Безвесільна, О. М., і Ю. О. Подчашинський. «Гравіметр з двовимірною цифровою фільтрацією та компенсацією похибок вимірювальної інформації про механічні величини». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", вип. 1(83), Липень 2019, с. 161-8, doi:10.26642/tn-2019-1(83)-161-168.