Батигін, Ю. В., Т. В. Гаврилова, С. О. Шиндерук, Г. С. Серіков, і Д. А. Коваленко. «Безпосереднє збудження послідовного резонансного контуру прямокутними імпульсами напруги. Аналіз, чисельні оцінки». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", вип. 1(83), Липень 2019, с. 201-5, doi:10.26642/tn-2019-1(83)-201-205.