Сай, К. С., М. Г. Петльований, Cаїк П. Б., В. Г. Лозинський, і О. В. Черняєва. «Експериментальні дослідження отримання газових гідратів з метану вугільних шахт». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", вип. 1(83), Липень 2019, с. 276-82, doi:10.26642/tn-2019-1(83)-276-282.