Андреєв, О. В. «ПЕРЕШКОДИ ЗА СУСІДНІМИ ЧАСТОТНИМИ КАНАЛАМИ В СИСТЕМІ МОБІЛЬНОГО ЗВЯ’ЗКУ СТАНДАРТУ GSM». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", вип. 4(71), Вересень 2015, с. 66-70, doi:10.26642/tn-2014-4(71)-66-70.