Писарчук, О. О. «МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ЕРГАТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМАХ». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", вип. 4(71), Вересень 2015, с. 98-105, doi:10.26642/tn-2014-4(71)-98-105.