Сахно, В. П., і А. Н. Ефименко. «К АНАЛИЗУ АВТОКОЛЕБАНИЙ МОДЕЛИ КОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПРЯМОЛИНЕЙНОМУ УЧАСТКУ ПУТЕПРОВОДА». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", вип. 2(77), Жовтень 2016, с. 259-66, doi:10.26642/tn-2016-2(77)-259-266.