Кравченко, Олександр Петрович. «АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРО- ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ-ТЯГАЧІВ». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", no. 2(77) (Жовтень 20, 2016): 127–135. дата звернення Жовтень 2, 2022. http://vtn.ztu.edu.ua/article/view/80500.