Опанасюк, Євген Григорович, і Дмитро Богданович Бегерський. «ВПЛИВ ПРУЖНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУШІЯ НА ТЯГОВО-ЗЧІПНІ ВЛАСТИВОСТІ АВТОМОБІЛІВ ПІДВИЩЕНОЇ ПРОХІДНОСТІ». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", no. 2(77) (Жовтень 21, 2016): 201–206. дата звернення Жовтень 3, 2022. http://vtn.ztu.edu.ua/article/view/80543.