Сахно, Владимир Прохорович, і Алла Николаевна Ефименко. «К АНАЛИЗУ АВТОКОЛЕБАНИЙ МОДЕЛИ КОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПРЯМОЛИНЕЙНОМУ УЧАСТКУ ПУТЕПРОВОДА». Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", no. 2(77) (Жовтень 21, 2016): 259–266. дата звернення Жовтень 3, 2022. http://vtn.ztu.edu.ua/article/view/80589.