№ 1(64) (2013)

Зміст

Машинознавство

АНАЛІЗ ДЕФЕКТІВ ТИПУ ВІДШАРУВАНЬ ПРИ СВЕРДЛІННІ КОНСТРУКЦІЙ З КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Ірина Олександрівна Булах, Олександр Васильович Глоба 3-7
ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИН КОЕФІЦІЄНТІВ ІНТЕНСИВНОСТІ МОМЕНТІВ ЗА ДАНИМИ ДИФУЗНОГО ПОВЕРХНЕВОГО РОЗСІЮВАННЯ PDF
Юрій Аронович Рудяк 8-10
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПОПЕРЕЧНИХ КОЛИВАНЬ ТОРЦЕВОЇ ФРЕЗИ ПРИ ЧИСТОВОМУ ФРЕЗЕРУВАННІ PDF
Ярослав Анатолійович Степчин 11-15

Прилади

ВРАХУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ КОСМІЧНИХ ОРБІТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ВИДОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВИРІШЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАВДАНЬ PDF
Ірина Анатоліївна Беспалко, Дмитро Володимирович Пекарєв, Андрій Володимирович Савчук 16-23
СУЧАСНИЙ СТАН ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ В НИЗЬКОВОЛЬТНИХ МЕРЕЖАХ З НЕЛІНІЙНИМИ СПОЖИВАЧАМИ PDF
Сергій Валерійович Бушма 24-30
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ WEB-ДОДАТКІВ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Іванівна Грабар 31-36
МЕТОДИКА ПОЗИЦІОНУВАННЯ АНТЕННОЇ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСУ РАДІОМОНІТОРИНГУ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ PDF
Олег Петрович Гребенюк 37-41
ВИМОГИ ДО ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТА ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ ФОТОЗОБРАЖЕНЬ АПАРАТУРОЮ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА PDF
Юрій Григорович Даник, Михайло Михайлович Проценко 42-47
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ УСУНЕННЯ НЕОДНОЗНАЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КУТОВИХ КООРДИНАТ ЦІЛІ СУПУТНИКОВОЮ РЛС БО ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ СИНТЕЗОВАНИХ НЕЕКВІДИСТАНТНИХ РЕШІТОК PDF
Наталія Миколаївна Каращук 48-54
ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ФАЗОВОГО АВТОМАТИЧНОГО ПІДСТРОЮВАННЯ ЧАСТОТИ З УПРАВЛІННЯМ НА ОСНОВІ ОЦІНЮВАННЯ PDF
Сергій Валентинович Ковбасюк, Володимир Володимирович Павлюк, Олексій Миколайович Романов 55-59
ІЄРАРХІЧНО-СИНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ SOCIAL MEDIA ANALYTICS/SOCIAL CRM З BUSINESS INTELLIGENCE І З ГЕОГРАФІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ PDF
Ігор Анатолійович Круковський, Богдан Арсенович Хомів, Всеволод Леонідович Гаврилюк 60-69
ОЦІНКА ЧАСТОТИ РАДІОСИГНАЛУ ЗА ВІДГУКАМИ ТРЬОХ СУМІЖНИХ ФІЛЬТРІВ PDF
Валентин Васильович Омельчук, Микола Павлович Фомін 70-74
МЕТОД УРАХУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РАДІОСТАНЦІЇ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Олександр Михайлович Перегуда, В'ячеслав Іванович Коріненко, Віктор Юрійович Бовсуновський 75-79
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ МОДУЛЯЦІЇ СИГНАЛУ МОБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТАНДАРТУ GSM НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗВ’ЯЗКУ PDF
Олександр Ростиславович Рихальський 80-87
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ ПРИ ЗМІШАНОМУ З’ЄДНАННІ АГРЕГАТІВ В УМОВАХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО КЕРУВАННЯ PDF
Олег Феліксович Соколовський 88-93
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТЛЕНОСТІ КОНТРОЛЬОВАНИХ РАЙОНІВ ЗЕМЛІ В ЗАДАЧАХ КОСМІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ PDF
Петро Васильович Фриз 94-99
СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ РОЗМІРІВ КОНТРОЛЬОВАНИХ ДІЛЯНОК ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ В ЗАДАЧАХ КОСМІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ КОНІЧНОЮ ЗОНОЮ ОГЛЯДУ ПРИ ЇЇ ВІДВОРОТАХ ВІД НАДИРА ПО КРЕНУ PDF
Сергій Петрович Фриз 100-108
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ІЄРАРХІЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ЕТАПІ КЛАСИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ РАДІОМОНІТОРИНГУ PDF
Володимир Анатолійович Шуренок 109-115

Інформатика

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ УПАКОВКИ ТРИВИМІРНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
В'ячеслав Борисович Крижанівський, Ганна Павлівна Шавурська 116-124
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДІАГНОСТУВАННЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА PDF
Тетяна Олегівна Михнюк, Катерина Валеріївна Молодецька, Інна Іванівна Сугоняк 125-133

Розробка корисних копалин

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИСОТИ ТА ШИРИНИ МОНОЛІТУ, ЩО ПЕРЕКИДАЄТЬСЯ, НА ЙОГО РУЙНУВАННЯ PDF
Валентин Вацлавович Коробійчук 134-137
ПОШИРЕННЯ ФРОНТУ ЗМОЧУВАННЯ ПРОСАДНИХ МАСИВІВ В ОСНОВАХ СПОРУД В РЕЗУЛЬТАТІ АВАРІЙНИХ ВИТОКІВ ВОДИ ПІДВИЩЕННОЇ ТЕМПЕРАТУРИ PDF
Віктор Георгійович Кравець, Наталя Валеріївна Зуєвська 138-143
СЕЙСМОБЕЗПЕКА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПРИ ВИКОНАННІ ВИБУХОВИХ РОБІТ НА КАР’ЄРАХ PDF
Тамара Вікторівна Хлевнюк 144-148