№ 3(66) (2013)

Зміст

Машинознавство

УПРАВЛІННЯ ВИЗНАЧЕННЯМ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАЦІЮ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
Віктор Вікторович Біліченко, Віталій Олександрович Огневий 3-7
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ І СТРУКТУРИ НАНОКОМПОЗИТНИХ ЕПОКСИДНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Андрій Вікторович Букетов, Олександр Олександрович Сапронов, Віталій Миколайович Яцюк 8-20
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ТОРЦЕВИХ ФРЕЗ, ОСНАЩЕНИХ НАДТВЕРДИМИ МАТЕРІАЛАМИ PDF
Георгій Миколайович Виговський, Олексій Андрійович Громовий 21-32
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ШИН ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ PDF
Ольга Петрівна Сакно 33-36
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ РІЗНИХ СХЕМ РІЗАННЯ PDF
Ярослав Анатолійович Степчин 37-41
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОЄДНАНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ МАГНІТНО-ДИНАМІЧНИМ РОЗКОЧУВАННЯМ І ОБЕРТОВИМ ЗМІННИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ PDF
Валерій Констянтинович Шелег, Олександр Михайлович Довгальов, Олександр Олексійович Жолобов, Микола Андрійович Леванович, Валерій Анатолійович Кирилович 42-51

Прилади

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТИПІВ ГРАВІМЕТРІВ АГС PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Ларина Олексіївна Чепюк 52-61
СУБРАДІАЦІЙНА СТРУКТУРА СТОКСОВОЇ (АНТИСТОКСОВОЇ) КОМПОНЕНТИ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОЇ НЕРЕЗОНАНСНОЇ НАКАЧКИ ДВОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ PDF
Володимир Львович Добряков 62-64
НЕІНВАЗИВНА НВЧ-ДІАГНОСТИКА ЛЮДСЬКОГО ОРГАНІЗМУ PDF
Максим Леонидович Іщенко, Оксана Леонідівна Коренівська, Роман Олександрович Коломієць, Дмитро Сергійович Морозов 65-73
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖОЛОБКОВОГО ХВИЛЕВОДУ З ПРЯМОКУТНИМ ПОПЕРЕЧНИМ ПЕРЕРІЗОМ PDF
В'ячеслав Пилипович Манойлов, Володимир Володимирович Павлюк, Роман Леонідович Ставісюк 74-84
ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИРОБІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ШЛЯХОМ АПРОКСИМАЦІЇ КОНТУРІВ НА ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯХ PDF
Юрій Олександрович Подчашинський 85-93
МЕТОД РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ КЕРУВАННЯ АСТАТИЧНИМ ОБ’ЄКТОМ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ PDF
Сергій Сергійович Свістельник, Анатолій Гнатович Тютюник 94-98
БЕЗПОШУКОВИЙ ЦИФРОВИЙ МЕТОД КОРЕЛЯЦІЙНО-ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНОГО ПЕЛЕНГУВАННЯ З ПОДВІЙНИМ ДИСПЕРСІЙНИМ ОБРОБЛЕННЯМ ДЛЯ ВЕЛИКОЇ АНТЕННОЇ БАЗИ PDF
Віталій Валентинович Ципоренко, Валентин Григорович Ципоренко 99-105

Інформатика

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕФОКУСОВАНИХ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ЗОБРАЖЕНЬ ТА ЗОБРАЖЕНЬ, ЩО СПОТВОРЕНІ ЗМАЗОМ PDF
Владислав Олександрович Павлій, Олександр Миколайович Маковейчук, Геннадій Володимирович Худов 106-112
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТЕХНОПАРКУ PDF
Інна Іванівна Сугоняк 113-119

Розробка корисних копалин

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГІДРОПРИВОДУ ПІДЙОМУ МАНІПУЛЯТОРА ТУНЕЛЬНОГО УКЛАДАЧА PDF
Олександр Леонідович Жупієв, Костянтин Сергійович Заболотний, Артем Олександрович Сірченко 120-129
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗАПАХУ У ЗОНІ ВПЛИВУ МІСЬКИХ ПОЛІГОНІВ ТПВ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛІГОНА ТПВ МІСТА ЖИТОМИРА) PDF
Марія Броніславівна Корбут, Мирослав Степанович Мальований 130-134
ВПЛИВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ М. ЖИТОМИРА PDF
Ірина Григорівна Коцюба 135-139
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РУХУ ПОТОКУ В КЛАСИФІКАТОРІ ГІДРАВЛІЧНОМУ ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ PDF
Всеволод Петрович Франчук, Андрій Олексійович Бондаренко 140-148
ПРО ВПЛИВ СЕЙСМОВИБУХОВИХ ХВИЛЬ НА СТІЙКІСТЬ БОРТІВ КАР’ЄРУ PDF
Ольга Миколаївна Чала 149-154