№ 3(70) (2014)

Зміст

Машинознавство

СТРУКТУРНО-МОДУЛЬНА ПОБУДОВА ОБМЕЖУВАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ PDF
Ігор Володимирович Луців, Іван Іванович Брощак 3-8
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ІНСТРУМЕНТАМИ З ВІД’ЄМНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ ПЕРЕДНІХ КУТІВ PDF
Олександр Олександрович Виноградов, Георгій Миколайович Виговський, Олексій Андрійович Громовий 9-16
ФОРМУВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ ПІД ЧАС ШЛІФУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ТЕХНІКИ PDF
Анатолій Павлович Гавриш, Тетяна Анатоліївна Роїк, Оксана Іванівна Лотоцька, Юлія Юріївна Віцюк 17-26
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄДНАННЯ ЧОРНОВОЇ ТА ЧИСТОВОЇ ОБРОБОК ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ ТОРЦЕВИМ ЛЕЗОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ PDF
Петро Петрович Мельничук, Володимир Юхимович Лоєв 27-34
УНІВЕРСАЛЬНІ ШПИНДЕЛІ ХРЕСТОВИННОГО ТИПУ В ПОЛІМЕРНОМУ МАШИНОБУДУВАННІ PDF
Ігор Олегович Мікульонок 35-41
МОДЕЛЬ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МАРШРУТІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Катерина Валеріївна Молодецька, Олександр Сергійович Приймак, Інна Іванівна Сугоняк 42-47
МОДЕЛЬ ОБРОБНОЇ СИСТЕМИ ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ З ОБМЕЖЕНИМИ АВТОКОЛИВАННЯМИ PDF
Ярослав Анатолійович Степчин 48-52
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДВОВИМІРНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ ТИПУ ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ PDF
Сергій Васильович Струтинський, Андрій Андрійович Гуржій, Ігор Володимирович Кузьо 53-61
ВИЗНАЧЕННЯ КУТІВ ВРІЗАННЯ ТА ВИХОДУ У ПРОЦЕСІ ОБРОБКИ ПОХИЛИХ ПОВЕРХОНЬ СФЕРИЧНИМИ КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ PDF
Олексій Олександрович Штегін 62-67

Прилади

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ЗЕМЛІ НА РОБОТУ НАВІГАЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГІРОСТАБІЛІЗАТОРА PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Віктор Григорович Цірук, Ларина Олексіївна Чепюк 68-73
САМОФОКУСУВАННЯ АДАПТИВНОЇ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ В РАДІОЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ З КОСМІЧНИМ АПАРАТОМ PDF
Володимир Миколайович Коваль, Василь Максимович Романчук, Сергій Сергійович Сабадаш 74-81
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКІВ ШИРИНИ ТА ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ СМУГИ ОГЛЯДУ В ЗАВДАННЯХ ДЕТАЛЬНИХ КОСМІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У НАДИР PDF
Петро Васильович Фриз 82-88
ДО ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ КОСМІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗЕМЛІ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ОПЕРАТИВНИХ ЗАВДАНЬ PDF
Сергій Петрович Фриз 89-97

Розробка корисних копалин

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ПОНАДНОРМАТИВНИХ ВИКИДІВ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ БАЗ ЗНАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБ-СЕРВІСІВ PDF
Георгій Володимирович Горячев, Дмитро Юрійович Дзюняк 98-102
ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ СУШІННЯ ПИВНОЇ ДРОБИНИ В ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ PDF
Олександр Васильович Гура 103-108
ЗАХИСТ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ЛЮДИНИ ВІД НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Наталія Миколаївна Защепкіна, Наталія Ростиславівна Терентьєва 109-112
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ЯДЕРНО-ПАЛИВНОГО ЦИКЛУ PDF
Тарас Григорович Іващенко 113-117
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАПЛАНОВАНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА СТРАТЕГІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Іріна Дмитрівна Пушкарьова 118-123
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХВИЛЬ НАПРУЖЕНЬ ПІД ЧАС ВИБУХУ НА ПАРАМЕТРИ РУЙНУВАННЯ МОДЕЛІ PDF
Олександр Олександрович Фролов, Володимир Володимирович Котенко 124-128
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ ЧАСУ ОПЕРАЦІЙ ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА ВЕРТИКАЛЬНИХ СТВОЛІВ PDF
Сергій Анатолійович Харін 129-133
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЧАСУ РУЙНУВАННЯ НЕГАБАРИТІВ НА ОБ’ЄМ УТВОРЕНИХ КОНДИЦІЙНИХ ШМАТКІВ PDF
Володимир Ігорович Шамрай, Олена Анатоліївна Зубченко 134-139