№ 4(71) (2014)

Зміст

Машинознавство

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТОНКИХ ПРОРІЗНИХ ФРЕЗ PDF
Петро Петрович Мельничук, Наталія Олександрівна Балицька 3-10
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЦИЗІЙНОЇ ДОВОДКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ ТЕРТЯ ЗІ ЗНОСОСТІЙКИХ ВИСОКОЛЕГОВАНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЕЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ PDF
Анатолій Павлович Гавриш, Тетяна Анатоліївна Роїк, Петро Олексійович Киричок, Світлана Миколаївна Зигуля, Юлія Юліївна Віцюк 11-21
ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ОБРОБКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ З ВАЖКООБРОБЛЮВАНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Лариса Євгенівна Глембоцька 22-26
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА FENDT 936 VARIO ПРИ ВИКОНАННІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ «ОРАНКА» PDF
Андрій Павлович Кожушко 27-34
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРТЯ І ФРИКЦІЙНИХ КОНТАКТНИХ КОЛИВАНЬ ГАЛЬМА PDF
Олександр Миколайович Коптовець 35-43
ВПЛИВ НЕІОНОГЕННОЇ ПОВЕРХНЕВО АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ ТРИТОН Х-305 НА ОСНОВНІ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ КЕРАМІКА–НАНОПЛАСТИНКИ ГРАФІТУ PDF
Петро Петрович Мельничук, Олександр Леонідович Мельник 44-52
КАТОДНІ КОНТАКТИ З ДИФУЗІЙНИМИ БАР’ЄРАМИ TiBx ДЛЯ ДІОДІВ ГАННА НА ОСНОВІ InP PDF
Сергій Вадимович Новицький 53-56
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НЕСУЧОЇ СИСТЕМИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОВНІШНІЙ СТАН ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ В ІТС PDF
Володимир Євгенійович Титаренко, Володимир Петрович Шумляківський, Інна Анатоліївна Балагуц 58-60
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА УСТАНОВКА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕРТИКАЛЬНОЇЇ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЇЇ ВІБРАЦІЙ PDF
Галина Миколаївна Химич, Микола Олександрович Кущевський 61-65

Прилади

ПЕРЕШКОДИ ЗА СУСІДНІМИ ЧАСТОТНИМИ КАНАЛАМИ В СИСТЕМІ МОБІЛЬНОГО ЗВЯ’ЗКУ СТАНДАРТУ GSM PDF
Олександр Володимирович Андреєв 66-70
ВИЯВЛЕННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ АКУСТИЧНИХ ТА РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ PDF
Юрій Григорович Даник, Ігор Васильович Пуленко, Микола Вікторович Бугайлов 71-80
МЕТОДИКА РАДІОПОДАВЛЕННЯ СИСТЕМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З ШУМОПОДІБНИМИ СИГНАЛАМИ PDF
Олександр Миколайович Кубрак, Петро Спиридонович Борисов 81-84
ДВОКООРДИНАТНА АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗІ ЗМІННОЮ СТРУКТУРОЮ ДЛЯ НАВЕДЕННЯ ПАНЕЛІ СОНЯЧНОЇ БАТАРЕЇ PDF
Володимир Іванович Іщенко, Ігор Валерійович Зімчук, Олександр Володимирович Базелюк 85-90
ВГАДУВАННЯ ПРИ ТЕСТУВАННІ (СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
Євген Савелійович Купкін 91-97
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ЕРГАТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМАХ PDF
Олексій Олександрович Писарчук 98-105
ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ZnCdTe МЕТОДОМ ВАКУУМНОГО АНОДНОГО НАПИЛЕННЯ PDF
Валентин Анатолійович Рудніцький, Павло Петрович Москвін 106-113
ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ З РЕГУЛЬОВАНИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ PDF
Олег Феліксович Соколовський 114-120

Інформатика

КОМБІНОВАНИЙ АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ КРИВИХ ДОВІЛЬНОГО ВИГЛЯДУ PDF
Юрій Михайлович Россінський, Світлана Миколаївна Кравченко 121-130

Розробка корисних копалин

ЦИФРОВА ОБРОБКА ЕЛЕКТРОННИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПІДПОВЕРХНЕВОЇ СТРУКТУРИ ГРАНІТНИХ БЛОКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ MATLAB PDF
Наталя Валеріївна Зуєвська, Валентина Омелянівна Поліщук, Олег Вікторович Горобчишин 131-138
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РАЙОНУВАННЯ ГРАНІТНИХ КАР’ЄРІВ PDF
Віктор Данилович Воробйов, Оксана Ярославівна Тверда 139-144