Том 1, № 3(62) (2012)

Зміст

Машинознавство

ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ РІЗАННЯ ПРОРІЗНИХ ФРЕЗ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ДОПУСТИМИХ ВІДХИЛЕНЬ ЇХ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ PDF
Наталія Олександрівна Балицька 3-8
ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ПІРОФІЛІТОВИХ СЛАНЦІВ ТА ТЕРМІЧНО РОЗШИРЕНОГО ГРАФІТУ PDF
Олександр Леонідович Мельник, Олександр Миколайович Толкач, Євген Вікторович Салогуб 9-16
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗУСТРІЧНОГО Й ПОПУТНОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ СФЕРИЧНИМИ КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПУ PDF
Володимир Євгенович Юмашев, Олег Анатолійович Степчин 17-21

Прилади

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНІ ВИРОБІВ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ НА ОСНОВІ ФРАКТАЛЬНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЇХ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Юрій Олександрович Подчашинський, Ларина Олексіївна Чепюк, Оксана Олександрівна Шаповалова 22-31
РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ОПТИМАЛЬНОГО СИМЕТРУВАННЯ НАПРУГ КОМПЕНСАЦІЙНИМИ УСТАНОВКАМИ У ТРИФАЗНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Віталій Васильович Гніліцький, Олександр Анатолійович Поліщук 32-36
СИНТЕЗ АЛГОРИТМІВ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ЦИФРОВИХ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ З ДИФЕРЕНЦІЙНИМ ЗВ’ЯЗКОМ PDF
Юрій Григорович Даник, Ігор Валерійович Зімчук 37-41
МОДЕЛЬ СППР З ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Андрій Анатолійович Єфименко 42-49
ЕЛЕМЕНТИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЇ ТЕОРІЇ ВИМІРЮВАНЬ В УМОВАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З ОСНОВНИМ ТА ЗАПАСНИМ ВАРІАНТОМ ДІЙ PDF
Дем'ян Андрійович Іщенко, Ольга Леонідівна Сидорчук 50-53
МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ОБСТАНОВКИ В ЗОНІ ДІЇ РАДІОТЕХНІЧНОГО ЗАСОБУ PDF
Олександр Миколайович Кубрак, Тетяна Йосипівна Атаманчук, Петро Спиридонович Борисов 54-60
ФУНКЦІЯ ВЗАЄМНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ ЛІНІЙНО-ЧАСТОТНО МОДУЛЬОВАНОГО СИГНАЛУ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТУ ДОПЛЕРАЇЇ PDF
Валентин Васильович Омельчук, Микола Павлович Фомін 61-66
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ АПАРАТУРОЮ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА PDF
Михайло Михайлович Проценко 67-72
ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ ПОСТІВ РАДІОЧАСТОТНОГО МОНІТОРИНГУ PDF
Максим Анатолійович Роговець 73-81
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ БЕЗПОШУКОВОГО ЦИФРОВОГО СПЕКТРАЛЬНОГО КОРЕЛЯЦІЙНО-ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНОГО РАДІОПЕЛЕНГАТОРА З АНТЕННОЮ РЕШІТКОЮ ШЛЯХОМ МОДЕЛЮВАННЯ PDF
Віталій Валентинович Ципоренко, Валентин Григорович Ципоренко 82-90

Інформатика

СТВОРЕННЯ І РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Іванівна Грабар 91-98
ШТУЧНІ ЕМОЦІЇ В ОБ’ЄДНАННЯХ ШТУЧНИХ ІНТЕЛЕКТІВ PDF
Михайло Венедиктович Козлов 99-105

Розробка корисних копалин

ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТА ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПОТЕНЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ PDF
Юрій Олексійович Гордієнко 106-111
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ГІРСЬКИХ ПОРІД В РОЗВАЛІ НА ЕНЕРГОВИТРАТИ РОБОЧОГО ЦИКЛУ ЕКСКАВАТОРА ЕКГ-5А PDF
Олена Анатоліївна Зубченко 112-115
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ПОМИЛКИ ВИНОСУ В НАТУРУ ПАСПОРТА БУРОВИБУХОВИХ РОБІТ ПОЛЯРНИМ СПОСОБОМ PDF
Олег Миколайович Клеван, Володимир Володимирович Котенко 116-121
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОТОЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИДОБУВАННЯ БЛОКІВ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ PDF
Валентин Вацлавович Коробійчук 122-125
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ І ПАСПОРТИЗАЦІЯ БЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА КАР’ЄРАХ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ НА ОСНОВІ НАЗЕМНОЇ ЦИФРОВОЇ ФОТОТЕОДОЛІТНОЇ ЗЙОМКИ PDF
Володимир Григорович Левицький 126-136
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗАПИЛЕНІСТЮ РОБОЧОЇ ЗОНИ ПРИ БУРІННІ СВЕРДЛОВИН У ГРАНІТНОМУ КАР’ЄРІ PDF
Larysa Anatoliivna Serbinova 137-141