№ 4(63) (2012)

Зміст

Машинознавство

ЗУБОРІЗАЛЬНИЙ ДОВБАЧ З МОДИФІКОВАНОЮ ПЕРЕДНЬОЮ ПОВЕРХНЕЮ PDF
Юрій Іванович Адаменко, Родіон Петрович Родін, Андрій Вікторович Власюк 3-7
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ФРЕЗ, ЗМІЦНЕНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ МОДИФІКОВАНИХ ОХОЛОДЖУЮЧИХ ТЕХНІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ. PDF
Юрій Йосипович Бесарабець, Ельдар Рустемович Ванієв, Чингиз Февзийович Якубов 8-11
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ФРЕЗ ДЛЯ ВИСОКОШВИДКІСНОЇ ОБРОБКИ. PDF
Георгій Миколайович Виговський 12-22
ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ЗНОШУВАННЯ ТОРЦЕВОГО ЛЕЗОВОГО ІНСТРУМЕНТУ З НТМ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ PDF
Володимир Юхимович Лоєв, Дмитро Вікторович Куделін 23-30
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З П’ЄЗОРЕЗИСТИВНИМ ЕФЕКТОМ PDF
Олександр Леонідович Мельник 31-39
АНАЛІЗ УМОВ ПІДВИЩЕННЯ ВІБРОСТІЙКОСТІ ПРОЦЕСУ ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ. PDF
Ярослав Анатолійович Степчин 40-45
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ, ПАЛИВНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОМОБІЛЯ ЗА ЕЛЕКТРОННИМ ПРОТОКОЛОМ РУХУ PDF
Володимир Євгенійович Титаренко, Олександр Вікторович Гончарук, Інна Анатоліївна Балагуц, Володимир Олегович Мироненко 46-52
АНАЛІЗ СИЛ ЗСУВУ ТА ТЕРТЯ ПО ПЕРЕДНІЙ ПОВЕРХНІ ЗУБА ФРЕЗИ ПРИ ОБРОБЦІ СФЕРИЧНИМИ КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК PDF
Володимир Євгенович Юмашев, Олексій Олександрович Штегін 53-60

Прилади

АВІАЦІЙНА ГРАВІМЕТРИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИМІРЮВАНЬ АНОМАЛІЙ ПРИСКОРЕННЯ СИЛИ ТЯЖІННЯ. PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Андрій Геннадійович Ткачук 61-65
ЗАКОНИ РОЗПОДІЛУ ПОТУЖНОСТІ СИГНАЛУ НА ВХОДІ ПРИЙМАЧА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ КООРДИНАТ. PDF
Юрій Григорович Даник, Юрій Володимирович Журавський 66-72
РОЗСІЮЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ БІООБ’ЄКТІВ ПРИ ДІЇ НЕГАРМОНІЙНИХ СИГНАЛІВ PDF
В’ячеслав Пилипович Манойлов 73-80
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНАЛУ РАДІОДОСТУПУ НА ОСНОВІ ОБЛІКУ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ АНТЕН PDF
Олександр Олександрович Мартинчук, Ікрам Кадір Абдуллах 81-89
ВПЛИВ ВУЛИЧНОГО ПАРКУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ МІСТА PDF
Ігор Сергійович Мурований, Ірина Олексіївна Павлова, Валентин Михайлович Придюк 90-99
МОНОІМПУЛЬСНЕ РАДІОЛОКАЦІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ РАДІАЛЬНОЇЇ ШВИДКОСТІ ЦІЛЕЙ ЛІНІЙНО-ЧАСТОТНО МОДУЛЬОВАНИМ СИГНАЛОМ PDF
Валентин Васильович Омельчук, Олександр Валентинович Омельчук, Микола Павлович Фомін 100-105
МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРОВОГО ДЕМОДУЛЯТОРА ФАЗОМАНІПУЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ ІЗ ЗАЛИШКОМ НОСІЙНОГО КОЛИВАННЯ PDF
Василь Григорович Парфенюк, Сергій Сергійович Сабадаш 106-111
ВПЛИВ ДОБОВОЇ НЕРІВНОМІРНОСТІ СПОЖИВАННЯ ВОДИ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНОЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ PDF
Олег Феліксович Соколовський 112-117
СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ РОЗМІРІВ КОНТРОЛЬОВАНИХ ДІЛЯНОК ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ ПРИ КОСМІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕННЯХ КОНІЧНОЮ ЗОНОЮ ОГЛЯДУ В НАДИР PDF
Петро Васильович Фриз 118-127
ФОРМАЛІЗОВАНИЙ ОПИС ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ У ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ PDF
Сергій Петрович Фриз 128-134
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ БЕЗПОШУКОВОГО ЦИФРОВОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ДИСПЕРСІЙНО-КОРЕЛЯЦІЙНОГО РАДІОПЕЛЕНГАТОРА З ВЕЛИКОЮ АНТЕННОЮ БАЗОЮ PDF
Віталій Валентинович Ципоренко, Валентин Григорович Ципоренко 135-143
МУЛЬТИАГЕНТНА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКІВ “ПРИКЛАДНА ЗАДАЧА–ТОПОЛОГІЯ НЕЙРОСІТОК” PDF
Леонід Степанович Ямпольський 144-158

Інформатика

ТОЧНИЙ АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПРО ПАРОСПОЛУЧЕННЯ ЗІ ЗНИКАЮЧИМИ ДУГАМИ PDF
Анна Олександрівна Данильченко 159-164

Розробка корисних копалин

ЗАСТОСУВАННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПОРОДОРУЙНУЮЧОГО ІНСТРУМЕНТУ PDF
Рафаїл Абдрахманович Апакашев, Ніяз Гадим-огли Валієв, Денис Іванович Сімісінов, Олена Олександрівна Кісель 165-169
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНОГО ЕКРАНА В СТРУКТУРНО НЕСТІЙКИХ ҐРУНТАХ PDF
Вікторія Вікторівна Вапнічна 170-173
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ПІДРАХУНКУ ОБ’ЄМІВ СКЛАДІВ ГОТОВОЇЇ ПРОДУКЦІЇЇ БУТОЩЕБЕНЕВОЇЇ СИРОВИНИ PDF
Олексій Миколайович Ващук, Руслан Вадимович Соболевський 174-182
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИБУХОВОГО АРМУВАННЯ ПРОСАДНИХ ҐРУНТОВИХ МАСИВІВ ЩЕБЕНЕМ PDF
Наталя Валеріївна Зуєвська 183-189
Розробка узагальненої методики геометризації масивів природного каменю з метою отримання комплексної моделі родовища PDF
Андрій Олексійович Криворучко, Валентин Вацлавович Коробійчук, Сергій Станіславович Іськов 190-202