№ 4(59) (2011)

Зміст

Машинознавство

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ДИСКОВИХ ПИЛ, ВІДРІЗНИХ ТА ПРОРІЗНИХ ФРЕЗ PDF
Наталія Олександрівна Балицька 3-6
ТЕПЛОВА ОБРОБКА МАТЕРІАЛУ МАГНІТОКЕРОВАНОЮ ДУГОЮ PDF
Валерій Дмитрович Кузнєцов, Павло Валерійович Попович 7-10
ПРО ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КЕРУВАННЯ ТОЧНІСТЮ ПОВЕРХОНЬ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ТІЛ КОЧЕННЯ PDF
Віктор Іванович Марчук, Юрій Анатолійович Лук'янчук 11-14
АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ СТАНУ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ПРИ ТОРЦЕВОМУ ФРЕЗЕРУВАННІ PDF
Андрій Миколайович Снитко 15-20
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ СФЕРИЧНИМИ КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК PDF
Олексій Олександрович Штегін 21-26

Прилади

СПОСОБИ КРІПЛЕННЯ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ НА ОБ’ЄКТАХ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Олена Микоївна Безвесільна, Андрій Геннадійович Ткачук 27-31
РАДІОХВИЛЬОВИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ МАТЕРІАЛІВ PDF
Василь Борисович Бенедицький, Лілія Юріївна Козак, Анна Валеріївна Яворська 32-40
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СУПУТНИКОВОЇ РАДІОНАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ GPS З ВРАХУВАННЯМ ВНУТРІШНЬОСИСТЕМНИХ ЗАВАД PDF
Дмитро Петрович Велещук 41-45
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МОДУЛЯЦІЇ–ДЕМОДУЛЯЦІЇ ДЛЯ ПОБУДОВИ ПІДСИЛЮВАЧІВ З КОМПЕНСАЦІЄЮ ВЛАСНИХ ШУМІВ PDF
Юрій Леонідович Денисюк 46-50
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ КРИТИЧНОЇ ДОВЖИНИ ХВИЛІ ВІД КОНФІГУРАЦІЇ ТА ПАРАМЕТРІВ ДІЕЛЕКТРИКІВ НЕОДНОРІДНОГО КОАКСІАЛЬНОГО КАБЕЛЮ PDF
Н. М. Каращук 51-58
ПОШУК ОПТИМАЛЬНИХ ВИРІШЕНЬ БАГАТОКРИТЕРІЙНИХ ЗАВДАНЬ PDF
Михайло Венедиктович Козлов 59-65
ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ЗА ПУЛЬСОГРАМАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ФАЗОВОЇ ПЛОЩИНИ PDF
Наталія Віталіївна Мужицька, Тетяна Миколаївна Нікітчук, Григорій Семенович Тимчик 66-70
АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧНОГО ВИЯВЛЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇЇСИГНАЛІВ З ЦИФРОВИМИ ВИДАМИ МОДУЛЯЦІЇ PDF
Олександр Анатолійович Нагорнюк, Володимир Володимирович Павлюк 71-80
УРАХУВАННЯ НЕЧІТКО ЗАДАНИХ ПАРАМЕТРІВ В НЕЙРОМЕРЕЖЕВІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Володимир Михайлович Періг 81-84
ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ МЕХАНІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ОСНОВІ ЇХ ДВОВИМІРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ PDF
Юрій Олександрович Подчашинський, Оксана Олександрівна Шаповалова 85-90
МЕТОДИКА ЗМЕНШЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОВЕРХНІ РОЗСІЮВАННЯ РУПОРНОЇ АНТЕНИ ІЗ ГАНТЕЛЕПОДІБНИМИ ЩІЛИНАМИ PDF
Ольга Леонідівна Сидорчук 91-100
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНОГО КЕРУВАННЯ В ІГРОВИХ СИСТЕМАХ PDF
Олег Феліксович Соколовський, Марина Сергіївна Карпінська 101-105
АНАЛІЗ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ БЕЗПОШУКОВОГО ЦИФРОВОГО МЕТОДУ СПЕКТРАЛЬНОГО КОРЕЛЯЦІЙНО-ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНОГО РАДІОПЕЛЕНГУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ PDF
Віталій Валентинович Ципоренко, Валентин Григорович Ципоренко 106-111
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ МОТОРНОГО ПАЛИВА ЯК В’ЯЗКОЇ РІДИНИ ЧЕРЕЗ ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНИЙ ВИТРАТОМІР PDF
Юрій Олександрович Шавурський, Тетяна Олександрівна Єльнікова 112-117

Інформатика

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ RATIONAL UNIFIED PROCESS ДЛЯ ПОБУДОВИ АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Віктор Анатолійович Бородін, Світлана Максимівна Креденцар 118-121
СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ PDF
Юрій Олександрович Дрейс, Любов Володимирівна Коваль 122-127
СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОЦЕДУР КОЛЕКТИВНОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ PDF
Віктор Володимирович Крючковський 128-134

Розробка корисних копалин

ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ ЯКІСНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗЛОБИЦЬКОГО РОДОВИЩА ІЛЬМЕНІТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Марія Едуардівна Башинська, Сергій Іванович Башинський, Сергій Станіславович Іськов 135-140
ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ТРАНШЕЙ АЛМАЗНО-КАНАТНОЮ УСТАНОВКОЮ PDF
Валентин Вацлавович Коробійчук 141-146
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМПІРИЧНОГО ТА ТЕОРЕТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІРОФІЛІТОВИХ СЛАНЦІВ КУР’ЯНІВСЬКОГО РОДОВИЩА PDF
Руслан Вадимович Соболевський, Олександр Миколайович Толкач 147-151