№ 1(72) (2015)

Зміст

Машинознавство

ПІДВИЩЕННЯ МІКРОТВЕРДОСТІ ТА ЗНОСОСТІЙКОСТІ ПОВЕРХОНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ВИРОБІВ З ОПТИЧНОГО СКЛА МІКРООБРОБКОЮ ЕЛЕКТРОННИМ ПОТОКОМ У ВАКУУМІ PDF
Віктор Степанович Антонюк, Юрій Іванович Коваленко, Юлія Юріївна Бондаренко, Максим Олексійович Бондаренко 3-9
ТОЧНІСТЬ ОБРОБЛЕННЯ ПІД ЧАС ШЛІФУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАСОБІВ АКТИВНОГО КОНТРОЛЮ PDF
Анатолій Павлович Гавриш, Тетяна Анатоліївна Роїк, Петро Олексійович Киричок, Оксана Іванівна Лотоцька 10-20
ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ФОРМОУТВОРЕННЯ ГВИНТОВИХ ОЧИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
Іван Богданович Гевко, Андрій Євгенович Дячун, Андрій Богданович Гупка 21-26
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Наталія Сергіївна Григор'єва, Валерій Анатолійович Кирилович 27-30
ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ІНСТРУМЕНТОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Юлія Олександрівна Денисенко, Вільям Олександрович Залога, Олександр Володимирович Івченко 31-36
КОРЕКЦІЯ ТРАЄКТОРІЙ ФОРМОУТВОРЕННЯ ЗА АПОСТЕРІОРНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ PDF
Юрій Володимирович Петраков, Данило Костянтинович Щуплєцов 37-40
УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРУВАННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН PDF
Олег Дмитрович Почужевський 41-46
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПРИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ ПОЛІРУВАННЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ МАТЕРІАЛІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ PDF
Лариса Анатоліївна Проц, Наталія Душанівна Гелеш 47-50
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ ФРЕЗАМИ СТАНДАРТНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
Ярослав Анатолійович Степчин 51-56
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З АКУСТИЧНИМИ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ PDF
Олександр Володимирович Шарко, Віталій Дмитрович Нігалатій 57-61
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ СТАЛОСТІ ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ НАХИЛЕНИХ ПОВЕРХОНЬ СФЕРИЧНИМИ КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ PDF
Олексій Олександрович Штегін, Володимир Євгенович Юмашев 62-69

Прилади

ВИПРОМІНЮВАЧ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ДІАТЕРМІЇЇ PDF
В'ячеслав Пилипович Манойлов, Дмитро Сергійович Морозов, Владислав Вікторович Чухов 70-76
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ АВТОКОЛИВАНЬ В РЕЛЕЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
Марія Сергіївна Юхимчук, Ганна Анатоліївна Осіпенко 77-83

Інформатика

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СХОВИЩА DROPBOX ДЛЯ ОБМІНУ ДАНИМИ У РОЗПОДІЛЕНІЙ БАЗІ ДАНИХ 1С:ПІДПРИЄМСТВО PDF
Неля Миколаївна Білодід, Олег Васильович Власенко, Іван Андрійович Оринчак 84-91
УЗАГАЛЬНЕНА КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОГО КЕРУВАННЯ В ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ PDF
Сергій Олександрович Дьяков, Леонід Стефанович Ямпольський 92-99

Розробка корисних копалин

СУЧАСНИЙ СТАН І ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ВИБУХОВОЇ РУДОПІДГОТОВКИ НА КАР’ЄРАХ PDF
Андрій Павлович Левіцький 100-105
CURRENT STATE AND MAIN TRENDS OF DEVELOPMENT OF EXPLOSIVE ORE PREPARATION PROCESSES IN OPEN-PITS PDF (English)
Andriy Pavlovych LEVITSKYI 106-111