№ 3(58) (2011)

Зміст

Машинознавство

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОЇ ОБРОБКИ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД СТАЛІ Х12 PDF
Станіслав Миколайович Герук, Костянтин Вікторович Борак 3-8
МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ПРУЖНИХ ПОЛІМЕРНО-АБРАЗИВНИХ ВОЛОКОН ПРИ КОНТАКТІ З ПОВЕРХНЕЮ ЗРАЗКА PDF
Наталія Вікторівна Гончар, Марк Валерійович Кучугуров, Дмитро Миколайович Степанов 9-12
ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРАФІТ-КЕРАМІЧНИХ КОМПОЗИТІВ СПЕЧЕНИХ У ЗАКРИТИХ ФОРМАХ PDF
Олександр Анатолійович Гутніченко, Олександр Леонідович Мельник, Ярослав Дмитрович Ярош 13-19
ОЦІНКА СТУПЕНЯ ЗНОСУ ІНСТРУМЕНТУ МЕТОДОМ ВІБРОДІАГНОСТИКИ PDF
Вільям Олександрович Залога, Володимир В'ячеславович Нагорний 20-26
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗНОСУ ШИН ТА МАТЕМАТИЧНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ЙОГО ВІД НАРОБІТКУ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ PDF
Сергій Валерійович Захаров, Олександр Петрович Кравченко, Олександр Володимирович Лукічов, Ольга Петрівна Сакно 27-32
ПРИНЦИПИ АВТОМАТИЗОВАНОГО СИНТЕЗУ РОБОТИЗОВАНИХ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВІДОМОМУ ТЕХНІЧНОМУ БАЗИСІ ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ КОМІРОК PDF
Валерій Анатолійович Кирилович 33-47
БАГАТОФАКТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТИСНЕННЯ ФОЛЬГОЮ НА ПЛАСТИКУ PDF
Тетяна Юріївна Киричок, Анна Миколаївна Мережинська 48-55
ЗАСТОСУВАННЯ КОРОННОГО РОЗРЯДУ У ТЕХНОЛОГІЯХ PDF
Сергій Вадимович Ковалевський, Світлана Володимирівна Сокур 56-59
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАЖКОГО МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО РАЦІОНАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ PDF
Віктор Дмитрович Ковальов, Яна Василівна Васильченко, Тетяна Олександрівна Сукова 60-66
ВПЛИВ ХАРАКТЕРИСТИК РОБОЧОГО ШАРУ КРУГІВ З НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ НА ТЕРМОЕРС ПРИ ШЛІФУВАННІ PDF
Валерій Іванович Лавріненко, Олександр Анатолійович Дєвицький, Олег Олегович Пасічний 67-71
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВІБРОПРИВОДУ ДЛЯ ПРОЦЕСУ ВІБРАЦІЙНОГО ТОЧІННЯ PDF
Дмитро Анатолійович Марковський, Олександр Віталійович Шевченко 72-76
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ МІКРОРЕЛЬЄФУ ПОВЕРХОНЬ ОБЕРТАННЯ КІЛЕЦЬ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЛИКОВИХ ПІДШИПНИКІВ PDF
Ірина Вікторівна Марчук 77-80
ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК ВУГЛЕЦЮ ПОЛУМ’Я ГАЗОВОГО ПАЛЬНИКА PDF
Володимир Матвійович Ночвай 81-84
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАНЕВРЕНОСТІ АВТОПОЇЗДА З ПОРУШЕННЯМ УСТАНОВКИ ОСЕЙ НАПІВПРИЧЕПА PDF
Віктор Михайлович Поляков, Микола Іванович Борисенко, Микола Іванович Файчук 85-90
ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕССУ РІЗАННЯ І ПАРАМЕТРИ ШАРУ, ЩО ЗРІЗУЄТЬСЯ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ СФЕРИЧНИМИ ФРЕЗАМИ ПРОСТОРОВО-СКЛАДНИХ ПОВЕРХОНЬ PDF
Володимир Євгенович Юмашев, Олег Анатолійович Степчин 91-97

Прилади

ВІДГАЛУЖУВАЧІ-З’ЄДНУВАЧІ НА КОАКСІАЛЬНИХ ЛІНІЯХ ПЕРЕДАЧІ PDF
Руслан Володимирович Антипенко, Георгій Олександрович Мірських, Олександр Івановмч Рибін 98-104
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЦИФРОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДВОГІРОСКОПНОГО ГРАВІМЕТРА АВІАЦІЙНОЇ ГРАВІМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Антон Валерійович Коваль 105-108
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ У МЕРЕЖІ “ЕЛЕКТРОННА ПОШТА” З УРАХУВАННЯМ СЕРІЙНОСТІ PDF
Віктор Юрійович Бовсуновський 109-117
КЕРУВАННЯ УСТАНОВКАМИ КОМПЕНСАЦIЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТI ЗА КРИТЕРІЄМ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В РАДІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Віталій Васильович Гніліцький, Олександр Анатолійович Поліщук 118-122
ПОЛЯРИЗАЦІЙНА ФІЛЬТРАЦІЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ДАНИХ ТРИКОМПОНЕНТНОЇ СЕЙСМІЧНОЇ СТАНЦІЇ PDF
Юрій Олексійович Гордієнко 123-127
СПРОЩЕНА МОДЕЛЬ ДОСЛІДЖУВАНОГО ОБ’ЄКТА ДЛЯ ЗАВДАНЬ ЕЛЕКТРОІМПЕДАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ PDF
Олена Володимирівна Гусєва 128-133

Інформатика

ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА ТА НАБЛИЖЕНИЙ МЕТОД ЇЇ РОЗВ’ЯЗКУ PDF
Антон Юрійович Левченко 134-142
АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ КОЛИВАННЯМИ ВИСОТНИХ СПОРУД ЗА ДОПОМОГОЮ МАЯТНИКОВОЇ СИСТЕМИ PDF
Андрій Миколайович Шостачук, Дмитро Миколайович Шостачук 143-149

Розробка корисних копалин

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ СПОСОБІВ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ РОЗСИПНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН PDF
Марія Едуардівна Башинська 150-155
ОПТИМІЗАЦІЯ ЗНІМАЛЬНИХ МЕРЕЖ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ТОЧНОСТІ МАРКШЕЙДЕРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА СТРИЖАВСЬКОМУ РОДОВИЩІ МІГМАТИТІВ PDF
Вікторія Володимирівна Горелікова 156-161
ВПЛИВ ТЕКТОНІЧНИХ СИЛ НА ФОРМУВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПОРІД РОДОВИЩ БЛОЧНОГО ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ PDF
Сергій Володимирович Кальчук 162-165
ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОЇ ДЕКОРАТИВНОЇ СИРОВИНИ PDF
Олена Олександрівна Кісєль 166-170
ОЦІНКА КОЛЬОРОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК БУРШТИНУ НА ОСНОВІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ ЇХ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ PDF
Людмила Анатоліївна Ковалевич, Володимир Володимирович Котенко 171-175
МЕТОД ОЦІНКИ ТИСКУ, ЩО ВИНИКАЄ ПРИ ТЕПЛОВОМУ РОЗШИРЕННІ КРИСТАЛІВ СОЛЕЙ І ЛЬОДУ В ПОРАХ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ PDF
Валентин Вацлавович Коробійчук 176-178
ПЛАНОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ТОЧОК З МАКСИМАЛЬНИМИ ДЕФОРМАЦІЯМИ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ PDF
Олександр Сергійович Кучин 179-183
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ВПЛИВУ ГІРНИЧИХ РОЗРОБОК НА ВОДНИЙ БАСЕЙН PDF
Тетяна Адамівна Распутна 184-188
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГЕОМЕТРИЗАЦІЇ ПЛАСТОВИХ РОДОВИЩ PDF
Руслан Вадимович Соболевський, Олександр Миколайович Толкач 189-195