№ 4(75) (2015)

Зміст

Машинознавство

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОШВИДКІСНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ PDF
Георгій Миколайович Виговський 3-7
ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ РІЗАННЯ ДЛЯ ЯКІСНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ PDF
Олексій Андрійович Громовий 8-12
RESEARCH WAS UNDERTAKEN TO STUDY THE INFLUENCE OF NONUNIFORMITY MOTION DURING SUPPLY TO THE SURFACE ROUGHNESS ON DETAILS, PROCESSED WITH AN EDGE TOOL PDF (English)
Р. Р. Melnichuk, О. О. Vynohradov, V. Е. Loiev, V. V. Otamanskyi 13-22
ГАРМОНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ З НОРМУВАННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОМЕТРІЇ ВИРОБІВ ІЗ МІЖНАРОДНИМИ PDF
Юрій Івванович Адаменко, Олена Михайлівна Герасимчук, Олександр Анатолійович Плівак 23-29
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЦИКЛІЧНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ МАТЕРІАЛУ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ PDF
Катерина Сергіївна Барандич, Сергій Петрович Вислоух 30-37
РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ГНУЧКОСТІ ВЕРСТАТНИХ ПРИСТРОЇВ МЕХАНООБРОБНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Віталій Олександрович Іванов, Владислав Євгенович Карпусь, Іван Михайлович Дегтярьов 38-44
МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ КОЛЬОРУ ЗВОРОТУ ВІДБИТКІВ, ОТРИМАНИХ НА ПАПЕРІ З ВОДЯНИМИ ЗНАКАМИ, З УРАХУВАННЯМ СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАПЕРУ ТА ПАРАМЕТРІВ ФАРБИ PDF
Тетяна Юріївна Киричок, Орест Вікторович Катрук, Надія Леонідівна Талімонова 45-50
ТРАНСПОРТНІ ТА ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАРОВУВАННЯ КРАПЕЛЬ У ДВИГУНАХ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ PDF
Руслана Віталіївна Колодницька 51-59
ФІЛЬТРАЦІЯ ВОДИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГІДРОРІЗНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗА РАХУНОК НОВИХ МЕТОДІВ PDF
Олександр Федорович Саленко, Вадим Миколайович Орел, Олександр Миколайович Мана, Максим Ігорович Корцов 60-68
ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ PDF
Ярослав Анатолійович Степчин 69-74

Прилади

АЛГОРИТМІЧНА ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ З ВИМІРЮВАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА ПАРМЕТРИ РУХУ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ PDF
Юрій Олександрович Подчашинський, Оксана Олександрівна Лугових, Людмила Йосипівна Шавурська 75-85
МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЮ ЛІНІЄЮ НА ОСНОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ ПОДІЙ PDF
Анатолій Іванович Корнійчук, Юрій Олександрович Шавурський, Тетяна Станіславівна Воронова 86-93

Інформатика

СИСТЕМА ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ PDF
Анастасія Ігорівна Вавіленкова 94-100
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАБЛИЖЕНОГО МЕТОДУ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА PDF
Антон Юрійович Левченко 101-105
МЕТОДИКА ОПТИМІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
Лариса Вікторівна Мирутенко 106-110

Розробка корисних копалин

ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗОНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТРІЩИНУВАТОСТІ НА КАР'ЄРАХ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ PDF
Олег Вікторович Горобчишин 111-116
ОБҐРУНТУВАННЯ МІСЦЯ РОЗМІЩЕННЯ ПРОМІЖНИХ ДЕТОНАТОРІВ В СВЕРДЛОВИННОМУ ЗАРЯДІ ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ ДІЇ ВИБУХУ В ПІДОШВІ УСТУПУ PDF
Ігор Олександрович Копка, Віктор Георгійович Кравець, Олександр Олександрович Фролов, Олег Миколайович Клеван 117-122
ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ БЛОКІВ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИМОГ СПОЖИВАЧІВ PDF
Валентин Вацлавович Коробійчук 123-130
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПРО ВЗАЄМОДІЮ ЦИЛІНДРИЧНИХ ХВИЛЬ ІЗ ЖОРСТКОЮ ПЕРЕПОНОЮ В ДВОШАРОВОМУ ҐРУНТОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Віктор Георгійович Кравець, Володимир Федорович Мейш, Любов Валентинівна Шайдецька 131-136
КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З ГРАНОДІОРИТУ ЗА ДОПОМОГОЮ РІЗНИХ МЕТОДІВ ПОЛІРУВАННЯ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ PDF
Володимир Ігорович Шамрай 137-144