№ 2(57) (2011)

Зміст

Машинознавство

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СИСТЕМ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ НА ВАЖКИХ ВЕРСТАТАХ PDF
Яна Василівна Васильченко 3-11
МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕТИКИ ХАОТИЗАЦІЇ АТТРАКТОРА ФЕЙГЕНБАУМА І ДИНАМІКА НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Іван Григорович Грабар, Ольга Іванівна Грабар, Олена Іванівна Грабар 12-21
ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ В СИСТЕМАХ ДІАГНОСТИКИ ПРОЦЕСІВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ PDF
Вільям Олександрович Залога, Руслан Миколайович Зінченко, Анна Вадимівна Гонщик 22-31
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМБІНОВАНОГО ВИГЛАДЖУВАННЯ НА ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН PDF
Сергій Вадимович Ковалевський, Анна Іванівна Маслова 32-35
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ЗАДИРОК ПРИ ТОРЦЕВОМУ ФРЕЗЕРУВАННІ. ГЕОМЕТРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Вячеслав Борисович Крижанівський, Ілона Володимирівна Крижанівська 36-42
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ КІЛЕЦЬ РОЛИКОВИХ ПІДШИПНИКІВ ІНСТРУМЕНТОМ ПРУЖНОЇ ДІЇ PDF
Віктор Іванович Марчук, Сергій Анатолійович Мороз, Анатолій Анатолійович Ткачук 43-48
ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ДОПУСКОВОГО ІНТЕРВАЛУ ДЛЯ ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАТИВНОГО ПАРАМЕТРА ПРИ КОНТРОЛІ ВИТРАТ КИСНЮ ПАЛЬНИКА PDF
Володимир Матвійович Ночвай 49-52

Прилади

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА, УЗГОДЖЕНА З BUSINESS INTELLIGENCE 2.0 PDF
Андрій Іванович Валюх, Ігор Анатолійович Круковський, Валентин Леонідович Сімаков 53-63
ЗАДАЧА ВИБОРУ МАТЕРИНСЬКОГО ВЕЙВЛЕТУ ДЛЯ ОБРОБКИ ПУЛЬСОВОЇ ХВИЛІ В УМОВАХ ЗАВАД PDF
Віталій Васильович Гніліцький, Наталія Віталіївна Мужицька 64-70
СПОСІБ ВІДБОРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНОГО ПРОСТОРУ PDF
Юрій Олександрович Колос, Юрій Іванович Міхєєв, Ігор Олександрович Орищук 71-75
ПАРАЛЕЛЬНІ АЛГОРИТМИ ТА СТРУКТУРИ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ДВОВИМІРНИХ ЗГОРТОК PDF
Тамара Миколаївна Локтікова 76-79
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ФАЗОВОЇ ПЛОЩИНИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПУЛЬСОВОЇ ХВИЛІ PDF
Тетяна Миколаївна Нікітчук, Юлія Андріївна Поліщук 80-87
ІНТЕРВАЛЬНІ ОЦІНКИ НА ОСНОВІ КВАНТУВАННЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧАСТОТНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇЇ НАБОРУ ОДНОТИПНИХ ЗОБРАЖЕНЬ PDF
Дмитро Дмитрович Пелешко, Наталія Омелянівна Кустра, Дмитро Аксентьєвич Дерев’янко, Ярослав Дмитрович Ярош 88-94
ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ ОБЧИСЛЕННЯ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ У МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ПРИСТРОЯХ PDF
Руслан Валерійович Петросян, Владислав Вікторович Чухов 95-97
МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ КУТОВОЇ КООРДИНАТИ В 3D РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ КРУГОВОГО ОГЛЯДУ З АНТЕННОЮ РЕШІТКОЮ PDF
Михайло Федорович Пічугін, Ганна Дмитрівна Соболенко, Ганна Дмитрівна Носова 98-102
РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОЇ ПОВЕРХНІ РОЗСІЮВАННЯ РУПОРНОЇ АНТЕНИ ПІД ЧАС ПАДІННЯ НА НЕЇ ХВИЛІ ДОВІЛЬНОЇ ФОРМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЛЕМИ ЛОРЕНЦА PDF
Ольга Леонідівна Сидорчук 103-113
ОСОБЛИВОСТІ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО ВИЯВЛЕННЯ ЦІЛЕЙ, ЩО РОБЛЯТЬ ЗВОРОТНО-ПОСТУПАЛЬНИЙ РУХ PDF
Жанна Миколаївна Хоменко 114-119
ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТОДІВ РОЗЕНА ТА G-ПРОЕКЦІ PDF
Світлана Іванівна Яремчук, Лідія Василівна Рудюк 120-128

Розробка корисних копалин

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ СИЛОВИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ АЛМАЗНО-КАНАТНОГО РОЗПИЛЮВАННЯ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ PDF
Сергій Іванович Башинський 129-132
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ДІЕЛЬКОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ PDF
Валентин Вацлавович Коробійчук, Дмитро Сергійович Галіахметов 133-136
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТУРНОЇ ОБРОБКИ НА ДЕКОРАТИВНІСТЬ ВИРОБІВ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ PDF
Андрій Олексійович Криворучко, Олександр Валерійович Камських, Григорій Миколайович Ломаков 137-140
ЗАСТОСУВАННЯ ІМПУЛЬСНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИХОВАНИХ ТРІЩИН ТА СТРУКТУРНИХ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ БЛОКІВ З ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ PDF
Артур Миколайович Махно 141-145
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СТРІЛОВИХ КРАНІВ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ КАР’ЄРІВ БЛОЧНОГО КАМЕНЮ PDF
Лілія Сергіївна Неділько, Сергій Володимирович Кальчук, Віктор Тодосійоович Підвисоцький 146-151
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ПОЛІВ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ НА ГРАНІТНИХ КАР’ЄРАХ ІЗ РОЗВИТКОМ ГІРНИЧИХ РОБІТ PDF
Оксана Миколаївна Оляніцька 152-157
ЕКОЛОГІЧНІ ЗБИТКИ ВІД РОЗРОБКИ КОРИСНИХ КОПАЛИН ГІДРОМЕХАНІЗОВАНИМ СПОСОБОМ PDF
Тетяна Адамівна Распутна 158-163
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ПІРОФІЛІТОВИХ СЛАНЦІВ PDF
Олександр Миколайович Толкач, Руслан Вадимович Соболевський, Сергій Станіславович Іськов 164-169
ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ РОЗПИЛЮВАННЯ ВИСОКОМІЦНОГО ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ АЛМАЗНО-КАНАТОПИЛЬНИМИ ВЕРСТАТАМИ PDF
Володимир Олександрович Шлапак 170-176
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ МЕТОДІВ МАРКШЕЙДЕРСЬКИХ ЗЙОМОК ПРИ СКЛАДАННІ ПАСПОРТІВ БУРО-ВИБУХОВИХ РОБІТ НА РОДОВИЩАХ НЕРУДНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ СИРОВИНИ PDF
Олег Миколайович Клеван, Володимир Володимирович Котенко, Людмила Анатоліївна Ковалевич 177-183