№ 3(54) (2010)

Зміст

Машинознавство

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА СПОСОБУ ЛЕЗОВОЇ ОБРОБКИ НЕЖОРСТКИХ ДЕТАЛЕЙ З УРІВНОВАЖЕННЯМ РАДІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ СИЛИ РІЗАННЯ PDF
Петро Петрович Мельничук, Володимир Юхимович Лоєв 3-11
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ PDF
Сергій Валерійович Поздєєв 12-16
ПРОБЛЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ТОРЦЕВОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ ЗАГАРТОВАНИХ СТАЛЕЙ ЩОДО ДОСЯГНЕННЯ НЕОБХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ СТАНУ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ PDF
Євген Вікторович Салогуб, Андрій Миколайович Снитко 17-22

Моделювання та автоматизоване проектування радіоелектронних приладів і систем

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ СТРИЖНЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМИ ПРЯМИХ І ЗВОРОТНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ СПЕКТРІВ PDF
Володимир Леонідович Баранов, Руслана Михайлівна Костюченко, Катерина Валеріївна Молодецька 23-28
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БАЛІСТИЧНОГО ГРАВІМЕТРА PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Анна Анатоліївна Остапчук 29-31
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВИСОТИ ОБ’ЄКТІВ ЗА РОЗМІРАМИ ЇХ ТІНЕЙ НА КОСМІЧНИХ ЗНІМКАХ PDF
Сергій Іванович Болобан, Руслан Миколайович Осадчук 32-35
ВИЯВЛЕННЯ S-ХВИЛІ СЕЙСМІЧНОГО СИГНАЛУ ЗА ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЮ ОЗНАКОЮ PDF
Вадим Олексійович Гордієнко, Юрій Олексійович Гордієнко, Володимир Анатолійович Кирилюк 36-41
АЛГОРИТМ ОБРОБКИ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ ЗІ СТРИБКОПОДІБНОЮ ЗМІНОЮ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Максим Олексійович Гуменюк, Ігор Миколайович Сащук, Віктор Васильович Стрінада 42-47
МЕТОДИКА УТОЧНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦІЛЬОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Андрій Анатолійович Завада 48-53
СИНТЕЗ ФІЛЬТРІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ СПЕКТРАЛЬНОМУ АНАЛІЗІ ШУМІВ І ВІБРАЦІЙ PDF
Михайло Венедиктович Козлов 54-58
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ PDF
Юрій Олександрович Колос, Олег Віталійович Манько, Юрій Іванович Міхєєв 59-65
МЕТОДИКА ТА СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ДИНАМІЧНОЇ СЦЕНИ В АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ PDF
Світлана Максимівна Креденцар, Себастьян Альбертович Шаронов 66-71
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ БАЗОВОГО АЛГОРИТМУ МЕТОДУ МАКСИМУМУ КОМПАКТНОСТІ ЯК ГЕНЕРАТОРА СТРУКТУРИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ PDF
Андрій Олександрович Левченко 72-78
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ДИНАМІКИ ПОПУЛЯЦІЙ ЛОТКІ–ВОЛЬТЕРРА PDF
Олександр Володимирович Маєвський, Ігор Анатолійович Пількевич 79-83
МІКРОХВИЛЬОВІ СМУГОВО-ПРОПУСКНІ ФІЛЬТРИ ГІБРИДНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ НА ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЗОНАТОРАХ PDF
Георгій Олександрович Мірських, Олександр Іванович Рибін 84-88
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПОЛІГОННИХ ВИПРОБУВАНЬ СКЛАДНИХ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ PDF
Іван Іванович Олійник 89-96
ВИКОРИСТАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ПРИ СТИМУЛЯЦІЇ М’ЯЗІВ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ PDF
Ігор Анатолійович Омельчук 97-102
ВАРІАНТ КЛАСИФІКАЦІЇ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ PDF
Олександр Михайлович Перегуда 103-108
ЗАСТОСУВАННЯ ВЕКТОРНИХ МОДУЛЯТОРІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ДІАГРАМОЮ СПРЯМОВАНОСТІ В КІЛЬЦЕВІЙ АНТЕННІЙ РЕШІТЦІ PDF
Михайло Федорович Пічугін, Сергій Олександрович Соболенко, Ганна Дмитрівна Носова, Микола Семенович Поляков 109-115
ДІЕЛЕКТРИЧНІ РЕЗОНАТОРНІ АНТЕНИ PDF
Микола Федорович Хоменко 116-121
ЛІНЕАРИЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ ПРИ РОЗМІЩЕННІ ОПУКЛИХ БАГАТОКУТНИХ ОБ’ЄКТІВ У ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМАХ РОЗКРОЮ АНІЗОТРОПНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Ігор Андрійович Чуб 122-127
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ ПЕРЕБУВАННЯ ЛЮДЕЙ У ВИСОТНИХ СПОРУДАХ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД PDF
Дмитро Миколайович Шостачук, Андрій Миколайович Шостачук 128-134
ОТРИМАННЯ ПОЧАТКОВОГО НАБЛИЖЕННЯ В ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ PDF
Світлана Іванівна Яремчук, Юрій Олександрович Шаповалов 135-140