Том 2, № 2(53) (2010)

Зміст

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ОЦІНКИ ВЕЛИЧИНИ ЗНОСУ КРИВОШИПНО-ШАТУНОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ЙОГО ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ PDF
Олексій Васильович Бажинов, Олена Андріївна Сєрікова 3-10
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Віктор Вікторович Біліченко, Сергій Володимирович Цимбал, Світлана Олександрівна Романюк 11-19
ОЦІНКА ТРИВАЛОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Лілія Анатоліївна Веремеєнко 20-25
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РУХОМОГО СКЛАДУ В ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Володимир Петрович Волков, Євген Олександрович Комов 26-29
ЕЛЕКТРОННИЙ ПАСПОРТ РУХУ АВТОМОБІЛЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА ПСИХОДИНАМІКА ПРИ НАВЧАННІ ВОДІЇВ PDF
Іван Григорович Грабар, Василь Миколайович Іванченко, Дмитро Леонідович Калінкін, Олександр Петрович Кухарчук 30-35
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЮВАННЯ ПЕРЕХОДІВ МІЖ РЕЖИМОМ ЖОВТОГО МИГОТІННЯ ТА ОСНОВНИМИ ПРОГРАМИ СВІТЛОФОРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Сергій Васильович Грицай, В'ячеслав Едуардович Трушевський 36-39
ВПЛИВ ДОБАВКИ ЗАКИСУ АЗОТУ ДО ПОВІТРЯНОГО ЗАРЯДУ НА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ БЕНЗИНОВОГО ДВИГУНА В РЕЖИМАХ ПОВНИХ НАВАНТАЖЕНЬ PDF
Юрій Феодосійович Гутаревич, Юхим Володимирович Гаркуша, Любов Павлівна Мержиєвська 40-44
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПОВЕРХНЕВИХ І ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ МЕТАЛУ ПРИ ТЕРТІ PDF
Микола Федорович Дмитриченко, Андрій Олексійович Глухонець 45-46
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ШИНИ НА ВИБІГ АВТОМОБІЛЯ PDF
Олександр Леонідович Добровольський 47-51
ДО АНАЛІЗУ НАДІЙНОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Сергій Валерійович Захаров, Олександр Петрович Кравченко, Ольга Петрівна Сакно 52-57
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДАЛЬНОСТІ ВИДИМОСТІ ДОРОЖНІХ ОБ’ЄКТІВ ПРИ ЕКСПЕРТИЗІ ДТП PDF
Андрій Альбертович Кашканов, Володимир Петрович Кужель, Володимир Леонідович Крещенецький 58-64
МОДЕЛЮВАННЯ ДОВЖИНИ КОНУСА РОЗПИЛЮВАННЯ ПАЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ У ЗАСТОСУВАННІ ДО БІОПАЛИВА PDF
Руслана Віталіївна Колодницька 65-70
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА В АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНАХ PDF
Анатолій Олександрович Корпач, Олександр Олександрович Левківський, Олексій Анатолійович Корпач 71-73
ВПЛИВ ПОДОВЖНЬОЇ СИЛИ, ЩО ВИНИКАЄ В ПЛЯМІ КОНТАКТУ КОЛЕСА З ДОРОГОЮ, НА КУРСОВУ СТІЙКІСТЬ РУХУ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ PDF
Андрій Вікторович Костенко, Віктор Васильович Кондратьєв, Алла Миколаївна Єфименко 74-78
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПОСЛУГ МІСЬКОГО МАРШРУТНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ PDF
Олексій Феліксович Кузькін 79-84
ТЕОРІЯ РОБОТИ ВЕНТИЛЯТОРА ЯК ВІДКРИТОЇ МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
Надія Григорівна Куць 85-90
ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРАХУНОК ТРАНСПОРТУВАННЯ ВОРОХУ В ЛЬОНОЗБИРАЛЬНОМУ КОМБАЙНОВОМУ КОМПЛЕКСІ PDF
Анатолій Станіславович Лімонт, Володимир Олександрович Ломакін 91-95
ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕМІЩЕНЬ І ОЦІНКИ ПЛАВНОСТІ ХОДУ ПІДВІСКИ НА ОСНОВІ ЧОТИРИЛАНКОВОГО ВАЖІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ PDF
Сергій Володимирович Мельничук, Юрій Олександрович Подчашинський, Оксана Олександрівна Лугових, Іван Васильович Вітюк, Олександр Сергійович Повар 96-103
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ДВИГУНА ЗІ ЗМІННИМ РАДІУСОМ КРИВОШИПУ PDF
Андрій Леонідович Миленко, Віталій Леонідович Мудь, Оксана Анатоліївна Тригуб 104-108
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Віталій Олександрович Огневий 109-120
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРИЛАНКОВОГО АВТОПОЇЗДА НА СТІЙКІСТЬ ЙОГО РУХУ PDF
Віктор Михайлович Поляков, Дмитро Юрійович Приходченко, Геннадій Миколайович Борисенко, Микола Іванович Файчук 121-126
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МАНЕВРЕНОСТІ І СТІЙКОСТІ РУХУ АВТОПОЇЗДА-КОНТЕЙНЕРОВОЗА PDF
Володимир Прохорович Сахно, Роман Михайлович Марчук, Василь Петрович Онищук, Валентин Михайлович Придюк 127-134
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ АВТОМОБІЛЬНОГО ТА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ PDF
Сергій Миколайович Турпак 135-138