№ 1(52) (2010)

Зміст

Машинознавство

ВИСОКОШВИДКІСНА ОБРОБКА. СТРУЖКОУТВОРЕННЯ PDF
Георгій Миколайович Виговський 3-9
ЕЛЕКРОННОМІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КАРБОНІЗОВАНОЇ ТА ГРАФІТИЗОВАНОЇ ДЕРЕВИНИ PDF
Леон Романович Вишняков, Людмила Миколаївна Пересєлєнцева, Олександр Анатолійович Гутніченко 10-16
АДАПТИВНІСТЬ СХВАТІВ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИЗОВАНИХ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Валерій Анатолійович Кирилович, Ірина Юріївна Черепанська, Артем Юрійович Сазонов 17-24
РОЗРАХУНКИ І ПРОЕКТУВАННЯ КІНЕМАТИКИ ПРИВОДУ ШПИНДЕЛЯ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТА З БЕЗСТУПІНЧАСТИМ РЕГУЛЮВАННЯМ PDF
Євген Порфирович Кобзар, Володимир Володимирович Ковальов 25-30
ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ СТРУКТУР ТВЕРДИХ СПЛАВІВ ТА ЇХ ЗНОСОСТІЙКОСТІ PDF
Юрій Олексійович Мельнійчук 31-37
СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ У ВЕРСТАТОБУДУВАННІ PDF
Петро Петрович Мельничук, Володимир Юхимович Лоєв, Володимир Григорович Сніцар, Сергій Анатолійович Клименко 38-50
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВІБРАЦІЙНОГО ПОЛЯ ПАРАМЕТРИЧНИХ ПРОСТОРОВИХ КОЛИВАНЬ ШПИНДЕЛЯ КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРУВАЛЬНОГО ВЕРСТАТА PDF
Василь Борисович Струтинський, Ірина Анатоліївна Рибачок, Володимир Євгенович Юмашев 51-57

Моделювання та автоматизоване проектування радіоелектронних приладів і систем

ЗАСОБИ ЗМЕНШЕННЯ ДИСКРЕТНОСТІ КВАНТУВАННЯ СИГНАЛУ КІЛЬЦЕВОГО ЛАЗЕРА PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Світлана Сергіївна Ткаченко, Антон Валерійович Коваль 58-62
АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АНАЛІЗУ АКУСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГОЛОСУ PDF
Віталій Васильович Гніліцький, Тетяна Сергіївна Озерчук 63-66
ВИЯВЛЕННЯ СЕЙСМІЧНИХ СИГНАЛІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КУТОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЇХ ДЖЕРЕЛ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ PDF
Вадим Олексійович Гордієнко, Юрій Олексійович Гордієнко, Володимир Анатолійович Кирилюк 67-71
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНО-КОГНІТИВНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ РАДІОМОНІТОРИНГУ PDF
Олег Петрович Гребенюк, Максим Анатолійович Роговець, Володимир Анатолійович Шуренок 72-80
АРХІТЕКТУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИЩЕНОЇ МІЖМЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ІНТЕРНЕТІ PDF
Ярослав Юрійович Дорогий, Сергій Олегович Халавчук 81-85
АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ АВТОГОСПОДАРСТВОМ НА БАЗІ АГЕНТІВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Микола Федорович Єфремов, Віталій Миколайович Єфремов, Юрій Миколайович Єфремов 86-90
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЦЕНТРУ PDF
Тетяна Анатоліївна Зайко, Сергій Костянтинович Корнієнко 91-95
ГІПЕРВИПАДКОВІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІОЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ PDF
Юрій Францевич Зіньковський, Борис Михайлович Уваров 96-102
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЕРГОНОМІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Жанна Костянтинівна Камінська 103-108
ВИДІЛЕННЯ ФРАКТАЛЬНОГО СПЕКТРА КІРЛІАН-ЗОБРАЖЕНЬ PDF
Роман Олександрович Коломієць 109-114
МОДЕЛЮВАННЯ РЕЗОНАНСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІКРОХВИЛЬОВИХ СИГНАЛІВ З КЛІТИНАМИ ЖИВОГО ОРГАНІЗМУ PDF
Єлизавета Тарасівна Мельник, Олексій Пилипович Яненко 115-118
МЕТОД ТА ПРИЛАД КОНТРОЛЮ СТАНУ ПОЛІДИСПЕРСНИХ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ ЗА СПЕКТРОПОЛЯРИМЕТРИЧНИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ ЧАСТИНОК PDF
Василь Григорович Петрук, Сергій Михайлович Кватернюк, Олена Євгенівна Кватернюк, Володимир Матвійович Ночвай 119-124
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КАНАЛУ ПРИЛАДОВОЇ СИСТЕМИ З ДВОВИМІРНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО МЕХАНІЧНІ ВЕЛИЧИНИ PDF
Юрій Олександрович Подчашинський 125-134
ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ PDF
Михайло Михайлович Проценко 135-139
ОПТИМАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАЯВОК НА ОТРИМАННЯ ЦІЛЬОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ З БОРТУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ PDF
Андрій Володимирович Савчук 140-145
АНАЛІЗАТОР СКІНЧЕННИХ ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ PDF
Сергій Микитович Сердюк 146-150
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ РАДІОТЕПЛОВОГО КОНТРОЛЮ МАТЕРІАЛІВ ОДЯГУ PDF
Юрій Олексійович Скрипник, Костянтин Леонідович Шевченко, Олексій Анатолійович Ваганов, Олексій Пилипович Яненко 151-156
КОМБІНОВАНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО НАВЧАННЯ PDF
Андрій Євгенович Соколов 157-160
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Марина Олександрівна Справа 161-165
ПРОДУКТИВНІСТЬ JAVA ТА PHP XML-RPC WEB-СЛУЖБ ПОШУКУ В ДАНИХ СКБД MYSQL PDF
Сергій Дмитрович Точилін 166-169
ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИЧНОГО ОПОРУ ХВИЛЕВОДНО-ЩІЛИСТИХ ЛІНІЙ PDF
Жанна Миколаївна Хоменко, Микола Федорович Хоменко 170-177
АНАЛІЗ ШИРИНИ СПЕКТРА РАДІОВИПРОМІНЮВАНЬ З НЕВІДОМИМ КОМПЛЕКСНИМ СПЕКТРОМ PDF
Валентин Григорович Ципоренко, Віталій Валентинович Ципоренко 178-183
ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОПОТОКОВОГО СИМУЛЯТОРА НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДО ПРОБЛЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ PDF
Володимир Євгенович Яшин, Сергій Володимирович Яцук, Вадим Петрович Полторак 184-190