№ 4(51) (2009)

Зміст

Машинознавство

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕПЮР ВІБРОПРИСКОРЕНЬ СИЛОВИХ РАМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА БАЗІ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО КОМПЛЕКСУ З АКСЕЛЕРОМЕТРОМ ТИПУ АДXL PDF
Іван Григорович Грабар, Володимир Володимирович Нестеренко, Володимир Євгенович Титаренко 3-6
ВПЛИВ ВИДУ ДЕКОРАТИВНО-ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ НА ТРИВАЛУ МІЦНІСТЬ ДЕРЕВОСТРУЖКОВОЇ ПЛИТИ (ДСП) PDF
Людмила Миколаївна Бойко 7-11
ЕЛЕКТРОННИЙ ПАСПОРТ РУХУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ PDF
Іван Григорович Грабар, Василь Миколайович Іванченко, Дмитро Леонідович Калінкін, Олександр Петрович Кухарчук 12-19
МІКРОСТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ КАРБОНІЗОВАНОЇ ТА ГРАФІТИЗОВАНОЇ ДЕРЕВИНИ PDF
Олександр Анатолійович Гутніченко, Леон Романович Вишняков, Людмила Миколаївна Переселенцева 20-26
ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОБ’ЄКТІВ МАНІПУЛЮВАННЯ ДЛЯ УМОВ РОБОТИЗОВАНИХ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Валерій Анатолійович Кирилович 27-36
МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА ВАЖКОГО ТОКАРНОГО ВЕРСТАТА З АДАПТИВНОЮ СИСТЕМОЮ ЖИВЛЕННЯ ОПОР PDF
Віктор Дмитрович Ковальов, Олександр Валерійович Пономаренко, Максим Сергійович Мельник, Яна Василівна Васильченко 37-43
ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ МОДЕЛІ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА У ЗАДАЧІ ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ІЗ ЗАДАНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ PDF
В'ячеслав Борисович Крижанівський 44-49
ОСОБЛИВОСТІ СТРУЖКОУТВОРЕННЯ ПРИ ОБРОБЦІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ АДАПТИВНОГО ТИПУ PDF
Ігор Володимирович Луців, Іван Іванович Брощак, Степан Петрович Штогрин 50-56
ДВОВИМІРНА ЗАДАЧА ПРУЖНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПОВЕРХНІ ОБОЛОНКИ ВНАСЛІДОК ДИФРАКЦІЇ ЗОВНІШНІХ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ НА ЩІЛИНІ PDF
Вікторія Миколаївна Мельник, Володимир Володимирович Карачун 57-62
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ПРИ ОБРОБЦІ ДЕТАЛЕЙ РІЗАННЯМ PDF
Петро Петрович Мельничук, Євген Вікторович Скочко 63-72
НОВА КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ 3D МОДЕЛІ ПРОТЕЗА КОЛІННОГО СУГЛОБА ЛЮДИНИ PDF
Юрій Володимирович Петраков, В. В. Писаренко, Олег Олександрович Розенберг 73-79
СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО РОЗКРОЮ МЕТАЛУ НА ЗАГОТОВОЧНОМУ ОБТИСКНОМУ СТАНІ ТА МБЛЗ PDF
Євген Юрійович Пономарьов 80-86
ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИНТЕЗУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИГОТОВЛЕННЯ НЕТИПІЗОВАНИХ ДЕТАЛЕЙ PDF
Н. Н. Попок, Н. В. Біляков 87-94
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РОБОЧОГО ШАРУ ІНСТРУМЕНТА ДЛЯ ЛОЩІННЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ВИРОБІВ З ПРИРОДНОГО ТА СИНТЕТИЧНОГО КАМЕНЮ PDF
Володимир Ігорович Сідорко, Віктор Дмитрович Курілович 95-97
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МІЦНОСТІ ЖАРОМІЦНОГО СПЛАВУ NiCr25FeAlY PDF
Олексій Анатолійович Сливінський 98-104
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОТАЦІЙНОГО РІЗАННЯ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ МЕТАЛІВ PDF
Сергій Дмитрович Сметанін, Мавлет Нігаматович Гатітулін, Петро Германович Мазеїн 105-107

Моделювання та автоматизоване проектування радіоелектронних приладів і систем

СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ПРОГРАМНОЇ СКЛАДОВОЇ ВІДНОВЛЕННЯ ЩІЛЬНОСТЕЙ РОЗПОДІЛУ ЙМОВІРНОСТЕЙ ОБ’ЄКТІВ РОЗВІДКИ У ВИГЛЯДІ СУМІШІ БАЗОВОГО РОЗПОДІЛУ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОЇ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Віталій Анатолійович Багінський, Андрій Олександрович Левченко 108-114
ДВОКАНАЛЬНА АВІАЦІЙНА ГРАВІМЕТРИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ АНОМАЛІЙ ПРИСКОРЕННЯ СИЛИ ВАГИ PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Антон Валерійович Коваль 115-119
ПОХИБКИ ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНОГО ВИТРАТОМІРА PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Юрій Олександрович Шавурський 120-123
ПОЛІНОМІАЛЬНИЙ СИНТЕЗ СТРУКТУРИ ЦИФРОВИХ ЕКВІВАЛЕНТНИХ КОМБІНОВАНИМ СИСТЕМ ФАЗОВОЇ АВТОПІДСТРОЙКИ ЧАСТОТИ ДЛЯ ДЕМОДУЛЯЦІЇ ФАЗОМАНІПУЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ У СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ PDF
Сергій Васильович Водоп’ян, Дмитро Володимирович Пясковський, Олексій Миколайович Романов 124-129
РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ВИМІРУ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ PDF
Віталій Васильович Гніліцький, Руслан Валерійович Петросян, Марина Вікторівна Петросян 130-134
НЕПЕРЕРВНА ДИСКРЕТНА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ІГРОВА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ НАПАДУ НА ІНФОРМАЦІЮ PDF
Руслан Валентинович Грищук 135-141
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМУ ТА МАСИ ФІТОПЛАНКТОНУ У ПРОБАХ ВОДИ З ВОДОЙМ НА ОСНОВІ ДВОВИМІРНИХ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ PDF
Тетяна Олександрівна Єльнікова 142-147
ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЦЕНТРА ЗІНИЦІ ОКА ДЛЯ ВІДЕОМОНІТОРИНГУ PDF
Сергій Валентинович Павлюк 148-154
ПРОХОДЖЕННЯ ЗВУКОВОЇ ХВИЛІ КРІЗЬ ПРУЖНИЙ ІЗОТРОПНИЙ ШАР PDF
Роман Миколайович Панченко 155-163
АРХІТЕКТУРА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КВАНТОВИХ НЕЧІТКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Олег Анатолійович Пастух 164-172
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДВОВИМІРНИХ МАСИВІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МЕХАНІЧНІ ВЕЛИЧИНИ PDF
Юрій Олександрович Подчашинський 173-179
АЛГОРИТМ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ PDF
Михайло Михайлович Проценко 180-185
ОПТИМІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ КОМПЛЕКСНОГО СПЕКТРАЛЬНО-КОРЕЛЯЦІЙНОГО ПЕЛЕНГУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ PDF
Віталій Валентинович Ципоренко 186-190