№ 2(49) (2009)

Зміст

Машинознавство

ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМАЩЕНЬ ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ З ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ ДЕФОРМУЮЧИМ ПРОТЯГУВАНЯМ PDF
Валентина Степанівна Гаврилова, Ігор Юрійович Ростоцький, Сергій Євгенович Шейкін, Анатолій Юхимович Шило 3-7
ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОДЕЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПІДВІСКИ АВТОМОБІЛЯ НА ОСНОВІ ЧОТИРИЛАНКОВОГО ВАЖІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ PDF
Сергій Володимирович Мельничук, Юрій Олександрович Кубрак, Андрій Васильович Матвійчук 8-12

Прилади

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО АВТОКОЛІМАТОРА ЗА ДОПОМОГОЮ СТАНДАРТНОЇ ПРИЗМИ PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Світлана Сергіївна Ткаченко 13-19
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНОГО ВИТРАТОМІРУ PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Юрій Олександрович Шавурський 20-23
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІАЛОГУ «ОПЕРАТОР–ЕОМ» В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ PDF
Борис Михайлович Герасимов, Сергій Олександрович Кондратенко, Олександр Михайлович Перегуда 24-27
КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В МЕРЕЖАХ З ПЕРІОДИЧНИМ НЕСИНУСОЇДНИМ СТРУМОМ PDF
Віталій Васильович Гніліцький, Олександр Анатолійович Поліщук 28-31
МІКРОКОНТРОЛЕРИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСМІСІЙ PDF
Іван Григорович Грабар, Василь Миколайович Іванченко, Володимир Олександрович Ломакін 32-39
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ АЕРОІОНІЗАТОРА В БЛИЖНІЙ ЗОНІ PDF
Оксана Леонідівна Коренівська, Петро Петрович Мартинчук 40-45
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ВПЛИВУ НА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ PDF
Володимир Вікторович Умінський 46-52
АЛГОРИТМ ШВИДКОГО КОМПЛЕКСНОГО ПЕЛЕНГУВАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АНТЕННИХ РЕШІТОК PDF
Віталій Валентинович Ципоренко 53-58

Інформатика

МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ І ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ ПРЯМИХ І ЗВОРОТНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ СПЕКТРІВ PDF
Володимир Леонідович Баранов, Руслана Михайлівна Костюченко, Катерина Валеріївна Молодецька 59-68
ВЕРИФІКАЦІЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ P- ТА ГІБРИДНИХ P-L-МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ НАПАДУ НА ІНФОРМАЦІЮ PDF
Руслан Валентинович Грищук 69-76
ЩОДО АНАЛІЗУ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ МОДУЛЬНИХ РОБОТИЗОВАНИХ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Валерій Анатолійович Кирилович, Катерина Геннадіївна Біденко, Наталія Володимирівна Макаренко 77-85
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЧІТКОГО ЗАПИТУ ДО РЕЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ У НЕЧІТКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ, КВАНТОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ТА ЇХ ПОРІВНЯННЯ PDF
Олег Анатолійович Пастух 86-89
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ МОДЕЛЕЙ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ PDF
Володимир Володимирович Перегудов, Олена Миколаївна Новікова, Олександр Петрович Дмитренко 90-96
МЕТОДИКА ВИБОРУ ВЕЙВЛЕТ-ФУНКЦІЇ ДЛЯ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ PDF
Михайло Михайлович Проценко 97-100
ОБГРУНТУВАННЯ ПОЧАТКОВИХ ПАРАМЕТРІВ ДО ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ВІЙСЬКОВОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ PDF
Євген Юліанович Форнальчик, Раду Георгійович Будяну 101-106

Розробка корисних копалин

АНАЛІЗ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕКОРАТИВНОСТІ ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ PDF
Олена Василівна Дерев’янко, Тетяна Адамівна Распутна 107-112
ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ЛІНІЙНОЮ МАСОЮ ЗАРЯДУ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ І ВІДСТАННЮ МІЖ КОНТУРНИМИ СВЕРДЛОВИНАМИ PDF
Євген Анатолійович Загоруйко, Тетяна Володимирівна Косенко, Олександр Олександрович Фролов 113-117
ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ТИПІВ, ОСОБЛИВОСТЕЙ ВНУТРІШНЬОЇ БУДОВИ ТА НАЙБІЛЬШ ТИПОВИХ ФОРМ П’ЄЗОКВАРЦОВИХ ПЕГМАТИТОВИХ ТІЛ ВОЛИНСЬКОГО РОДОВИЩА PDF
Олена Олександрівна Кісєль, Неля Миколаївна Остафійчук 118-121
ФОРМУВАННЯ ЗАБАРВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ Частина 1. ПРИРОДНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ КАМЕНІВ PDF
Андрій Олексійович Криворучко, Сергій Станіславович Іськов, Григорій Миколайович Ломаков 122-129