№ 1(76) (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ КІНЦЕВИХ ФРЕЗ З ПОКРИТТЯМ ПІД ЧАС ОБРОБКИ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ ЗА РАХУНОК ПРИРОБІТКИ PDF
Юрій Йосипович Бесарабець, Богдан Миколайович Середенко, Ельдар Рустемович Ванієв 3-8

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ВУЗЛИ МЕХАНІЗМІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ ЦИФРОВОГО ПРОТОТИПУ PDF
Олексій Анатолійович Івановський 9-15
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ АЛГОРИТМІЧНОГО МИСЛЕННЯ PDF
Віталій Васильович Кабак 16-23
НАДШИРОКОСМУГОВА АНТЕННА СИСТЕМА ДЛЯ МОБІЛЬНОГО ПЕЛЕНГАТОРА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНИХ СТАНЦІЙ PDF
Володимир Анатолійович Кирилюк, Георгій Петрович Чернявський, Юрій Іванович Міхєєв, Олег Іванович Пінчук 24-32
АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРЯМОКУТНОГО ХВИЛЕВОДУ ВІД ЗМІНИ ЙОГО РОЗМІРІВ PDF
В'ячеслав Пилипович Манойлов, Наталія Миколаївна Каращук, Сергій Сергійович Сабадаш 33-46
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНИМИ РЕСУРСАМИ ЗЕМЛІ PDF
Ата Оразгельдийович Овезгельдиєв, Олександр Іванович Прилипко 47-65
ПОБУДОВА РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРИ ВИСОКОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ PDF
Віктор Михайлович Синєглазов, Євген Вікторович Даскал 66-73
ВИКОРИСТАННЯ USB-ПРИЙМАЧІВ НА БАЗІ ДЕМОДУЛЯТОРА RTL2832U В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Микола Федорович Хоменко 74-81
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ КОЕФІЦІЄНТІВ ВІДБИТТЯ І ПРОХОДЖЕННЯ НВЧ-ВИПРОМІНЮВАННЯ У НАНОМЕТРОВИХ ПРОВІДНИХ ВКЛЮЧЕННЯХ PDF
Інна Миколаївна Хоменко, Валентин Анатолійович Рудніцький 82-91
ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ КУТОВИХ ВИМІРЮВАНЬ ГОНІОМЕТРИЧНИМИ СИСТЕМАМИ PDF
Ірина Юріївна Черепанська, Олена Миколаївна Безвесільна, Артем Юрійович Сазонов 92-100
КОМПЛЕКСУВАННЯ ДЕКІЛЬКОХ АЛГОРИТМІВ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПРОГНОЗУВАННЯ PDF
Олена Іллівна Чумаченко, Владислав Сергійович Горбатюк 101-107
CURRENT ISSUES MONITOR OF THE LEVEL OF AIR IONIZATION IN ENCLOSED SPACE PDF (English)
V. B. Benedytskyi, O. L. Korenivska 108-113

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БАГАТОКРИТЕРІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕРНЕТ-САЙТІВ ЦІЛЬОВОГО СПРЯМУВАННЯ PDF
Юрій Григорович Даник, Олексій Олександрович Писарчук, Олександр Васильович Лагодний, Олександр Володимирович Випорхонюк 114-120
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ PDF
Юрій Михайлович Россінський, Світлана Миколаївна Кравченко 121-127

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ДО ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ, ЩО ДІЮТЬ НА АВТОМОБІЛЬНЕ КОЛЕСО ПРИ БУКСУВАННІ PDF
Євген Григорович Опанасюк, Дмитро Богданович Бегерський 128-137
ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ АВТОБУСІВ ДЛЯ РОБОТИ НА МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ МАРШРУТАХ PDF
Володимир Васильович Рудзінський, Микола Михайлович Маяк, Сергій Володимирович Мельничук, Володимир Петрович Шумляківський, Олексій Ігорович Рафальський 138-143

ГІРНИЦТВО

ПЕРЕРОЗПОДІЛ НАПРУГ В МЕЖАХ БЛОКА, ЩО ВІДОКРЕМЛЮЄТЬСЯ НА КАР’ЄРАХ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ PDF
Наталя Валеріївна Зуєвська, Валентина Омелянівна Поліщук, Олег Вікторович Горобчишин 144-150
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГІРНИЧИХ РОБІТ З КІЛЬЦЕВОЮ СХЕМОЮ РУХУ КАР’ЄРНИХ АВТОСАМОСКИДІВ PDF
Роман Валерійович Слободянюк, Микола Миколайович Пижик 151-157
EVALUATION OF ACCURACY OF PHOTOGRAMMETRIC METHODS AND LASER SCANNING FOR MEASURING OF PARAMETERS OF CRACKS NATURAL SEPARATENESS PDF (English)
R. V. Sobolevskyi, V. H. Levytskyi, V. O. Shlapak 158-164