№ 2(45) (2008)

Зміст

Машинознавство

ПРОЕКТУВАННЯ ПРИВОДІВ ПОДАЧ ЗІ СТУПІНЧАСТИМ РЕГУЛЮВАННЯМ PDF
Євген Порфирович Кобзар, Володимир Володимирович Ковальов 3-11
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ КОМБІНУВАННЯМ РІЗАННЯ, ЛЕГУВАННЯ ТА ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ (І частина) PDF
Петро Петрович Мельничук, Володимир Юхимович Лоєв, Євген Вікторович Салогуб 12-19
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТОЧНОЇ ОБРОБКИ РІЗАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ PDF
Петро Петрович Мельничук, Євген Вікторович Скочко 20-26

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ВПЛИВ УМОВ ФРИКЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА ДИНАМІЧНІ ЯКОСТІ ТЯГОВОГО ПРИВОДА ШАХТНОГО ЛОКОМОТИВУ PDF
Олег Валентинович Дерюгін, Кирило Альбертович Зіборов, Ірина Миколаївна Мацюк 27-31
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МОТОРНИХ БІОПАЛИВ ЗА УМОВИ ЗМЕНШЕННЯ ЇХ ВИТРАТ ДВИГУНОМ АВТОМОБІЛЯ PDF
Андрій Володимирович Ільченко 32-36
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ПОЇЗДІВ PDF
Олександр Петрович Кравченко 37-44
ПОВЗДОВЖНІ КОЛИВАННЯ АВТОМОБІЛЯ, ПІДРЕСОРЕНОГО ПІДВІСКАМИ НА ОСНОВІ ЧОТИРИЛАНКОВОГО ВАЖІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ Частина І. ВЛАСНІ КОЛИВАННЯ PDF
Сергій Володимирович Мельничук, Євгеній Михайлович Рибалкін 45-48

Прилади

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГІРОСКОПІЧНОГО ГРАВІМЕТРА В АВІАЦІЙНІЙ ГРАВІМЕТРИЧНІЙ СИСТЕМІ PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Олександр Олексійович Добржанський 49-56
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ ІНІЦІЮВАННЯ PDF
Олександр Борисович Бунін, Михайло Терентійович Кириченко, Олександр Олександрович Фролов 57-60
АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ВАРІАНТІВ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ ФОТОГРАММЕТРІЇ PDF
Володимир Миколайович Глотов, Вадим Вікторович Пашковський, Олеся Дмитрівна Пащетник, Володимир Ігорович Пащетник 61-69
КОНСТРУКЦІЯ ДВОКІЛЬЦЕВОГО ДИНАМІЧНО НАСТРОЮВАНОГО ГРАВІМЕТРА PDF
Ігор Вацлавович Коробійчук, Яна Олександрівна Пісківець 70-76
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТАПІВ КАЛІБРУВАННЯ ЦИФРОВИХ НЕМЕТРИЧНИХ КАМЕР З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАЗЕМНОЇ ФОТОГРАММЕТРИЧНОЇ ЗЙОМКИ PDF
Володимир Григорович Левицький, Руслан Вадимович Соболевський 77-84
КЛАСИФІКАЦІЯ СИГНАЛІВ В БАЗИСІ ОРТОГОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ МАТРИЦІ PDF
Юлія Хамідуллаївна Ніжебецька, Олександр Іванович Рибін, Олег Борисович Шарпан 85-89
ВПОРЯДКОВУВАННЯ КАСКАДІВ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ ПРИ КАСКАДНІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Руслан Валерійович Петросян 90-92
СТИСНЕННЯ ЦИФРОВИХ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ, ЩО МІСТЯТЬ ВИМІРЮВАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО МЕХАНІЧНІ ВЕЛИЧИНИ PDF
Юрій Олександрович Подчашинський 93-102
ВИКОРИСТАННЯ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНЬ ПРИ ОПЕРАТИВНОМУ РОЗПІЗНАВАННІ ДЖЕРЕЛ ЗБУРЕНЬ PDF
Олег Ігорович Рибачук, Ігор Миколайович Сащук, Віктор Васильович Стрінада, Олександр Іванович Лящук 103-111

Інформатика

АНАЛІЗ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Віталій Володимирович Акіменко, Інна Іванівна Сугоняк 112-122
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ, ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Микола Федорович Єфремов, Юрій Миколайович Єфремов 123-126
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОСМІЧНИМИ АПАРАТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ PDF
Олександр Миколайович Загорулько, Віктор Васильович Ожінський, Юрій Іванович Міхєєв, Володимир Петрович Фриз 127-130
ПРОЦЕДУРА СИНТЕЗУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ЗМІНИ ПАРАМЕТРА ПОТОКУ ВІДМОВ ПРИ ОДНОРЕЖИМНОМУ УТРИМАННІ PDF
Олег Іванович Кравчук 131-135
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ PDF
Петро Васильович Фриз, Олександр Ростиславович Рихальський, Олександр Володимирович Андреєв 136-143

Розробка корисних копалин

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ АЛМАЗНОГО КАНАТНОГО УСТАТКУВАННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ ПОТУЖНОСТІ ГОЛОВНОГО ПРИВОДУ PDF
Сергій Іванович Башинський, Сергій Володимирович Кальчук 144-146
САМОРУЙНУВАННЯ СЛАНЦЕВИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД PDF
Олена Олександрівна Жданова, Ахмед Меджид огли Самедов 147-149
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЯКІСНИХ ОЗНАК БЛОЧНОГО КАМЕНЮ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗПИЛЮВАННЯ ДИСКОВИМИ ПИЛАМИ З АЛМАЗНИМИ НАПАЙКАМИ PDF
Олена Анатоліївна Зубченко, Валентин Вацлавович Коробійчук 150-152
ЛІКВІДАЦІЯ ПРОСАДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЕСОВИХ ГРУНТІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ В НИХ ТВЕРДОГО МАТЕРІАЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИБУХУ PDF
Наталя Валеріївна Зуєвська 153-159
ЗАЛЕЖНІСТЬ ЧАСТОТИ ДІАГОНАЛЬНОГО ВІДКОЛЮВАННЯ І ВТРАТ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ ВІД ГРАНИЧНОЇ ВИСОТИ МОНОЛІТУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БУРОКЛИНОВОГО МЕТОДУ PDF
Олена Олександрівна Кісєль, Андрій Аркадійович Шоломицький 160-164
МАРКШЕЙДЕРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУРОВИХ РОБІТ ПРИ БУРІННІ ЗУСТРІЧНИХ СВЕРДЛОВИН ДЛЯ ЗАВЕДЕННЯ АЛМАЗНОГО ТРОСУ ПРИ КАНАТНОМУ ПИЛЯННІ МАСИВУ PDF
Володимир Володимирович Котенко 165-168

Екологічна безпека

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ PDF
Зоя Віталіївна Корж 169-173
ДО ПИТАННЯ ПРО КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЮ БАНКУ ДАНИХ МОНІТОРИНГОВИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ PDF
Галина Віталіївна Скиба, Оксана Володимирівна Шикіна 174-177