№ 2(41) (2007)

Зміст

Машинознавство

ПРОФІЛЮВАННЯ ТОРЦЕВИХ ФАСОННИХ ФРЕЗ ІЗ ЦИЛІНДРИЧНОЮ ЗАДНЬОЮ ПО-ВЕРХНЕЮ PDF
Олена Михайлівна Герасимчук, Олексій Іванович Гавриленко 3-6
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИЧНИХ І ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСМІСІЙ У НЕСТАЦІОНАРНІЙ ПОСТАНОВЦІ PDF
Іван Григорович Грабар, Володимир Олександрович Ломакін 7-14
МОДУЛЬ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ФАСОННИХ ПРОФІЛІВ PDF
Сергій Володимирович Майданюк, Олександр Анатолійович Плівак, Руслан Ахмедович Бекмурадов 15-18
ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ ПЛОСКОЇ ПОВЕРХНІ ПРИ ТОРЦЕВОМУ ФРЕЗЕРУВАННІ PDF
Петро Петрович Мельничук, Володимир Юхимович Лоєв, Вячеслав Борисович Крижанівський 19-28
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОМАСОВОЇ КОЛИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПІДВІСКИ АВТОМОБІЛЯ НА ОСНОВІ ЧОТИРИЛАНКОВОГО ВАЖІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ PDF
Сергій Володимирович Мельничук, Сергій Іванович Скуратівський 29-35
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ПРОФІЛЮВАННЯ ЧЕРВ'ЯЧНИХ ФРЕЗ PDF
Наталія Сергіївна Равська, Олександр Анатолійович Охріменко, Станіслав Ігорович Сташкевич 36-39
КРУГЛІ ФАСОННІ РІЗЦІ З ПОХИЛОЮ ВІССЮ ІЗ ГВИНТОВОЮ ЗАДНЬОЮ ПОВЕРХНЕЮ PDF
Родіон Петрович Родін, Олександр Петрович Кутузов 40-48
ВПЛИВ НАВОДНЮВАННЯ НА ЕФЕКТ ПОПЕРЕДНЬОГО ТЕРМОМЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ PDF
Петро Володимирович Ясній, Ігор Богданович Окіпний, Олександр Тимофійович Цирульник, Юрій Миколайович Никифорчин 49-51

Прилади

МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НЕЛІНІЙНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ PDF
Володимир Леонідович Баранов, Сергій Васильович Водоп’ян, Руслана Михайлівна Костюченко 52-66
ГІРОДАТЧИК ГРАВІТАЦІЙНОГО ПРИСКОРЕННЯ PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Олександр Олексійович Добржанський 67-76
ЗАСТОСУВАННЯ АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ГЕОФІЗИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ЗБУРЕНЬ ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ У БЛИЖНІЙ ЗОНІ PDF
Володимир Анатолійович Кирилюк, Віктор Васильович Стрінада, Олександр Іванович Лящук, Володимир Миколайович Шапка 77-82
РАДІОВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗАВАДОВОГО ДЖЕРЕЛА РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РАДІОСИСТЕМ PDF
Валерій Тадеушович Ковальчук, Петро Михайлович Повідайко 83-89
АЛГОРИТМ ОБ’ЄДНАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПАРАМЕТРИ РУХУ КОСМІЧНОГО АПАРАТА В АКТИВНОМУ БАГАТОПОЗИЦІЙНОМУ РАДІОЛОКАЦІЙНОМУ КОМПЛЕКСІ PDF
Сергій Валентинович Ковбасюк, Валентин Іванович Стефанович 90-95
ЕФЕКТИВНА ПЛОЩА РОЗСІЮВАННЯ РУПОРНОЇ АНТЕНИ PDF
Юрій Олександрович Колос, В’ячеслав Пилипович Манойлов, Володимир Володимирович Павлюк 96-101
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СПЕКТРІВ СЕЙСМІЧНИХ ХВИЛЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ PDF
Антон Леонідович Мельник, Олександр Олексійович Петровський, Олександр Юрійович Тофанчук 102-106
КОЕФІЦІЄНТ ВІДБИТТЯ ЯК ПАРАМЕТР ОЦІНКИ БЛИЖНЬОПОЛЬОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ АНТЕНИ З БІОЛОГІЧНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ PDF
Леся Юріївна Назарчук 107-113
СИНТЕЗ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ СИМЕТРИЧНИХ СКЛАДОВИХ НА БАЗІ НЕРЕКУРСИВНИХ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ З ЛІНІЙНОЮ ФАЗОЮ PDF
Руслан Валерійович Петросян 114-118

Інформатика

ВИЗНАЧЕННЯ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ ПІРОЛІЗНИХ СМОЛ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ МОЛЕКУЛЯРНИХ ГРАФІВ PDF
Олександр Олександрович Самилін, Наталія Михайлівна Цивенкова 119-130
ВИМІР СТЕНДА ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ ЦИФРОВИХ КАМЕР ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОГО ТАХЕОМЕТРА PDF
Андрій Аркадійович Шоломицький, Андрій Олександрович Луньов 131-135
ВИКОРИСТАННЯ UML ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОРІЄНТАЦІЇ ШТУЧНОГО СУПУТНИКА ЗЕМЛІ. ЧАСТИНА 1. МОДЕЛЬ «ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ» PDF
Дмитро Миколайович Шостачук 136-142

Розробка корисних копалин

ТЕОРЕТИЧНІ УЗАГАЛЬНЕННЯ ОЗНАК І КРИТЕРІЇВ ПОШУКУ ТА ОЦІНКА РОДОВИЩ БУРШТИНУ НА ТЕРИТОРІЇЇ УКРАЇНИ PDF
Людмила Анатоліївна Ковалевич 143-147
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЯКІСНИХ ОЗНАК БЛОЧНОГО КАМЕНЮ НА ТЕХНОЛОГІЮ РОЗПИЛЮВАННЯ КАНАТОМ З АЛМАЗНИМИ НАПАЙКАМИ PDF
Валентин Вацлавович Коробійчук 148-153
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГІДРОАБРАЗИВНОГО РІЗАННЯ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ПРОДУКЦІЇ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ PDF
Володимир Григорович Левицький 154-158
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СЕРЕДНІХ ПРИРОДНИХ ОКРЕМОСТЕЙ МАСИВУ ГІРСЬКИХ ПОРІД НА ОСНОВІ ГРАФОСТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
Василь Васильович Мамрай 159-163
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ РОЗПОДІЛУ ЗАПАСІВ ВУГІЛЛЯ ЗА МАРКАМИ PDF
В’ячеслав Васильович Мирний, Ірина Вікторівна Філатова 164-172
ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ПРОТЯЖНИХ ВИРОБОК У ПОРОДАХ, ЩО ЗДИМАЮТЬСЯ PDF
Олександр Вікторович Солодянкін 173-178
ТЕОРЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ КАМУФЛЕТНОГО ВИБУХУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОДНОГО СПОСОБУ ЗМІЦНЕННЯ СЛАБКИХ ПОРІД ПІДОШВИ ПРОТЯЖНОЇ ВИРОБКИ PDF
Станіслав Миколайович Стовпник, Сергій Миколайович Гапєєв 179-183
ВПЛИВ ТИСКУ ГАЗІВ ВИБУХУ НА ОБ’ЄМ РУЙНУВАННЯ СКЕЛЬНИХ ПОРІД PDF
Олександр Олександрович Фролов 184-188
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ МОДЕЛЕЙ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ГРУНТУ ПОБЛИЗУ ВИСОТНОЇ БУДІВЛІ PDF
Андрій Миколайович Шостачук 189-194

Екологічна безпека

ОЦІНКА ВПЛИВУ АНТРОПОГЕННОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ПРИРОДНІ ЕКОСИСТЕМИ PDF
Микола Терентійович Бакка, Мирослава Олегівна Гончарова, Оксана Миколаївна Оляніцька 195-199
ОЦІНКА СТАНУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ БУРО-ВИБУХОВИХ РОБОТАХ В КАР’ЄРАХ БЛОЧНОГО КАМЕНЮ PDF
Олена Василівна Дерев’янко 200-205
ЗМЕНШЕННЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЛІСОВІ ЕКОСИСТЕМИ ГІРНИЧОДОБУВНОГО КОМПЛЕКСУ НА ЕТАПІ БІОЛОГІЧНОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ PDF
Олена Костянтинівна Левицька 206-213
ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМ І РОЗМІРІВ ВІДВАЛІВ ІЗ РОЗРАХУНКУ ЇХ ПОДАЛЬШОГО ОСВОЄННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ВІДВОДУ PDF
Тетяна Адамівна Распутна 214-218