Том 2, № 4(31) (2004)

Зміст

Машинознавство

РОЗРОБКА ТА ВИПРОБУВАННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НОВИХ КОНСТРУКЦІЙ КІЛЬЦЕВИХ СВЕРДЕЛ ДЛЯ ОБРОБКИ ЧАВУННИХ ДЕТАЛЕЙ PDF
Георгій Миколайович Виговський, Олексій Андрійович Громовий, Володимир Володимирович Ковальов 5-9
ВИСОКОШВИДКІСНИЙ СТРУМОЗНІМАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ PDF
Марина Анатоліївна Колодій 10-16

Прилади

ЦИФРОВИЙ КОНТАКТНИЙ МАМОТЕРМОГРАФ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ PDF
Віктор Олексійович Білошенко, Валентин Давидович Дорошев, Олександр Сергійович Карначов, Наталія Михайлівна Лавриненко, Володимир Васильович Приходченко, Олег Володимирович Приходченко 17-21
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ ЗАСОБІВ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ РАДІОСПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА PDF
Борис Михайлович Герасимов, С. О. Кондратенко, Вадим Вікторович Пашковський 22-25
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІОНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Іван Олексійович Коваленко, Костянтин Борисович Тимошенко 26-29
РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОГЕНЕЗУ СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ СТВОРЕННЯ ІНДУКТИВНО-ЄМНІСНОЇ МОДЕЛІ СЕРЦЯ PDF
Оксана Леонідівна Коренівська, Юлія Олександрівна Лазебник 30-36
МЕТОД ТА АЛГОРИТМ ОБРОБКИ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ СИСТЕМИ МАШИННОГО ЗОРУ PDF
Тамара Миколаївна Локтікова, Віктор Борисович Марченко, Наталія Олександрівна Фрайденбергер 37-43
ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЗАДАЧІ АНАЛІЗУ ПУЛЬСОВОІЇ ХВИЛІ PDF
Наталія Віталіївна Мужицька 44-52
АЛГОРИТМИ ФОРМУВАННЯ МАТРИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ ДИСКРЕТНИХ ОРТОГОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ REX ТА COREX PDF
Олександр Іванович Рибін, Олег Борисович Шарпан 53-57
ПОБУДОВА АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ АПАРАТУРИ КОСМІЧНОГО АПАРАТА ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЄДИНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ PDF
Андрій Володимирович Савчук 58-64
ВИСОКОЧАСТОТНА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ІНДУКТОМЕТРІЯ PDF
Юрій Олексійович Скрипник, Олексій Пилипович Яненко, Володимир Олексійович Іващенко 65-70
ПОШУК РАДІОСИГНАЛІВ У СКЛАДНІЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІЙ ОБСТАНОВЦІ PDF
Валентин Григорович Ципоренко 71-74
АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ХВИЛЕВОДНОЇ КОМІРКИ У ВИПАДКУ ДІЕЛЕКТРИКА БЕЗ ВТРАТ PDF
Владислав Вікторович Чухов 75-84

Інформатика

ІНФОРМАЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРІШЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Лілія Миколаївна Бандоріна 85-91
МЕТОДИКА АВТОМАТИЗОВАНОГО КІНЕМАТИЧНОГО ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ТРАЄКТОРІЙ ПЕРЕМІЩЕННЯ СХВАТА ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ ПРИ СИНТЕЗІ РОБОТИЗОВАНИХ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Мартін Віталійович Богдановський, Валерій Анатолійович Кирилович, Микола Олександрович Ковбаса, Тетяна Євгенівна Нужда 92-102
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ PDF
Віталій Васильович Гніліцький, Ганна Вікторівна Самчик 103-108
ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПІСЛЯІНФАРКТНИХ УСКЛАДНЕНЬ PDF
Сергій Васильович Голуб, Вадим Миколайович Джолос 109-114
РОЗРОБКА ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ПІДТРИМКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ ВИРАЗІВ PDF
Андрій Михайлович Ковальчук, В’ячеслав Георгійович Левицький, Ігор Іванович Самолюк, Валентин Миколайович Янчук 120-126
МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПРУЖНИХ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ТІЛ ПРИ ГАРМОНІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ PDF
Василь Васильович Михайленко, Олександр Володимирович Лущиков, Сергій Петрович Давидчук 127-132
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ МАЛИХ РІЧОК НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ЗА ЕКСПЕРТНИМИ ОЦІНКАМИ ТА ЇХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЮ МОДЕЛЛЮ PDF
Віталій Борисович Мокін 133-142
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ PDF
Олександр Миколайович Моргун, Ігор Павлович Частоколенко 143-148
ЕКВІВАЛЕНТНА СХЕМА СИСТЕМИ “АПЛІКАТОРНА АНТЕНА– СЕРЕДОВИЩЕ БІООБ’ЄКТА” PDF
Леся Юріївна Назарчук 149-155
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ НА БАЗІ САПР ІЗ БІБЛІОТЕКОЮ ТРИВИМІРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ФУНКЦІЙ PDF
Сергій Васильович Стась 156-160
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМОКУТНИХ ОБ’ЄКТІВ НА ОПУКЛІЙ ОБЛАСТІ МЕТОДОМ ГІЛОК ТА МЕЖ PDF
Юрій Олександрович Шаповалов, Світлана Іванівна Яремчук 161-167
МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БРЕНДА НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ БАЗ ЗНАНЬ PDF
Олена Валеріївна Штовба 168-179
ГЕНЕТИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ КРАТНОСТЕЙ КОНТРОЛЬНО-ДОРОБЧИХ ОПЕРАЦІЙ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ З УРАХУВАННЯМ ДЕФЕКТІВ БАГАТЬОХ ТИПІВ PDF
Сергій Дмитрович Штовба, Олексій Миколайович Козачко 180-187
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОГО ВІРОГІДНІСНОГО ГРАФА ТА КРИТЕРІЇВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ PDF
Володимир Анатолійович Шуренок 188-196

Розробка корисних копалин

МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ УМОВ ПРАЦІ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Олег Євгенович Кружилко, Володимир Володимирович Майстренко, Юрій Олексійович Полукаров 197-204
ВПЛИВ ПРИРОДИ ПЕГМАТИТОВИХ ТІЛ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ТА ВИДОБУВАННЯ PDF
Андрій Вікторович Панасюк 205-208
ГЕОМЕХАНІЧНІ МОДЕЛІ І СУЧАСНІ МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
Олександр Вікторович Солодянкін, Олександр Олексійович Ткач, Олександр Миколайович Шашенко 209-218