№ 1(79) (2017)

Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки

Зміст

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Особливості призначення посадок підшипників кочення та параметрів геометричної точності посадкових поверхонь валів і корпусів PDF (English)
Yu. І. Adamenko, О. М. Herasymchuk, А. О. Kozachok 3-12
МОДИФІКУВАННЯ СТАЛІ 35ГЛ ІМПУЛЬСНИМ СТРУМОМ ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ PDF
Олена Миколаївна Жбанова, Лєван Наільєвич Саітгареєв, Гарpі Абрамович Абрамович Бялік, Ігор Едуардович Скідін 13-17
Вплив орієнтаційного зміцнення полімерного матеріалу на механічні властивості виробів PDF (English)
Tetiana Kulik 18-22
ЗВ’ЯЗОК МІКРОРЕЛЬЄФУ ПОВЕРХОНЬ ПАР ТЕРТЯ З ІНТЕНСИВНІСТЮ ЇХ ЗНОШУВАННЯ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Володимир Юхимович Лоєв, Богдан Миколайович Лещенко, Андрій Миколайович Тимощук 23-35
РІШЕННЯ ЗАДАЧІ НАДІЙНОСТІ В ПРОЦЕСІ РЕМОНТУ ПЛАСТИН КОРОБОК ПРЕСА СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ PDF
Володимир Матвійович Ночвай 36-40
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗОНИ РІЗАННЯ В СИСТЕМІ SOLIDWORKS SIMULATION PDF
Ярослав Анатолійович Степчин, Олег Анатолійович Степчин 41-47

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ДИХОТОМIЧНЕ РОЗРIЗНЕННЯ МЕТАЛУ НА ЧОРНИЙ-КОЛЬОРОВИЙ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛIЗУ PDF
Антон Олексійович Абрамович, Олег Дмитрович Мрачковський, Вадим Юрійович Фурманчук 48-51
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ПИЛОПРОНИКНОСТІ МАТЕРІАЛІВ PDF
Наталія Миколаївна Защепкіна, Ані Арменівна Мелконян, Руслана Юріївна Довгалюк, Сергій Олександрович Олександрович Недобойко 52-57
МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ АВТОМАТИЧНИХ СЛІДКУВАЛЬНИХ СИСТЕМ PDF
Ігор Валерійович Зімчук, Володимир Іванович Іщенко, Інна Антонівна Охрімчук 58-62
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЩІЛИНИ, ПРОРІЗАНОЇ У ПРЯМОКУТНОМУ ХВИЛЕВОДІ, ВІД ЗМІНИ ЇЇ РОЗМІРІВ ТА ПОЛОЖЕННЯ PDF
Наталія Миколаївна Каращук, Олена Петрівна Черкес, Ольга Леонідівна Сидорчук 63-74
ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕРАТОРІВ ХОЛОДНОЇ ПЛАЗМИ У МЕДИЦИНІ PDF
Роман Олександрович Коломієць, Тетяна Миколаївна Нікітчук, Олександра Вікторівна Грек 75-81
СПОСІБ «СЛІПОГО» ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЧАСТОТИ РАДІОСИГНАЛІВ З ЛІНІЙНОЮ ЦИФРОВОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ PDF
Олександр Анатолійович Нагорнюк 82-86
ПОБУДОВА АВТОМАТИЧНОГО КВАЗІДОПЛЕРІВСЬКОГО РАДІОПЕЛЕНГАТОРА ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ПРОГРАМНО ВИЗНАЧЕНОГО РАДІО PDF
Володимир Володимирович Павлюк 87-95
АНАЛІТИЧНО-ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВСІХ ВИДІВ ВИРОБНИЦТВ НА СТАН АТМОСФЕРИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ PDF
Олександр Іванович Прилипко, Ата Оразгельдийович Овезгельдиєв 96-99
Аналіз похибок МЕМС-акселерометрів методом варіацій Алана PDF (English)
Andrii Viktorovych Rudyk 100-109
НЕЙРОННА МЕРЕЖА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ВИГОТОВЛЕННЯ ОБЄКТІВ ВИРОБНИЦТВА У МЕХАНООБРОБЦІ PDF
Ірина Юріївна Черепанська, Олександр Андрійович Сусік 110-116

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

СТРУКТУРА ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОНАННЯ PDF
Микола Федорович Єфремов, Віталій Миколайович Єфремов, Юрій Миколайович Єфремов 117-127
ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМА НА ОСНОВІ ДЕСКРИПТОРА КОЛЬОРУ В РОЗПІЗНАВАННІ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ PDF
Артем Володимирович Ляшенко, Леонід Семенович Годлевський, Дмитро Миколайович Баязітов, Артур Борисович Бузиновський 128-133

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МАКСИМУМУ ЕНТРОПІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ СТАНУ КРАПЕЛЬ В БІОПАЛИВО-ПОВІТРЯНИХ СУМІШАХ PDF
Руслана Віталіївна Колодницька, Павло Петрович Москвін, Володимир Львович Добряков, Віра Михайлівна Очич 134-144
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ АВТОБУСІВ В УМОВАХ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ПАСАЖИРСЬКИХ МАРШРУТАХ МІСТ PDF
Сергій Володимирович Мельничук, Олексій Ігорович Рафальський, Сергій Петрович Чуйко 145-152

ГІРНИЦТВО

ДІЯ ВИБУХУ РОЗОСЕРЕДЖЕНОГО ЗАРЯДУ В СКЕЛЬНИХ ҐРУНТАХ PDF
Віктор Вікторович Бойко, Анатолій Олександрович Кузьменко, Ольга Миколаївна Чала, Тамара Вікторівна Хлевнюк, Денис Вікторович Хлевнюк 153-159
ЗМІНА ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ҐРУНТІВ У ЗОНІ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ В МІСЬКИХ УМОВАХ PDF
Наталя Валеріївна Зуєвська, Любов Валентинівна Шайдецька, Кирило Олександрович Булітко 160-165
Нові підходи до реалізації технології видобування блочного каменю суцільним вибурюванням PDF (English)
S. V. Kalchuk 166-170
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗРІДЖЕННЯ ПУЛЬПИ У КУЛЬОВИХ МЛИНАХ ПРИ ЗМІННІЙ ВИТРАТІ ВОДИ В ПІСКИ КЛАСИФІКАТОРА PDF
Василь Олександрович Кондратець, Анатолій Миколайович Мацуй 171-181
Європейська інтеграція: поводження з відходами каменеобробних підприємств в Україні PDF (English)
Vanentyn Vatslavovych Korobiіchuk, Oleksandr Mykolayovych Sidorov, Ruslan Vadymovych Sobolevskyi, Volodymyr Oleksandrovych Shlapak, Andriy Oleksandrovych Kryvorushko 182-190
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ВСКРЫШНЫХ РАБОТ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КАРЬЕРА ПО РУДЕ PDF (Русский)
Сергей Александрович Луценко 191-196
ФІЗИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ДЕТОНАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ СВЕРДЛОВИННИХ ЗАРЯДІВ ЕМУЛЬСІЙНИХ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН PDF
Володимир Антонович Поплавський, Віктор Георгійович Кравець, Азер Меджидович Шукюров, Валерія Володимірівна Павленко 197-201
ВПЛИВ ВЗАЄМНОГО РОЗТАШУВАННЯ ВИБОЇВ НА ПОЛОЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ТОЧКИ ЗВОЗУ ГІРНИЧОЇ МАСИ І АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ КООРДИНАТ PDF
Валерій Костянтинович Слободянюк, Іван Іванович Максимов, Роман Валерійович Слободянюк 202-208