№ 1(79) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Особливості призначення посадок підшипників кочення та параметрів геометричної точності посадкових поверхонь валів і корпусів PDF (English)
Yu. І. Adamenko, О. М. Herasymchuk, А. О. Kozachok 3-12
Модифікування сталі 35ГЛ імпульсним струмом при кристалізації PDF
Олена Миколаївна Жбанова, Лєван Наільєвич Саітгареєв, Гарpі Абрамович Абрамович Бялік, Ігор Едуардович Скідін 13-17
Вплив орієнтаційного зміцнення полімерного матеріалу на механічні властивості виробів PDF (English)
Tetiana Kulik 18-22
Зв’язок мікрорельєфу поверхонь пар тертя з інтенсивністю їх зношування при нестаціонарних умовах експлуатації PDF
Володимир Юхимович Лоєв, Богдан Миколайович Лещенко, Андрій Миколайович Тимощук 23-35
Рішення задачі надійності в процесі ремонту пластин коробок преса силікатної цегли PDF
Володимир Матвійович Ночвай 36-40
Особливості моделювання теплофізичних процесів зони різання в системі SOLIDWORKS SIMULATION PDF
Ярослав Анатолійович Степчин, Олег Анатолійович Степчин 41-47

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Дихотомічне розрізнення металу на чорний-кольоровий за допомогою спектрального аналізу PDF
Антон Олексійович Абрамович, Олег Дмитрович Мрачковський, Вадим Юрійович Фурманчук 48-51
Удосконалення методу визначення пилопроникності матеріалів PDF
Наталія Миколаївна Защепкіна, Ані Арменівна Мелконян, Руслана Юріївна Довгалюк, Сергій Олександрович Олександрович Недобойко 52-57
Методика ідентифікації параметрів моделей об’єктів управління автоматичних слідкувальних систем PDF
Ігор Валерійович Зімчук, Володимир Іванович Іщенко, Інна Антонівна Охрімчук 58-62
Дослідження залежності електродинамічних характеристик щілини, прорізаної у прямокутному хвилеводі, від зміни її розмірів та положення PDF
Наталія Миколаївна Каращук, Олена Петрівна Черкес, Ольга Леонідівна Сидорчук 63-74
Використання генераторів холодної плазми у медицині PDF
Роман Олександрович Коломієць, Тетяна Миколаївна Нікітчук, Олександра Вікторівна Грек 75-81
Спосіб «сліпого» визначення несучої частоти радіосигналів з лінійною цифровою модуляцією PDF
Олександр Анатолійович Нагорнюк 82-86
Побудова автоматичного квазідоплерівського радіопеленгатора за технологією програмновизначеного радіо PDF
Володимир Володимирович Павлюк 87-95
Аналітично-імітаційне моделювання впливу всіх видів виробництв на стан атмосфери та шляхи його поліпшення PDF
Олександр Іванович Прилипко, Ата Оразгельдийович Овезгельдиєв 96-99
Аналіз похибок МЕМС-акселерометрів методом варіацій Алана PDF (English)
Andrii Viktorovych Rudyk 100-109
Нейронна мережа як складова системи підтримки прийняття рішень при управлінні якістю виготовлення об’єктів виробництва у механообробці PDF
Ірина Юріївна Черепанська, Олександр Андрійович Сусік 110-116

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Структура проектування інтелектуального агента та можливості його виконання PDF
Микола Федорович Єфремов, Віталій Миколайович Єфремов, Юрій Миколайович Єфремов 117-127
Застосування алгоритму на основі дескриптора кольору в розпізнаванні лапароскопічних відеозображень PDF
Артем Володимирович Ляшенко, Леонід Семенович Годлевський, Дмитро Миколайович Баязітов, Артур Борисович Бузиновський 128-133

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Застосування методу максимуму ентропії для аналізу стану крапель в біопаливо-повітряних сумішах PDF
Руслана Віталіївна Колодницька, Павло Петрович Москвін, Володимир Львович Добряков, Віра Михайлівна Очич 134-144
Шляхи покращення екологічності автобусів в умовах їх експлуатації на пасажирських маршрутах міст PDF
Сергій Володимирович Мельничук, Олексій Ігорович Рафальський, Сергій Петрович Чуйко 145-152

ГІРНИЦТВО

Дія вибуху розосередженого заряду в скельних ґрунтах PDF
Віктор Вікторович Бойко, Анатолій Олександрович Кузьменко, Ольга Миколаївна Чала, Тамара Вікторівна Хлевнюк, Денис Вікторович Хлевнюк 153-159
Зміна фізико-хімічного складу ґрунтів у зоні техногенного впливу в міських умовах PDF
Наталя Валеріївна Зуєвська, Любов Валентинівна Шайдецька, Кирило Олександрович Булітко 160-165
Нові підходи до реалізації технології видобування блочного каменю суцільним вибурюванням PDF (English)
S. V. Kalchuk 166-170
Оптимізація прогнозування розрідження пульпи у кульових млинах при змінній витраті води в піски класифікатора PDF
Василь Олександрович Кондратець, Анатолій Миколайович Мацуй 171-181
Європейська інтеграція: поводження з відходами каменеобробних підприємств в Україні PDF (English)
Vanentyn Vatslavovych Korobiіchuk, Oleksandr Mykolayovych Sidorov, Ruslan Vadymovych Sobolevskyi, Volodymyr Oleksandrovych Shlapak, Andriy Oleksandrovych Kryvorushko 182-190
Методика определения объемов вскрышных работ при увеличении производительности карьера по руде PDF (Русский)
Сергей Александрович Луценко 191-196
Фізичні та технологічні чинники формування детонації здатності свердловинних зарядів емульсійних вибухових речовин PDF
Володимир Антонович Поплавський, Віктор Георгійович Кравець, Азер Меджидович Шукюров, Валерія Володимірівна Павленко 197-201
Вплив взаємного розташування вибоїв на положення оптимальної точки звозу гірничої маси і аналітичне визначення її координат PDF
Валерій Костянтинович Слободянюк, Іван Іванович Максимов, Роман Валерійович Слободянюк 202-208