№ 1(79) (2017)

Опубліковано: 2017-06-20

Весь випуск

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ГІРНИЦТВО