Том 1, № 4 (2004)

Зміст

Машинознавство

Розробка основ аналітичного розрахунку пружних систем з покриттями на базі вибраних задач механіки і теорії колива PDF
Віктор Степанович Антонюк, Володимир Іванович Мірненко, Анатолій Віталійович Рутковський, Олександр Георгійович Трапезон
Модульна побудова технологічного обладнання з паралельною кінематикою PDF
Іван Анатолійович Валявський
Про резонансні радіальні коливання та дисипативний розігрів п’єзокерамічної порожнистої кул PDF
Наталія Іванівна Вовкодав, Іван Федорович Киричок, Василь Васильович Михайленко
Гіроскопічний ефект при високошвидкісному торцевому фрезеруванні PDF
Георгій Миколайович Виговський, Олексій Андрійович Громовий, Максим Леонідович Білявський
Моделювання впливу заневолення елементів конструкції рам напівпричепів на їх жорсткість PDF
Віктор Петрович Гонтаровський, Іван Григорович Грабар, Володимир Євгенович Титаренко, Сергій Семенович Чайковський
Моделювання геометричних характеристик розпилювання палива на основі ріпакової олії шляхом цифрової обробки відеозображень PDF
Ольга Іванівна Грабар, Руслана Вііталіївна Колодницька, Юрій Олександрович Подчашинський
Теоретичні передумови зменшення витрат двокомпонентних моторних палив PDF
Андрій Володимирович Ільченко
Широкодіапазонні ступінчасті затискні цангові патрони PDF
Валерій Григорович Кушик
Кінематика процесу магнітно-абразивної обробки твердосплавних багатогранних непереточуваних пластин в умовах кільцевої робочої зони PDF
Віктор Степанович Майборода, Т. М. Капущак
Оцінка динаміки ТОС при спрацюванні токарного різця PDF
Петро Петрович Мельничук, Ярослав Анатолійович Степчин
Математичне моделювання процесів масопереносу з врахуванням глобальної структури граничної поверхні PDF
Віктор Миколайович Мількевич
Математична інтерпретація розвитку устаткування техніки напилення газотермічних покриттів PDF
Леонід Григорович Полонський, Володимир Олександрович Скачков, Володимир Григорович Сніцар
Форма різальної кромки стандартних свердел при різних кутах при вершині з плоскою задньою поверхнею PDF
Наталія Сергіївна Равська, Тетяна Петрівна Ніколаєнко, Людмила Степанівна Мельничук
Спосіб підвищення точності апроксимації експериментальних залежностей процесу абразивного зносу поверхонь матеріалів та покриттів PDF
Микола Олександрович Ходак, Олег Анатолійович Вишневський

Прилади

Аналіз впливу кутової швидкості обертання Землі на похибку вимірювання кутів PDF
Олена Миколаївна Безвесільна
Методика контролю та прогнозу сейсмічної обстановки у ближній зоні системою спостережень ГЦСК НКАУ PDF
Юрій Олексійович Гордієнко
Використання різних видів апроксимації частотної характеристики допоміжного каналу прийому з метою підвищення ефективності заглушення активних широкосмугових завад PDF
Анатолій Юрійович Денисюк
Оцінка впливу параметрів цифрового діаграмоутворювача на глибину та положення нулів діаграми спрямованості передавальної інваріантної антенної решітки PDF
Микола Вікторович Коваленко, Юрій Олександрович Колос, Сергій Віталійович Петраш, Ігор Іванович Опанасюк, Сергій Олександрович Соболенко
Інжекція акустичної енергії рн та її вплив на похибки гіроскопа PDF
Вікторія Миколаївна Мельник, Володимир Володимирович Карачун
Алгоритм оцінювання частоти Доплера в системі фазового автоматичного підстроювання сумісної радіолінії PDF
Михайло Федорович Пічугін, Ігор Валерійович Зімчук, Іван Олегович Канкін
Діагностичні можливості процедури нормалізації ортогональних функцій при аналізі пульсограм PDF
Олександр Іванович Рибін, Олег Борисович Шарпан

Інформатика

Конструкції крокових електродвигунів на базі автомобільних синхронних генераторів PDF
Юрій Валентинович Антипенко, Віталій Васильович Гніліцький, Руслан Валерійович Петросян
Паралельна реалізація алгоритму “рецептор людського ока PDF
Олександр Михайлович Данильченко, Олег Васильович Власенко
Розробка програмного забезпечення для оцінки забруднення 137CS лісових екосистем PDF
Андрій Михайлович Ковальчук, В`ячеслав Георгійович Левицький, Ігор Іванович Самолюк, Валентин Миколайович Янчук
Оцінка впливу датчика та вибір його параметрів для діагностики акустичних сигналів грудної клітки людини PDF
Ігор Іванович Лисогор
До питання адаптивності захватних пристроїв промислових роботів при синтезі роботизованих механоскладальних технологій PDF
Анатолій Гнатович Тютюнник, Валерій Анатолійович Кирилович, Олексій Васильович Чевпотенко
Використання інтелектуальних технологій при виявленні вторгнень PDF
Вадим Володимирович Шищук

Розробка корисних копалин

Метод обґрунтування структури комплексної механізації навантажувально-транспортних робіт PDF
Ігор Євгенійович Григор`єв
Руйнування масивів міцних скельних порід шпуровим зарядом ВР на початкову вирву викиду PDF
Валерій Аркадійович Дротік, Микола Миколайович Налісько
Загальні закономірності просторового розміщення тектонічних розломів та розвиток їх природного радіаційного фону PDF
Сергій Олександрович Жуков, Руслан Вадимович Соболевський
Комп’ютерна програма визначення естетичних показників якості декоративного каменю PDF
Олег Володимирович Іванов, Євген Савелійович Купкін
Розробка геоінформаційної системи моніторингу тріщинуватості інтрузивного масиву PDF
Вікторія Володимирівна Калюжна, Олег Валентинович Романчук, Олександр Володимирович Козак
Хімічне вивітрювання високоміцних декоративних гірських порід в облицюванні споруд PDF
Олександр Валерійович Камських
Удосконалення технології врізної кам’яної мозаїки PDF
Олександр Адамович Ткачук