№ 1 (81) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Підвищення ресурсу експлуатації автомобіля шляхом керування якістю паливно-повітряних сумішей PDF
Руслана Віталіївна Колодницька, Павло Петрович Москвін, Віра Михайлівна Очич, Руслан Миколайович Головня 3-11
Оцінка екологічного стану транспортних перехресть доріг за шумовим навантаженням від автотранспорту в місті Житомирі PDF
Володимир Євгенійович Титаренко, Володимир Петрович Шумляківський, Володимир Ігорович Корніков, Катерина Миколаївна Мацкевич, Руслан Вадимович Соболевський 12-16

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Адаптивне пошарове розділення 3D моделі виробу в адитивних технологіях PDF
Ярослав Миколайович Гаращенко 17-24
Моделювання динаміки сукупності вільного не зв’язаного оброблюваного інструменту поверхонь деталей машин у вібраційному полі PDF
Володимир Григорович Топільницький, Ярослав Маркіянович Кусий, Дарія Петрівна Ребот 25-31
Про вплив кута λ нахилу різальної кромки інструменту на його стійкість при косокутному різанні металів PDF
Олександр Олександрович Виноградов, Георгій Миколайович Виговський 32-37
Аеродинаміка вихрових потоків сушильного агенту в сушильній камері PDF
Віктор Миколайович Марчевський, Ярослав Віталійович Гробовенко 38-42
Техніко-економічне обґрунтування комп’ютерно-імітаційної моделі програмного продукту С++ PDF (English)
Viktoriia Valentynivna Pasternak 43-47
Вплив кінематики процесу магнітно-абразивного оброблення на параметри якості робочих поверхонь мітчиків із швидкорізальної сталі PDF
Дмитро Валентинович Тарган, Віктор Станіславович Майборода, Олександр Анатолійович Плівак, Генадій Георгійович Добровольський 48-53
Чисельне моделювання полів пошкоджуваності та залишкових напружень після дорнування отворів PDF
Олександр Вікторович Тимошенко, Богдан Олегович Яхно, Антон Миколайович Бабак, Дик Куан Фам 54-62

Біомедична інженерія

Оцінка адаптивних резервів людини за даними пульсометрії PDF
Інна Олександрівна Запорожко, Данило Андрійович Борозенець, Віктор Іванович Зубчук 63-68
Використання низькотемпературної плазми для стерилізації об’єктів складної форми PDF (English)
R. O. Kolomiiets, T. M. Nikitchuk, D. S. Morozov, O. V. Hrek 69-73
Дослідження температуропровідності міокарда в умовах штучного кровообігу PDF
Владислав Валентинович Шликов 74-86
Информационная технология и программно-аппаратный комплекс для контроля состояния биологических жидких образцов PDF (Русский)
Павел Федорович Щапов, Роман Сергеевич Томашевский 87-95

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Визначення гравітаційної моделі та її параметрів для прогнозування кількості відвідувачів торгівельних об’єктів на прикладі міста Харків PDF
Анастасія Олексіївна Боцман, Костянтин Вікторович Доля, Олена Євгенівна Доля, Сергій Едуардович Лифенко 96-102
Метод автоматизованого визначення наявності образливого вмісту текстових повідомлень у соціальних мережах PDF
Тетяна Миколаївна Заболотня, Анна Віталіївна Соколовська 103-108

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Щодо моніторингу сейсмічної активності PDF
Олена Миколаївна Безвесільна 109-113
Модель сенсорного комп’ютеризованого приладу вимірювання відстані PDF
Андрій Сергійович Дуднік, Володимир Павлович Квасніков 114-118
Дослідження впливу надлишку повітря на процес випалювання вуглецевих виробів у камері «під вогнем» PDF
Олексій Анатолійович Жученко, Антон Петрович Коротинський 119-128
Розробка модулю для вимірювання концентрації шкідливих та вибухонебезпечних газів на міні безпілотному літальному апараті PDF
Антон Валерійович Коваль, Олег Володимирович Гордійченко 129-135
Методика та результати лабораторних випробувань комп’ютеризованого вимірювача вологості тепличних ґрунтів PDF
Іван Сергійович Лактіонов, Олександр Володимирович Вовна, Владислав Андрійович Лебедєв 136-143
Проектування та дослідження електронного блоку пірометра для вимірювання потоку випромінювання твердих частинок у двофазному потоці PDF
Володимир Матвійович Ночвай 144-148
Дослідження методів фрактального стиснення відеозображень з вимірювальною інформацією, що передаються комп’ютерними мережами PDF
Юрій Олександрович Подчашинський, Олександр Вікторович Хаустович 149-154
Система підтримки прийняття рішень в умовах локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій PDF
Олександр Іванович Прилипко, Ата Оразгельдийович Овезгельдиєв 155-161
Новий двоканальний МЕМС гравіметр авіаційної гравіметричної системи PDF
Тетяна Валентинівна Хильченко 162-168
Компенсація похибок та коригування положення гармати відносно цілі при сумісному швидкому русі башти та машини PDF
Віктор Григорович Цірук 169-172

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Методика прогнозування показників якості космічних оптико- електронних знімків видимого діапазону хвиль PDF
Олександр Євгенович Горшенін, Ігор Васильович Пулеко, Василь Анатолійович Миклуха 173-181
Математична модель взаємодії ближнього поля коаксіального давача із шаруватим середовищем PDF
В’ячеслав Пилипович Манойлов, Дмитро Сергійович Морозов, Тетяна Миколаївна Нікітчук, Іван Іванович Полещук 182-190
Теоретичне дослідження системної стабілізації підсилювальних властивостей радіоканалу для агрегатів з обертовими частинами PDF
Анатолій Миколайович Мацуй, Василь Олександрович Кондратець 191-201
Високоякісні епітаксійні плівки CdZnTe для напівпровідникової оптоелектроніки: синтез і властивості PDF
Любомир Васильович Рашковецький, Сергій Володимирович Пляцко, Павло Петрович Москвін, Володимир Львович Добряков, Галина Віталіївна Скиба 202-209
Аналіз швидкодії безпошукового цифрового кореляційно-інтерферометричного пеленгатора з двовимірним кореляційним обробленням просторового сигналу PDF
Віталій Валентинович Ципоренко, Валентин Григорович Ципоренко, Владислав Вікторович Чухов, Олександр Володимирович Андреєв 210-216

ГІРНИЦТВО

Вплив ультразвукового опромінення на утримуючу здатність аміачної селітри PDF
Олександр Сергійович Васильчук, Вікторія Вікторівна Вапнічна, Анатолій Леонідович Ган 217-222
Ефективність зарядів різних конструкцій при деформуванні та руйнуванні металевих перепон PDF
Юрій Іванович Войтенко, Віктор Георгійович Кравець, Азер Шукюров, Анатолій Леонідович Ган, Валентин Вацлавович Коробійчук 223-231
Дослідження процесів стабілізації амплітудних коливань якості рудопотоків залізорудних кар’єрів PDF
Сергій Олександрович Жуков, Володимир Альбертович Азарян 240-245
Дослідження характеристик та ефективності просторового розташування низькоенергетичних зарядів для видобування блокового каменю PDF
Роман Васильович Закусило, Анжела Миколаївна Романченко 246-250
Дослідження зміни кількості відходів каменю при алмазно-дисковому розпилюванні блоків PDF
Сергій Станіславович Іськов, Руслан Вадимович Соболевський 251-256
Системна оптимізація екскаваційних робіт на кар’єрі по критерію мінімальної енергоємності PDF
Анатолій Іванович Крючков, Любов Іванівна Євтєєва 257-260
Взаємодія фарбових матеріалів з поверхнею природного каменю PDF
Ірина Володимирівна Леонець, Олександр Миколайович Сідоров, Дмитро Сергійович Янович, Сергій Олександрович Заруцький, Ольга Миколаївна Чала 261-268
Аналіз впливу розміщення точки звезення гірничої маси на сумарний об’єм автотранспортної роботи PDF
Іван Іванович Максимов, Роман Валерійович Слободянюк 274-280
Аналіз сучасного стану та технологічного потенціалу покладів торфу Рівненської області PDF
Володимир Андрійович Стріха, Сергій Олександрович Жуков, Руслан Вадимович Соболевський 281-286
Експериментальні дослідження впливу рідкого активного наповнювача на властивості вибухових речовин місцевого приготування PDF
Олександр Олександрович Фролов, Аліна Володимирівна Куляпіна 293-297
Нова концепція фібронабризкбетону для геотехнічного застосування PDF
Олег Володимирович Хоменчук 298-302
Перспективи використання відходів щебеневих кар’єрів PDF (English)
Volodymyr Oleksandrovich Shlapak, Ivan Victorovich Klimenko, Iryna Volodymyrivna Davydova, Olena Stepanivna Tarasyuk 303-308
Пути дальнейшего повышения качества железорудных концентратов на ЧАО «Полтавский ГОК» в современных условиях PDF (Русский)
Георгий Викторович Губин, Владимир Анатольевич Хованец, Виктор Викторович Лотоус, Вита Олеговна Равинская 232-239
Исследование взаимосвязи параметров системы разработки PDF (Русский)
Сергей Александрович Луценко 269-273
Синтез квазиоптимального регулятора загрузки конвейера горнодобывающего предприятия с использованием концепции метода Пирсона PDF (Русский)
Антон Валериевич Торопов, Николай Валентинович Печеник, Лилия Владимировна Торопова 287-292