Інформація про автора

Мельник, Вікторія Миколаївна, Україна

 • № 4(51) (2009) - Машинознавство
  ДВОВИМІРНА ЗАДАЧА ПРУЖНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПОВЕРХНІ ОБОЛОНКИ ВНАСЛІДОК ДИФРАКЦІЇ ЗОВНІШНІХ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ НА ЩІЛИНІ
  Анотація  PDF
 • № 3(42) (2007) - Прилади
  ПОХИБКИ ГІРОСКОПА ВНАСЛІДОК НАЯВНОЇ ПЛАВУЧОСТІ
  Анотація  PDF
 • № 1(40) (2007) - Машинознавство
  ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРУЖНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ПОВЕРХНІ ПОПЛАВЦЯ ГІРОСКОПА ПІД ДІЄЮ ЗБУРЕНЬ ЗАГАЛЬНОГО ВИДУ
  Анотація  PDF
 • № 4(39) (2006) - Прилади
  ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ УМОВ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ КООРДИНАТНИХ ФУНКЦІЙ ДЕФОРМАЦІЇ ПОПЛАВЦЯ ГІРОСКОПА
  Анотація  PDF
 • № 1(36) (2006) - Машинознавство
  ЛІНІЙНО-ПРУЖНІ ЗАДАЧІ ПОПЛАВКОВОГО ГІРОСКОПА
  Анотація  PDF
 • № 4(35) (2005) - Інформатика
  ХВИЛЬОВІ ПРОЦЕСИ В РІДИННОМУ ПІДВІСІ ГІРОСКОПА
  Анотація  PDF
 • № 2(37) (2006) - Прилади
  НЕВІСЕСИМЕТРИЧНИЙ ВИПАДОК ПРУЖНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПОПЛАВЦЯ ГІРОСКОПА
  Анотація  PDF
 • № 2(33) (2005) - Прилади
  ПРИРОДА ВИНИКНЕННЯ ПОХИБОК ПОПЛАВКОВОГО ГІРОСКОПА ЗА НАТУРНИХ УМОВ
  Анотація  PDF
 • № 3(34) (2005) - Прилади
  УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОХИБКИ ДВОСТЕПЕНЕВОГО ГІРОСКОПА
  Анотація  PDF
 • Том 1, № 4 (2004) - Прилади
  Інжекція акустичної енергії рн та її вплив на похибки гіроскопа
  Анотація  PDF