Інформація про автора

Москвін, Павло Петрович, Житомирський державний технологічний університет, Україна

 • № 2(65) (2013) - Інформатика
  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНИХ СТАНІВ ПОВЕРХНІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУР ZnCdTe – КРЕМНІЄВА ПІДКЛАДКА
  Анотація  PDF
 • № 2(61) (2012) - Машинознавство
  ФРАКТАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ ПОВЕРХНІ ГЕТЕРОСТРУКТУР CdX Hg1XTe - Zn0.04Cd0.96Te , ЩО СФОРМОВАНІ ОСАДЖЕННЯМ З РІДКОЇ ФАЗИ
  Анотація  PDF
 • № 4(71) (2014) - Прилади
  ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ZnCdTe МЕТОДОМ ВАКУУМНОГО АНОДНОГО НАПИЛЕННЯ
  Анотація  PDF
 • № 1(48) (2009) - Машинознавство
  ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФАЗОВИХ РІВНОВАГ У СИСТЕМІ ЦИНК-ТЕЛУР
  Анотація  PDF
 • № 1(32) (2005) - Інформатика
  ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФАЗОВИХ РІВНОВАГ ТА Р–Т–Х ДІАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Cd–Hg–Te
  Анотація  PDF
 • № 1(79) (2017) - АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
  Застосування методу максимуму ентропії для аналізу стану крапель в біопаливо-повітряних сумішах
  Анотація  PDF
 • Том 1, № 2(80) (2017) - ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Вплив нелінійних властивостей середовища на процес імпульсно-стимульованого вимушеного комбінаційного розсіювання в умовах фемтосекундного накачування
  Анотація  PDF
 • № 1 (81) (2018) - АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
  Підвищення ресурсу експлуатації автомобіля шляхом керування якістю паливно-повітряних сумішей
  Анотація  PDF
 • № 1 (81) (2018) - ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Високоякісні епітаксійні плівки CdZnTe для напівпровідникової оптоелектроніки: синтез і властивості
  Анотація  PDF
 • № 2(82) (2018) - ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Автомодуляційний режим кристалізації в технології низькотемпературного синтезу гетероструктур GахIn1-хР- GaAs
  Анотація  PDF