Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(49) (2009): Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЧІТКОГО ЗАПИТУ ДО РЕЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ У НЕЧІТКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ, КВАНТОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ТА ЇХ ПОРІВНЯННЯ Анотація   PDF
Олег Анатолійович Пастух
 
№ 4(75) (2015): Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗОНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТРІЩИНУВАТОСТІ НА КАР'ЄРАХ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ Анотація   PDF
Олег Вікторович Горобчишин
 
№ 1(60) (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки ЧИСТОВА ОБРОБКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ З УТВОРЮВАННЯМ НЕОБХІДНОГО РЕГУЛЯРНОГО МІКРОРЕЛЬЄФУ Анотація   PDF
Петро Петрович Мельничук, Володимир Юхимович Лоєв, Олександр Миколайович Богайчук
 
№ 4(47) (2008): Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки ЧИСТОВЕ ТОРЦЕВЕ ФРЕЗЕРУВАННЯ ШИРОКИХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ. АНАЛІЗ УТВОРЕННЯ ПОХИБОК І ПОПЕРЕДНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Петро Петрович Мельничук, Володимир Юхимович Лоєв
 
№ 3(78) (2016): Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки ШИРОКОСМУГОВИЙ ЗАСІБ РАДІОЗВ’ЯЗКУ КОРОТКОХВИЛЬОВОГО ДІАПАЗОНУ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ АНАЛОГОВИХ ВУЗЬКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ Анотація   PDF
Олександр Володимирович Андреєв, Петро Петрович Мартинчук, Іван Іванович Полещук, Микола Федорович Хоменко
 
№ 1(44) (2008): Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ТЕХНОГЕННО НАВАНТАЖЕНИХ УРБОЕКОСИСТЕМ Анотація   PDF
Іван Валерійович Дубовик
 
№ 4(43) (2007): Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ ГАЗОГЕНЕРАТОРНИХ ПАТРОНІВ ПРИ ВИДОБУВАННІ ОБЛИЦЮВАЛЬНОЇ СИРОВИНИ Анотація   PDF
Сергій Володимирович Кальчук, Олександр Вікторович Лукащук
 
№ 1(79) (2017): Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки Шляхи покращення екологічності автобусів в умовах їх експлуатації на пасажирських маршрутах міст Анотація   PDF
Сергій Володимирович Мельничук, Олексій Ігорович Рафальський, Сергій Петрович Чуйко
 
№ 3(54) (2010): Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ БАЗОВОГО АЛГОРИТМУ МЕТОДУ МАКСИМУМУ КОМПАКТНОСТІ ЯК ГЕНЕРАТОРА СТРУКТУРИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ Анотація   PDF
Андрій Олександрович Левченко
 
№ 1(56) (2011): Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки ШОРСТКІСТЬ ПОВЕРХНІ ПРИ РАСТРОВОМУ ФРЕЗЕРУВАННІ СФЕРИЧНИМИ ФРЕЗАМИ ПРОСТОРОВО-СКЛАДНИХ ПОВЕРХОНЬ Анотація   PDF
Володимир Євгенович Юмашев, Олег Анатолійович Степчин
 
№ 3(62) Т.1 (2012): Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки ШТУЧНІ ЕМОЦІЇ В ОБ’ЄДНАННЯХ ШТУЧНИХ ІНТЕЛЕКТІВ Анотація   PDF
Михайло Венедиктович Козлов
 
№ 2(45) (2008): Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ, ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Микола Федорович Єфремов, Юрій Миколайович Єфремов
 
№ 2(49) (2009): Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки ЩОДО АНАЛІЗУ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ МОДУЛЬНИХ РОБОТИЗОВАНИХ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Валерій Анатолійович Кирилович, Катерина Геннадіївна Біденко, Наталія Володимирівна Макаренко
 
1366 - 1378 з 1378 результатів << < 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92