DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2012-2(61)-15-25

ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ КОМБІНОВАНОГО РОЗТОЧУВАННЯ ГЛИБОКИХ ОТВОРІВ ТОНКОСТІННИХ ЦИЛІНДРІВ

Петро Дмитрович Кривий, Володимир Васильович Крупа

Анотація


На основі розробленої класифікації багаторізцевих розточувальних інструментів (БРІ) для обробки глибоких отворів здійснено аналіз існуючих конструкцій таких інструментів, виявлено позитивний і негативний бік, виходячи із геометричних моделей шорсткості запропонований новий підхід до проектування БРІ. Розроблено нові конструкції БРІ і отримано залежності для визначення корегованих значень головного і допоміжного кутів в плані чистових різців.


Повний текст:

PDF

Посилання


Железнов Г.С. Расточной инструмент / Г.С. Железнов, Ю.А. Голоднова, С.Г. Желе¬знова // Станки и инструмент. – 2004. – № 8. – С. 39–41.

Карпусь В.Е. Эффективное растачивание основных отверстий двухрезцовой оправкой / В.Е. Карпусь, Д.А. Миненко // Резание и инструмент в технологических системах. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2009. – Вып. 76. – С. 63–66.

Семенченко И.И. Проектирование металлорежущих инструментов / И.И. Семенчен¬ко, В.М. Матюшин, Г.Н. Сахаров. – М. : Машгиз, 1963. – 952 с.

Григорьев В.В. Расточная головка для обработки глубоких отверстий / В.В. Григорьев, А.М. Емельянов, Е.Я. Самсонов // Станки и инструмент. – 1980 – № 9. – С. 22–23.

Справочник металлиста : В 5-ти т. / под ред. А.Н. Малова. – М. : Машиностроение, 1977. – Т. 3. – 748 с.

Кочеровский Е.В. Расточная головка для тонкого растачивания отверстий / Е.В. Кочеровский, Г.М. Лихциер, В.А. Ухачев // Станки и инструмент. – 1984. – № 9. – С. 15–16.

Грановский Г.И. Металлорежущий инструмент / Г.И. Грановский. – М. : ГНТИМЛ «Машгиз», 1952. – 732 с.

Многолезвийный режущий инструмент для вытяжного растачивания внутреннего отверстия заготовки под прокат : пат. RU2388579 Рос. Федерация,

МПК6 В23 В51/10 / А.И. Едигарев, В.Л. Зайцев, И.В. Ильенко и др. ; заявитель и патентообладатель ОАО «Чепецкий механический завод». – № 2008118783/02 ; заявл. 12.05.2008 ; опубл. 20.11.2009.

Расточная головка : пат. 2104827 RU, МПК6 В23В 29/03 / Самыкин В.Н., Волков А.Н., Бурмистров Е.В. ; заявитель и патентообладатель Самарский государственный аерокосмический университет. – 94028997/02 ; заявл. 12.07.94 ; опубл. 20.02.98.

А.с. 1683876 МКИ3 В 23 В 29/03. Расточная головка для обработки глубоких отверстий / В.Ф. Гилин (СССР). – 4437654/08 ; заявл. 08.06.88 ; опубл. 15.10.1991, Бюл. № 38.

Крупа В. Визначення конструкторсько-технологічних параметрів багаторізцевих розточних головок з поділом припуску та подачі / В.Крупа // Вісник ТНТУ. – 2011. – Т. 16, № 1. – С. 105–117.

Кривий П.Д. Геометричні та математичні моделювання формування шорсткості поверхні при точінні та розточуванні / П.Д. Кривий, В.В. Крупа // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 2. – С. 47–56.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






Copyright (c) 2020 Петро Дмитрович Кривий, Володимир Васильович Крупа

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.