DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2012-3(62) Т.2-154-160

ПРИВІД ВЕДУЧОГО КОЛЕСА ЗІ ЗМІННОЮ ЖОРСТКІСТЮ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Євген Григорович Опанасюк, Дмитро Богданович Бегерський, Олександр Євгенійович Опанасюк

Анотація


У статті проведено аналіз відомих робіт, присвячених питанням взаємодії колісного рушія з сипкими ґрунтами. Запропоновано спосіб визначення оптимальних значень коефіцієнта буксування, за яких досягається максимальна сила зчеплення. Запропоновано методику розрахунку пружних характеристик рушія за умови досягнення максимальної сили зчеплення в контакті.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кошарный Н.Ф. Технико-эксплуатоционные свойства автомобилей высокой проходи¬мости / Н.Ф. Кошарный. – К. : Вища школа, 1981. – 208 с.

Работа автомобильной шины / В.И. Кнороз, Е.В. Кленников, И.П. Петров и др. – М. : Транспорт, 1976. – 238 с.

Програмно-апаратний комплекс для дослідження взаємодії моделі пневматичної шини з ґрунтом / І.Г. Грабар, В.Г. Баженов, Є.Г. Опанасюк та ін. // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2007. – № 1 (40). – С. 15–22.

Грабар. І.Г. Динаміка дискретно-перервного руху моделі пневмошини на сипкому ґрунті / І.Г. Грабар, Є.Г. Опанасюк, Д.Б. Бегерський // Вісник Східноукраїнського національного ун-ту імені Володимира Даля. – 2008. – № 7 (125), Ч. 2. – С. 48–52.

Бегерський Д.Б. Динамічні задачі взаємодії одиночного колісного рушія з сипучим грунтом з врахуванням буксування / Д.Б. Бегерський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – № 2/5 (44). – С. 61–68.

Соснин Д.А. Новейшие автомобильные электронные системы / Д.А. Соснин, В.Ф. Яковлев. – М. : СОЛОН-Пресс, 2005. – 240 с.

Данов Б.А. Электронные системы управления иностранных автомобилей / Б.А. Данов. – М. : Горячая линия–Телеком, 2002. – 224 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Євген Григорович Опанасюк, Дмитро Богданович Бегерський, Олександр Євгенійович Опанасюк

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.