ОРГАНІЗАЦІЯ ОПТИМАЛЬНИХ НАВКОЛОЗЕМНИХ КОСМІЧНИХ МАНЕВРІВ В УМОВАХ ЩІЛЬНОЇ ЗАСЕЛЕНОСТІ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Леонід Броніславович Каневський

Анотація


Актуальність питання, що розглядається в статті, обумовлена стрімким зростанням дисбалансу між кількістю космічних апаратів, що запускаються й функціонують на навколоземних орбітах, та тією кількістю космічних апаратів і блоків запуску, що звідти виводяться. Тому потреба забезпечення безпеки польотів космічних апаратів вимагає пошуку нових та ефективних методів маневрування в космічному просторі. У статті було проаналізовано систему показників для зміни руху космічного апарату при переході з однієї орбіти на іншу у задану точку з мінімальними енергетичними затратами. Запропоновані підходи щодо організації космічних маневрів навколо Землі з урахуванням щільної заселеності космічного простору. При цьому основний акцент робився не на видову характеристику орбіт, а на оптимізацію імпульсного орбітального перельоту, де більшою мірою досліджено компланарне розташування орбіт та основних принципів щодо покращення ймовірнісної задачі визначення небезпечного зближення між космічними об’єктами в навколоземному просторі. Розглянута методологія оптимізації параметрів переходу космічного апарату між компланарними орбітами може бути застосована і для некомпланарного розміщення орбіт за умови врахування поправок на кут між площинами орбіт.


Ключові слова


навколоземний простір; орбітальний рух космічних об’єктів; маневр космічного апарату; оптимальні переходи; ймовірність небезпечного зближення

Повний текст:

PDF

Посилання


Ильин В.А. Оптимальные перелеты космических аппаратов / В.А. Ильин, Г.Е.Кузмак. – М. : Наука, 1976. – 744 с.

Королев В.С. О построении оптимальной траектории встречи на компланарной круговой орбите при наличии сильных ограничений на время движения / В.С. Королев, Е.Ф. Олехова // Математические методы решения инженерных задач. – М. : МинОбороны, 2005. – С. 98–104.

Лоуден Д.Ф. Оптимальные траектории для космической навигации / Д.Ф. Лоуден. –М. : Мир, 1966. – 152 с.

Мирер С.А. Механика космического полета. Орбитальное движение / С.А. Мирер. – М. : Ин-т прикладной математики им. М.В. Келдыша, 2013. – 106 с.

Королев В.С. Задачи оптимального инспектирования астероидов космическим аппаратом / В.С. Королев // Избр. труды Междунар. научной конф. по механике. – М. : Балабанов, 2012. – С. 123–126.

Коваленко А.Н. Задача оптимизации траекторий для перехвата и отклонения опасных для Земли астероидов с учетом ограничений на время или импульс / А.Н. Коваленко // Вопросы механики и процессов управления. – Вып. 19. – СПб. : СПбГУ, 2003. –С. 242–247.

Ивашкин В.В. Оптимизация космических маневров при ограничениях на расстояния до планет / В.В. Ивашкин. – М. : Наука, 1977.

Hohmann W. Die Erreichbarkeit der Himmelskorper / W.Hohmann. – Minich : R. Oldenbourg, 1925.

Новоселов В.С. Аналитическая механика управляемой системы / В.С. Новоселов, В.С. Королев. – СПб. : СПбГУ, 2005. – 298 с.

Gobetz F.W. A survey of impulsiv trajectories / F.W. Gobetz, J.R. Doll // AIAA Journal. – 1969. – V. 7, No. 5.

Копнин Ю.М. К задаче поворота плоскости орбиты спутника / Ю.М. Копнин // Космиче¬ские исследования. – 1965. – Т. 3, Вып. 4.

Справочник по вероятностным расчетам / Г.Г. Абезгауз, А.П. Тронь, Ю.Н. Копенкин и др. – М. : Воениздат, 1966. – 408 с.

Чернецкий В.И. Анализ точности нелинейных систем управления / В.И. Чернецкий. – М. : Машиностроение, 1968. – 246 с.

Самарский А.А. Численные методы : учеб. пособ. для вузов / А.А. Самарский, А.В. Гулин. – М. : Наука, Глав. ред. физ-мат. лит., 1989. – 432 с.

Иванов В.В. Методы вычислений на ЭВМ : справ. пособие / В.В. Иванов. – К. : Наукова думка, 1986. – 584 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2015-2(73)-124-133

Copyright (c) 2016 Леонід Броніславович Каневський

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.