Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки

Вісник ЖДТУ сер. технічні науки – науковий журнал в галузі технічних наук, заснований у квітні 1994 р. Журнал зареєстровано ВАК України, як фахове видання з технічних наук, що випускає Житомирський державний технологічний університет 2 рази на рік.

Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, що не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Матеріали для розміщення у журналі можуть подаватися українською, російською та англійською мовами. Журнал поширюється на території України та за кордоном.

Склад редакційної колегії представлений провідними науковцями України, Білорусі, Болгарії, Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії. Редакційна колегія приймає до розгляду оригінальні наукові статті за такими напрямками:

 • Автомобільний транспорт;
 • Галузеве машинобудування;
 • Прикладна механіка;
 • Біомедична інженерія;
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
 • Телекомунікації та радіотехніка;
 • Гірництво.

Основні завдання журналу:

 • узагальнення та аналіз виробничого досвіду за наведеними вище напрямками;
 • встановлення закономірностей і залежностей впливу природних і технологічних факторів на процеси, які відбуваються у наведених вище галузях науки;
 • забезпечення можливості ознайомлення з новими науковими і практичними результатами у наведених вище галузях науки, а також безпосередньої участі в публікаціях вчених, викладачів, аспірантів, студентів відповідних спеціальностей і спеціалістів підприємств.

Практична цінність статей зумовлена наявністю актуальних науково-дослідних тем, пов’язаних безпосередньо з напрямками досліджень авторів.

Рівень унікальності досліджень підкріплюється наявністю патентів авторів, а саме близько 5 патентів представляються в кожному випуску журналу.

Більшість наукових досліджень, що висвітлені в статтях, зумовлені виробничими потребами, про що свідчить наявність договорів та співпраця з підприємствами України.

Журнал представлено у базах даних: Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar та ін.

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

ISSN 2522-1779 (Online), ISSN 1728-4260 (Print)


Зображення домашньої сторінки журналу

Головний редактор

Соболевський Р.В. – д.т.н., професор, Житомирський державний технологічний університет;

Заступник головного редактора:

Мельничук П.П. – д.т.н., проф., Житомирський державний технологічний університет; 

Відповідальний секретар

Левицький В.Г., к.т.н., доц., Житомирський державний технологічний університет;

 

Члени редакційної колегії:

Автомобільний транспорт:

Сладковський О.В. – д.т.н., проф., Сілезький університет в Катовіце (Польща);

Кравченко О.П. – д.т.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Сахно В.П. – д.т.н., проф., Національний транспортний університет.

Галузеве машинобудування:

Дімітров Л.В. – д.т.н., проф. Софійський технічний університет (Болгарія);

Клименко С.А. – д.т.н., проф. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України;

Прикладна механіка:

Бобир М.І. – д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України, директор механіко-машинобудівного інституту НТУУ «КПІ»;

Кирилович В.А. – д.т.н., доц., Житомирський державний технологічний університет;

Кузей А.М. – д.т.н., с.н.с., Фізико-технічний інститут НАН Білорусі (Білорусь).

Біомедична інженерія:

Попов А.О. – к.т.н., доц., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Москвін П.П. – д.ф.-м.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Нікітчук Т.М. – к.т.н., доц., завідувач кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій, Житомирський державний технологічний університет.

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

Філіпенко О.І. - д.т.н., проф., Харківський інститут радіоелектроніки;

Черепанська І.Ю. - к.т.н., доц., Житомирський державний технологічний університет.

Інженерія програмного забезпечення:

Ляшко С.І. – д.ф.-м.н., проф., член-кор. НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Морозов А.В. – к.т.н., доц., Житомирський державний технологічний університет.

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:

Подчашинський Ю.О. – д.т.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Безвесільна О.М. – д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Шевчик Р. – д.т.н., проф., Варшавський Політехнічний Університет (Польща).

Телекомунікації та радіотехніка:

Ципоренко В.В. – к.т.н., доц., Житомирський державний технологічний університет;

Зіньковський Ю.Ф. – д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Манойлов В.П. – д.т.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Гірництво:

Дребенштедт К. – д.т.н., проф., Фрайберзька гірнича академія (Німеччина);

Жуков С.О. – д.т.н., проф., Криворізький національний університет;

Завіеска Д. – д.т.н., проф., Варшавська політехніка (Польща);

Зуєвська Н.В. – д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Собко Б.Ю. - д.т.н., проф., НТУ «Дніпровська політехніка»;

Яночко Ю. – д.т.н., проф., Технічний університет в Кошице (Словаччина).

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Житомирський державний технологічний університет
вул. Чуднівська 103, Житомир, Україна, 10005
e-mail: rvv@ztu.edu.ua 

Тел. 0412 22-89-18