№ 1(60) (2012)

Зміст

Машинознавство

УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ МІСЬКИХ МАРШРУТІВ ШЛЯХОМ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ТА ПАСАЖИРОМІСТКОСТІ АВТОБУСІВ PDF
Віктор Вікторович Біліченко, Світлана Олександрівна Романюк, Максим Миколайович Ткаченко, Владислав В'ячеславович Підгаєць 3-8
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ШИНИ З ОПОРНОЮ ПОВЕРХНЕЮ PDF
Юрій Юрійович Бурєнніков, Олександр Леонідович Добровольський, Віктор Володимирович Степанов 9-13
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВНУТРІШНІХ РІЗЬБ (М3…М6) ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ЇХ ФОРМОУТВОРЕННЯ В ДЕТАЛЯХ З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ PDF
Фелікс Миколайович Канареєв, Павло Анатолійович Новиков, Олександр Олегович Харченко 14-20
ЧИСТОВА ОБРОБКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ З УТВОРЮВАННЯМ НЕОБХІДНОГО РЕГУЛЯРНОГО МІКРОРЕЛЬЄФУ PDF
Петро Петрович Мельничук, Володимир Юхимович Лоєв, Олександр Миколайович Богайчук 21-30
ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ФРЕЗЕРУВАННЯ АЛМАЗНИМ ПРОФІЛЬНИМ РОЛИКОМ СКЛАДНОПРОФІЛЬНОЇЇ ПОВЕРХНІ ВЕЛИКОГАБАРИТНОГО ВИРОБУ З ГРАНІТУ PDF
Петро Арисович Чемоданов 31-36

Прилади

БЕЗДРОТОВА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СЕЙСМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Констянтин Сергійович Козько 37-41
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО ЗОВНІШНЬОГО ЦІЛЕВКАЗУВАННЯ ЕКІПАЖАМ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ PDF
Михайло Іванович Васьківський, Ігор Борисович Чепков 42-46
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ІЧ-СУШИЛЬНИХ УСТАНОВОК ІМПУЛЬСНОЇ ДІЇ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Ірина Володимирівна Нездвецька, Савелій Миколайович Кухарець, Сергій Степанович Бучик, Ольга Леонідівна Сидорчук 47-51
МЕТОДИКА ЗНАХОДЖЕННЯ КОМПРОМІСНОГО РІШЕННЯ ПРИ ПЛАНУВАННІ КОСМІЧНОГО ЗНІМАННЯ У СКЛАДНИХ УМОВАХ PDF
Володимир Володимирович Петрожалко 52-57
ПОБУДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ОСНОВІ ТРИВИМІРНОЇ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТА ОХОРОН PDF
Ігор Анатолійович Пількевич, Надія Миколаївна Лобанчикова, Олексій Валентинович Горницький 58-63
КОНТРОЛЬ РЕЖИМІВ НАСОСІВ В ІНТЕРАКТИВНІЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІЙ СИСТЕМІ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНО ПРАЦЮЮЧИМИ АГРЕГАТАМИ PDF
Олег Феліксович Соколовський 64-68
АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ПЛОЩІ КОНТРОЛЬОВАНОЇ ЧАСТИНИ ЗАДАНОГО РАЙОНУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗЙОМКИ З КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ PDF
Сергій Петрович Фриз 69-76
БЕЗПОШУКОВИЙ ЦИФРОВИЙ МЕТОД СПЕКТРАЛЬНОГО КОРЕЛЯЦІЙНО-ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНОГО РАДІОПЕЛЕНГУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ PDF
Віталій Валентинович Ципоренко, Валентин Григорович Ципоренко 77-83

Інформатика

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОСМІЧНИХ СИСТЕМ ГІПЕРСПЕКТРАЛЬНОГО ЗНІМАННЯ PDF
Ірина Анатоліївна Беспалко, Володимир Сергійович Герасимов, Дмитро Володимирович Пекарєв, Петро Миколайович Піонтківський, Руслан Валентинович Грищук 84-92
ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕДУР ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ PDF
Михайло Венедиктович Козлов 93-99

Розробка корисних копалин

ВИБІР ЕКОНОМІЧНО ДОЦІЛЬНОГО ТИПУ КРІПЛЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВИРОБОК З УРАХУВАННЯМ ОБМЕЖЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ДЕПРЕСІЇ PDF
Володимир Зіновійович Ващук, Михайло Терентійович Кириченко 100-103
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ УМОВ ПРАЦІ НА КАМЕНЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Олена Василівна Дерев'янко, Олена Олександрівна Жукова, Наталія Миколаївна Каліновська 104-108
ПРУЖНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛАНЦЕВИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД PDF
Олена Олександрівна Жданова, Ахмед Меджид огли Самедов 109-116
ВПЛИВ ПОМИЛКИ РОЗТАШУВАННЯ УСТЯ ВИБУХОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ НА ЯКІСТЬ ПІДІРВАНОЇ ГІРСЬКОЇ МАСИ PDF
Олег Миколайович Клеван, Володимир Володимирович Котенко 117-122
ЗАЛЕЖНІСТЬ ВНУТРІШНЬОПОРОВОГО ТИСКУ ВІД ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ PDF
Валентин Вацлавович Коробійчук 123-125
РОЗВИТОК ОСІДАНЬ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ ПРИ ВІДХОДІ ЛАВИ ВІД РОЗРІЗНОЇ ПЕЧІ PDF
Валентин Олексійович Назаренко, Петро Павлович Пилипенко 126-130
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ КЕРОВАНОГО ІНІЦІЮВАННЯ ЗАРЯДІВ ПРИ СВЕРДЛОВИННІЙ ВІДБІЙЦІ БУДМАТЕРІАЛІВ У КАР’ЄРАХ PDF
Костянтин Костянтинович Ткачук, Володимир Петрович Савчук 131-133
ПОБУДОВА РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПІРОФІЛІТОВИХ СЛАНЦІВ PDF
Олександр Миколайович Толкач, Руслан Вадимович Соболевський, Михайло Петрович Стенюк 134-138