№ 2(65) (2013)

Зміст

Машинознавство

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВМІСТУ ТВЕРДНИКА І ТЕМПЕРАТУРИ ЗШИВАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИДНИХ ЗВ’ЯЗУВАЧІВ PDF
Микола Володимирович Браїло 3-12
МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕТИКИ НАКОПИЧЕННЯ NOX В КАМЕРІ ЗГОРЯННЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА PDF
Іван Григорович Грабар, Антон Михайлович Вінічук 13-20
РОЗШИРЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ ЕФЕКТУ БАУШИНГЕРА НА ПРОЦЕС МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ PDF
Володимир Юхимович Лоєв, Ярослав Вікторович Сидоров 21-25
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄМНИХ ЗМІН ПРИ ПОЛІМОРФНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ КРЕМНЕЗЕМУ ДЛЯ ЗМІНИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Олександр Леонідович Мельник 26-36
ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ГАСИТЕЛІВ КОЛИВАНЬ ПРИ ТОРЦЕВОМУ ФРЕЗЕРУВАННІ PDF
Ярослав Анатолійович Степчин 37-42

Прилади

ВИБІР КОЛІРНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ У БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
Юрій Григорович Даник, Михайло Михайлович Проценко 43-48
АЛГОРИТМ СИНТЕЗУ МЕРЕЖНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ PDF
Олександр Олексійович Добржанський 49-58
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В АВТОНОМНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ PDF
Антон Олександрович Жиленков 59-66
СПОСІБ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ВИДУ ЦИФРОВОЇ ЛІНІЙНОЇ МОДУЛЯЦІЇ, ЗАСНОВАНИЙ НА КУМУЛЯНТНОМУ АНАЛІЗІ СИГНАЛІВ PDF
Олександр Анатолійович Нагорнюк, Олексій Олександрович Писарчук, В'ячеслав Пилипович Манойлов 67-75
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕРАКТИВНОГО КЕРУВАННЯ В НАСОСНІЙ УСТАНОВЦІ НА ОСНОВІ ФІЗИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
Олег Феліксович Соколовський 76-81
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ БІОПАЛИВА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНИМ ВИТРАТОМІРОМ PDF
Юрій Олександрович Шавурський 82-88

Інформатика

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ PDF
Ольга Іванівна Грабар 89-94
КОМП’ЮТЕРНО-МОЗКОВА МОДЕЛЬ ПАМ’ЯТІ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ PDF
Михайло Венедиктович Козлов 95-105
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНИХ СТАНІВ ПОВЕРХНІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУР ZnCdTe – КРЕМНІЄВА ПІДКЛАДКА PDF
Павло Петрович Москвін, В'ячеслав Борисович Крижанівський, Світлана Антонівна Омелянчук, Любомир Васильович Рашковецький, Петро Мар'янович Литвин, Микола В'ячеславович Вуйчик 106-115

Розробка корисних копалин

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ ЗАЛЕЖНОСТІ СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ АЛМАЗНОГО КАНАТА ПРИ ВИДОБУВАННІ БЛОКІВ ТВЕРДИХ ПОРІД ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ PDF
Сергій Іванович Башинський 116-120
ІНЖЕНЕРНА ФОРМУЛА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПРИ ВІДКОЛІ КАМ’ЯНИХ БЛОКІВ PDF
Тетяна Володимирівна Гребенюк 121-125