№ 1(68) (2014)

Зміст

Машинознавство

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ПОДАЧЕЮ ПАЛИВА ІНЖЕКТОРНОГО ДВИГУНА PDF
Артем Васильович Гончаренко, Ірина Юріївна Черепанська 3-11
КОНТЕЙНЕРНА ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ИНТЕРМОДАЛЬНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ PDF
Ірина Владиславівна Савельєва, Олексій Леонідович Дрожжин 12-16
ПОБУДОВА КОМПОНОВКИ ШПИНДЕЛЯ ВЕРСТАТА З КАНАТНИМ ГАСІННЯМ ВІБРОКОЛИВАНЬ ДЛЯ ОБРОБКИ ТА РОЗПИЛЮВАННЮ КАМ’ЯНИХ ВИРОБІВ PDF
Петро Арисович Чемоданов 17-20
АНАЛІЗ ВІБРАЦІЙ ПРИ РІЗАННІ РАДІУСНИМИ КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕОРІЇ ДІАГРАМ СТІЙКОСТІ PDF
Володимир Євгенович Юмашев, Олексій Олександрович Штегін 21-30

Прилади

ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧНОСТІ АЛГОРИТМІВ ЦИФРОВОГО АНАЛІЗУ ТОНАЛЬНИХ ТА ПОЛІТОНАЛЬНИХ СИГНАЛІВ PDF
Ігор Анатолійович Безвербний 31-36
ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ПОТУЖНОСТЕЙ В КОГНІТИВНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ З ЛІНІЙНОЮ ТОПОЛОГІЄЮ PDF
Максим Анатолійович Гірник 37-43
ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИЧНИХ ЗАСОБІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ З МЕТОЮ КОНТРОЛЮ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ В УКРАЇНІ PDF
Леонід Броніславович Каневський, Сергій Валентинович Ковбасюк 44-50
ПРИЛАД ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЛЕГКИХ АЕРОІОНІВ PDF
Оксана Леонідівна Коренівська 51-58
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГРАДІЄНТНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ЗАСОБІВ БАГАТОПОЗИЦІЙНОЇ РАДІОПЕЛЕНГАТОРНОЇ МЕРЕЖІ КОРОТКОХВИЛЬОВОГО ДІАПАЗОНУ PDF
Володимир Миколайович Котенко, Володимир Дмитрович Меленський, Дмитро Константинович Шубін 59-65
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОПТИЧНИХ МЕТОДІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ВНУТРІШНІХ НАПРУЖЕНЬ ТА ДЕФЕКТІВ В ОПТИЧНИХ МАТЕРІАЛАХ PDF
Володимир Петрович Маслов, Наталія Володимирівна Качур 66-73
ПОЛЕ ЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ ДОВКОЛА ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. ІМПУЛЬСНИЙ НИЗЬКОЧАСТОТНИЙ ШУМ PDF
Леонід Дмитрович Пляцук, Надія Олександрівна Афанасьева 74-81
МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ ПОХИБОК НА ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯХ ВИРОБІВ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ PDF
Юрій Олександрович Подчашинський 82-88
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ У ВИГЛЯДІ 2D-ПОСЛІДОВНОСТІ PDF
Михайло Михайлович Проценко 89-96
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРЕМНІЄВИХ ЛАВИННО-ПРОЛІТНИХ ДІОДІВ PDF
Віктор Сергійович Сліпокуров 97-101
ФОРМУВАННЯ ОМІЧНИХ КОНТАКТІВ ДО НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СПОЛУК A3N PDF
Володимир Миколайович Шеремет, Павло Олегович Сай 102-106

Інформатика

РОЛЬ ПОЧУТТІВ ШТУЧНОГО РОЗУМНОГО ІНТЕЛЕКТУ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЙОГО РЕАКЦІЙ PDF
Юрій Миколайович Єфремов, Микола Федорович Єфремов 107-111
ЗАСОБИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Світлана Миколаївна Кравченко 112-117

Розробка корисних копалин

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНІЧНОГО ПЛАСТОМІРУ PDF
Віталій Георгійович Панчук, Віктор Олексійович Мельник 118-123
ГЕОСТАТИСТИЧНИЙ ПІДРАХУНОК ЗАПАСІВ ВЕЛИКО-ГАДОМИНЕЦЬКОГО РОДОВИЩА ПЕРВИННИХ КАОЛІНІВ З ВРАХУВАННЯМ СОРТОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ PDF
Руслан Вадимович Соболевський, Олексій Миколайович Ващук 124-132
ВПЛИВ МЕЖІ ПОДІЛУ РІЗНОМІЦНІСНИХ МАСИВІВ ГІРСЬКИХ ПОРІД НА РОЗПОДІЛ НАПРУЖЕНЬ ПРИ ВИБУХУ СВЕРДЛОВИННОГО ЗАРЯДУ PDF
Олександр Олександрович Фролов, Олег Маркович Терентьєв, Володимир Володимирович Котенко 133-137