Том 2, № 3(62) (2012)

Зміст

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВІДКЛАДАННЯ САЖІ У ФІЛЬТРІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ АВТОМОБІЛЯ PDF
Владислав Юрійович Балюк, Андрій Володимирович Ільченко, Юрій Валерійович Тростенюк 3-6
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ У РИНКОВИХ УМОВАХ PDF
Віктор Вікторович Біліченко 7-11
ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АВТОБУСНИХ МАРШРУТІВ МІСТА ВІННИЦЯ PDF
Віктор Вікторович Біліченко, Сергій Володимирович Цимбал, Світлана Олександрівна Романюк 12-19
СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТАНЦІЙ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Юрій Юрійович Бурєнніков 20-23
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ «ДВИГУН–ТРАНСМІСІЯ» КАР’ЄРНИХ АВТОСАМОСКИДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ І ПРОМИСЛОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Артем В'ячеславович Веснін, Михайло Євгенович Кристопчук, Олег Дмитрович Почужевський 24-29
РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ДІАМЕТРА СОПЛОВИХ ОТВОРІВ ФОРСУНКИ НА РОБОЧИЙ ПРОЦЕС ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА ПРИ ПЕРЕВЕДЕННІ ЙОГО НА РОБОТУ НА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ PDF
Олександр Олександрович Галущак, Дмитро Олександрович Галущак, Аббе Клод Валері Нгаяхи, Андрій Павлович Поляков 30-37
МЕТОД ПОЛІПШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ПОПЕРЕЧНОЇ СТІЙКОСТІ СІДЕЛЬНОГО АВТОПОЇЗДА PDF
Микола Сергійович Гречанюк 38-42
ДОРОЖНІ ВИПРОБУВАННЯ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ, ЩО ПРАЦЮЄ НА ДИЗЕЛЬНОМУ ТА БІОДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВАХ PDF
Юрій Феодосійович Гутаревич, Анатолій Григорович Говорун, Анатолій Олександрович Корпач, Олександр Олександрович Левківський 43-48
ЗВАРЮВАННЯ ПЛАСТМАС УЛЬТРАЗВУКОМ PDF
Микола Федорович Дмитриченко, Олександр Петрович Левківський, Борис Вікторович Шапошніков, Анатолій Олександрович Корпач, Володимир Григорович Кошелев 49-52
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОМІРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛЯ PDF
Олександр Леонідович Добровольський 53-58
ЗМІНА ПРИВЕДЕНОГО МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ В КРУТИЛЬНО-КОЛИВАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ДВИГУНА PDF
Андрій Володимирович Ільченко, Володимир Олександрович Ломакін 59-62
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВЛАШТУВАННЯ ПІДВИЩЕНИХ НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ PDF
Іса Магомедович Ісаєв, Олександр Петрович Кравченко, Валентин Олександрович Осипов 63-67
МЕТОДИКА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АВТОТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД PDF
Андрій Альбертович Кашканов 68-73
АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ РЕНОВАЦІЇ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ PDF
Сергій Вадимович Ковалевський, Олександр Володимирович Лукічов, Сергій Анатолійович Матвієнко 74-79
МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ПАРАМЕТРІВ РОЗПИЛЮВАННЯ ДИЗЕЛЬНИХ БІОПАЛИВ НА ОСНОВІ МІКРОВОДОРОСТЕЙ PDF
Руслана Віталіївна Колодницька, Руслан Васильєв 80-87
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ВІДМОВ ЕЛЕМЕНТІВ АВТОМОБІЛІВ PDF
Олександр Петрович Кравченко, Євген Анатолійович Верітельник 88-93
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙНЯТТЯ ДОРОЖНЬОЇ ОБСТАНОВКИ ВОДІЄМ В ТЕМНУ ПОРУ ДОБИ PDF
Володимир Петрович Кужель 94-101
ТЮНІНГ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ НА ПРИКЛАДІ SKODA OCTAVIA PDF
Руслана Михайлович Кузнєцов, Любомир Святославович Козачук, Василь Іванович Павлюк 102-106
УПРАВЛІННЯ ПРОСТОРОВИМ ТРАНСПОРТНИМ ПРОЦЕСОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОСТАТИСТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ PDF
Олексій Феліксович Кузькін, Олександр Андрійович Лащених, Андрій Володимирович Якимов 106-110
АВТОМОБІЛЬ ЯК СИСТЕМА ОБ’ЄКТІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ PDF
Юрій Юрійович Кукурудзяк 111-116
ДО ПИТАННЯ ПРО КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ВІДВЕДЕННЯ КОЛЕСА PDF
Володимир Андрійович Макаров, Рінат Аріфович Кулієв, Олександр Олександрович Писанець, Юрій Миколайович Стрільник 117-121
МЕТОД РОЗРАХУНКУ ТА ОЦІНКИ ВИКОРИСТАННЯ ПОТУЖНОСТІ СТО НА ОСНОВІ КАРТОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ ЗВЕРНЕНЬ КЛІЄНТІВ PDF
Олег Давидович Марков, Наталія В'ячеславівна Веретельнікова, Павло Констянтинович Ямцун 122-127
НЕЗАЛЕЖНИЙ АВТОСЕРВІС: АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Олег Давидович Марков, Михайло Михайлович Дронь 128-135
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕПЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ КОМБІНОВАНОГО ПРОГРІВУ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ PDF
Василь Петрович Матейчик, Володимир Петрович Волков, Петро Борисович Комов, Олександр Борисович Комов, Ігор Валерійович Грицук 136-141
ПРОВЕДЕННЯ НАТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ПІДВІСКИ АВТОМОБІЛІВ КАТЕГОРІЇ М1 PDF
Сергій Володимирович Мельничук, Євген Михайлович Рибалкін, Іван Васильович Вітюк, Ігор Анатолійович Бовсунівський 142-148
ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАЦІЮ PDF
Віталій Олександрович Огневий 149-153
ПРИВІД ВЕДУЧОГО КОЛЕСА ЗІ ЗМІННОЮ ЖОРСТКІСТЮ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ PDF
Євген Григорович Опанасюк, Дмитро Богданович Бегерський, Олександр Євгенійович Опанасюк 154-160
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПАСАЖИРОПЕРЕВЕЗЕНЬ У М. ЖИТОМИР PDF
Олексій Ігорович Рафальський 161-164
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА НАПРЯМКОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ PDF
Володимир Васильович Рудзінський, Сергій Володимирович Мельничук 165-168
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ НАВАНТАЖЕННЯ ШИН ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗРАХУНОК ІНТЕНСИВНОСТІ ЗНОШУВАННЯ PDF
Ольга Петрівна Сакно 169-176
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МАНЕВРЕНОСТІ ТРИЛАНКОВИХ АВТОПОЇЗДІВ PDF
Володимир Прохорович Сахно, Віктор Михайлович Поляков, Роман Михайлович Марчук, Павло Олександрович Гуменюк 177-184
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАНЕВРЕНОСТІ І СТІЙКОСТІ РУХУ ДОВГОБАЗОВОГО АВТОПОЇЗДА-КОНТЕЙНЕРОВОЗА PDF
Валерій Віталійович Стельмащук, Володимир В'ячеславович Лотиш, Василь Петрович Онищук, Валентин Михайлович Придюк, Михайло Валентинович Придюк 185-192
ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НЕСУЧИХ СИСТЕМ ЗАСОБІВ АТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Володимир Євгенійович Титаренко, Олександр Вікторович Гончарук, Микола Миколайович Федоренко 193-198
ВІДНОВЛЮВАНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНИХ КУЗОВІВ ІЗ ДВОФАЗНИХ СТАЛЕЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РЕМОНТНИХ НАГРІВІВ PDF
Андрій Павлович Фалалєєв 199-204
АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ АВТОМОБІЛІВ ВІД УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Петро Іванович Чуваєв 205-209
РУХ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА ПРИЛЕГЛИХ ДО ВИСОТНОЇ СПОРУДИ АВТОМАГІСТРАЛЯХ PDF
Андрій Миколайович Шостачук, Дмитро Миколайович Шостачук 210-215