№ 2(73) (2015)

Зміст

Машинознавство

ДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ ВІДРІЗНИХ ТА ПРОРІЗНИХ ФРЕЗ PDF
Наталія Олександрівна Балицька 3-5
СТАБІЛІЗАЦІЯ ВИТРАТИ РОБОЧОЇ РІДИНИ В ГІДРОПРИВОДІ ЛИВАРНОГО МЕХАНІЗМУ ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТА PDF
Юрій Анатолійович Бурєнніков, Вадим Анатолійович Ковальчук, Леонід Геннадійович Козлов, Юрій Володимирович Шевчук, Володимир Георгійович Пилявець 6-11
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ОБРОБКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ГЛИБИННОМУ ТОРЦЕВОМУ ФРЕЗЕРУВАННІ ІНСТРУМЕНТАМИ, ОСНАЩЕНИМИ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИМИ НАДТВЕРДИМИ МАТЕРІАЛАМИ PDF
Георгій Миколайович Виговський, Олексій Андрійович Громовий, Валерій Анатолійович Кирилович 12-26
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ І РОЗРАХУНКИ ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ГАЛЬМІВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИВОДІВ МАШИН PDF
Іван Богданович Гевко, Михайло Геннадійович Левкович, Павло Володимирович Босюк 27-32
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НАРІЗАННЯ РІЗІ РЕВЕРСИВНИМ ПРИСТРОЄМ PDF
Богдан Матвійович Гевко, Назар Миколайович Марчук 33-38
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ АВТОМАТИЧНОГО СКЛАДАННЯ ВИРОБІВ PDF
Наталія Сергіївна Григор'єва 39-42
ОБҐРУНТУВАННЯ КОМЕРЦІЙНО ДОЦІЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ВАНТАЖІВ У КОМПОЗИТНОМУ ЗАВАНТАЖЕННІ СУДНА PDF
Олена Вікторівна Кириллова 43-50
ДОСЛІДЖЕННЯ ТОПОГРАФІЇ КОНТАКТНИХ ПОВЕРХОНЬ ІНСТРУМЕНТІВ ІЗ ПНТМ НА ОСНОВІ КНБ PDF
Сергій Анатолійович Клименко, Сергій Анатолійович Клименко, Максим Олексійович Бондаренко, Віктор Степанович Антонюк 51-58
ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ РІЗАННЯ ТА КРУТНИХ МОМЕНТІВ ПРИ НАРІЗАННІ РІЗЬБИ МІТЧИКАМИ PDF
Дмитро Олександрович Красновид 59-65
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АЛМАЗНИХ ЗЕРЕН ІЗ МЕТАЛІЗОВАНИМ ПОКРИТТЯМ НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ШЛІФУВАЛЬНИХ КРУГІВ PDF
Валерій Іванович Лавріненко, Галина Дмитрівна Ільницька, Олександр Анатолійович Дєвицький, Володимир Віталійович Смоквина, Олег Олегович Пасічний, Ірина Миколаївна Зайцева, Олена Вікторівна Іщенко, Сніжана Вікторівна Гайдай 66-72
РОЗРАХУНОК ГВИНТА УПОРНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖВАЛКОВОГО ПРОМІЖКУ ВАЛКОВИХ МАШИН PDF
Ігор Олегович Мікульонок 73-80
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФРЕЗЕРУВАННЯМ НА ВЕРСТАТІ З ЧПК PDF
Юрій Володимирович Петраков, Олександр Сергійович Мацківський 81-85
ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ РІЗАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ФАСОННИХ ФРЕЗ PDF
Наталія Сергіївна Равська, Вячеслав Володимирович Вовк, Артем Васильович Мельник 86-92
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРОПЕРЕВЕЗЕНЬ КОЛІСНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ КАТЕГОРІЇ М2 В ІТС МІСТА PDF
Володимир Васильович Рудзінський, Володимир Петрович Шумляківський, Олександр Петрович Кухарчук 93-98
МОДЕЛЬ ЗМІНИ СТАНІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ РОБОТИ СИСТЕМИ СКЛАДАННЯ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБУ PDF
Антон Олегович Скоркін, Олег Леонідович Кондратюк, Юлія Володимирівна Малініна 99-105
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ АКУСТИЧНИХ ПОЛІВ ПРИ ВИМІРЮВАННІ ДИСИПАТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕМЕТАЛЕВИХ ГЕТЕРОГЕННИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Володимир Михайлович Тонконогий, Марина Олександрівна Голофєєва, Алла Олександрівна Перпері, Ольга Володимирівна Немченко 106-110
ВИКОРИСТАННЯ РІЗЦЕТРИМАЧА З ПРУЖНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТОЧІННЯ PDF
Олександр Віталійович Шевченко, Максим Юрійович Бальченко 111-116
ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО ПРИВОДУ З ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИМ РОЗПОДІЛЬНИКОМ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ З ЛИСТОВОЇ ЗАГОТОВКИ РОТАЦІЙНОЮ ВИТЯЖКОЮ PDF
Євген Ігорович Шевчук 117-123

Прилади

ОРГАНІЗАЦІЯ ОПТИМАЛЬНИХ НАВКОЛОЗЕМНИХ КОСМІЧНИХ МАНЕВРІВ В УМОВАХ ЩІЛЬНОЇ ЗАСЕЛЕНОСТІ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ PDF
Леонід Броніславович Каневський 124-133
РОЗРАХУНОК УСТАНОВОК НА ОСНОВІ ТРАНСФОРМАТОРІВ ТЕСЛА PDF
Роман Олександрович Коломієць 134-141
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЛАДІВ ДЛЯ АЕРОІОНОТЕРАПІЇ В УМОВАХ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ ТА ПРИЛАДУ ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЛЕГКИХ АЕРОІОНІВ PDF
Оксана Леонідівна Коренівська 142-148
КЛАСИФІКАЦІЯ АЕРОІОНІЗАТОРІВ ЗА ПРИНЦИПОМ ОТРИМАННЯ АЕРОІОНІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ PDF
Тетяна Владиславівна Митрофанова, Тетяна Миколаївна Нікітчук 149-153
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРАХУНОК ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНТЕРФЕРОМЕТРА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ДЖОНСА PDF
Анна Анатоліївна Остапчук 154-158
CLASSIFICATION OF AEROIONIZER IN ACCORDANCE WITH AIR ION OBTAINING AND THEIR IMPACT ON HUMAN HEALTH PDF (English)
Tetyana Vladyslavivna MYTROFANOVA, Tetyana Mykolaivna NIKITCHUK 177-181

Інформатика

ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДУ ПРОЦЕДУР МЕТОДАМИ: ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ, МУРАШИНИЙ АЛГОРИТМ ТА МЕТОД ГІЛОК І МЕЖ PDF
Анна Олександрівна Данильченко, Світлана Миколаївна Кравченко 159-166
ПРО МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЗАДАЧ КЛАСІВ ЛИСТОНОШІ ТА КОМІВОЯЖЕРА PDF
Андрій Васильович Морозов 167-173
ВАГОМІСТЬ СУПРОВОДЖЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПАТЕНТУВАННЯМ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Петро Петрович Мельничук, Володимир Юхимович Лоєв 174-176