№ 1(48) (2009)

Зміст

Машинознавство

ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФАЗОВИХ РІВНОВАГ У СИСТЕМІ ЦИНК-ТЕЛУР PDF
Максим Сергійович Антонов, Павло Петрович Москвін 3-10
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМ РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ ПОВІТРЯ В ШИНАХ PDF
Олег Дмитрович Бойко 11-21
АНАЛІЗ ТРИВАЛОСТІ ТА ТРУДОМІСТКОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ВІЙСЬКОВОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ PDF
Раду Георгійович Будяну 22-28
ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОГО ПОЛІМЕРКОМПОЗИЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ PDF
Ростислав Тарасович Гарматюк 29-33
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ПРИ ТОРЦЕВОМУ ФРЕЗЕРУВАННІ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ З ВАЖКООБРОБЛЮВАНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Лариса Євгеніївна Глембоцька, Петро Петрович Мельничук, Володимир Олександрович Черпицький 34-40
ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІВ ПРИСКОРЕНЬ PDF
Іван Григорович Грабар, Василь Миколайович Іванченко, Володимир Олександрович Ломакін 41-47
МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВМІСТУ ДИСПЕРСНОГО НАПОВНЮВАЧА В ЕПОКСИКОМПОЗИТАХ PDF
Ігор Григорович Добротвор, Петро Данилович Стухляк, Андрій Вікторович Букетов 48-57

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИТРАТОМІРІВ АВТОМОБІЛЬНОГО БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Юрій Олександрович Шавурський 58-63
ПРОБЛЕМА ЗНОСУ ТРІБОСПОЛУЧЕННЯ «ГРЕБІНЬ КОЛЕСА–РЕЙКА» І ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ЇЇ РІШЕННЯ PDF
Олена Сергіївна Ноженко 64-68

Прилади

МЕТОДИКА СИНТЕЗУ ОПТИМАЛЬНОГО СИГНАЛУ ШІМ-УПРАВЛІННЯ СИЛОВИМ СЛІДКУВАЛЬНИМ ПРИВОДОМ PDF
Володимир Леонідович Баранов, Богдан Валентинович Молодецький, Олександр Леонідович Поляков 69-78
АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ВИМІРЮВАННЯ ПРИСКОРЕННЯ СИЛИ ВАГИ ЗА ДОПОМОГОЮ АБСОЛЮТНОГО БАЛІСТИЧНОГО ГРАВІМЕТРА PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Анна Анатоліївна Остапчук 79-84
ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙОМУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ З КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ PDF
Віталій Васильович Гніліцький, Ірина Ігорівна Варламова 85-94
АВТОМАТИЗОВАНЕ РОЗМІЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ З РОБОЧОЮ ЗОНОЮ СКЛАДНОЇ ФОРМИ PDF
Валерій Анатолійович Кирилович, Олександр Владиславович Підтиченко 95-102
ПАРАМЕТРИ НАСТРОЮВАННЯ ДВОДИСКОВОГО ПРЕФОРМАТОРА НА ОПОРАХ КОЧЕННЯ PDF
Ігор Григорович Міренський 103-107
ВІДНОВЛЕННЯ ДВОВИМІРНОЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МЕХАНІЧНІ ВЕЛИЧИНИ, ЩО МІСТИТЬ ДИНАМІЧНІ ПОХИБКИ PDF
Юрій Олександрович Подчашинський 108-117
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ КОРЕЛЯЦІЙНИХ КОМПЕНСАЦІЙНИХ РАДІОПЕЛЕНГАТОРІВ PDF
Віталій Валентинович Ципоренко 118-126
АНАЛІЗ ШИРИНИ СПЕКТРА РАДІОСИГНАЛУ З НЕВІДОМИМ ФАЗОВИМ СПЕКТРОМ PDF
Валентин Григорович Ципоренко 127-130

Інформатика

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ВАРІАНТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНЦІЇ РАДІОМОНІТОРИНГУ PDF
Борис Михайлович Герасимов, Вадим Вікторович Пашковський, Олеся Дмитрівна Пащетник 131-137
КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЯГОВИХ І ГАЛЬМІВНИХ ЯКОСТЕЙ ЛОКОМОТИВА PDF
Микола Іванович Горбунов, Катерина Олександрівна Кравченко, Максим Андрійович Крисанов, Максим Володимирович Ковтанець, Олександр Васильович Кочура 138-144
АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ PDF
Ірина Володимирівна Григор’єва, Ілона Володимирівна Крижанівська 145-151
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ІГРОВА РОЗГАЛУЖЕНА СПЕКТРАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ НАПАДУ НА ІНФОРМАЦІЮ PDF
Руслан Валентинович Грищук 152-159
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ФІТОПЛАНКТОНУ PDF
Тетяна Олександрівна Єльнікова 160-163
ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОЗРОБЦІ УПРАВЛІНСЬКИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ PDF
Сергій Валентинович Ковбасюк, Володимир Ілліч Присяжний, Дмитро Леонідович Федорчук 164-169
ДЕКОМПОЗИЦІЯ МНОЖИНИ ПРИПУСТИМИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ГАМІЛЬТОНОВОЇ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА НА ПІДМНОЖИНИ, ЯКІ НЕ ПЕРЕСІКАЮТЬСЯ PDF
Антон Юрійович Левченко 170-177
ОЦІНКА ПАРАМЕТРИЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ЛЮДИНО-МАШИННИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ МОЖЛИВОСТІ PDF
Олександр Петрович Ротштейн, Олексій Миколайович Козачко 178-182
КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ДИСКРЕТНОЇ МІНІМАКСНОЇ ЗАДАЧІ РОЗМІЩЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФІЗИЧНОГО ПОЛЯ PDF
Світлана Іванівна Яремчук, Роман Вадимович Бурда, Сергій Сергійович Матущенко 183-188

Розробка корисних копалин

ВПЛИВ СКЛАДНИХ ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ НА СТІЙКІСТЬ МАРКШЕЙДЕРСЬКО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ОПОРНИХ МЕРЕЖ PDF
Анна Сергіївна Брусник, Володимир Володимирович Перегудов 189-192
ОПТИМІЗАЦІЯ ДИНАМІКИ РУЙНУВАННЯ МАСИВУ ГІРСЬКИХ ПОРІД PDF
Сергій Олександрович Жуков, Сергій Вікторович Тіщенко, Володимир Валентинович Цариковський 193-195
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АГРЕСИВНОГО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗМІНУ НАСИЧЕНОСТІ КОЛЬОРУ ПОВЕРХНІ ДЕКОРАТИВНОГО КАМЕНЮ PDF
Сергій Володимирович Кальчук, Олександр Валерійович Камських, Світлана Олександрівна Чехута 196-200
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК ГІДРОУДАРНИХ УСТАНОВОК НА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ PDF
Валентин Вацлавович Коробійчук, Олександр Павлович Мозговенко 201-204
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ВИБУХОВОГО ВПЛИВУ НА ГІРСЬКІ ПОРОДИ PDF
Володимир Володимирович Перегудов 205-208

Екологічна безпека

ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВТОРИННОГО ПОЛІЕТИЛЕНТЕРАФТОЛАТУ, ЩО ЗБЕРІГАЄТЬСЯ НА ЗВАЛИЩАХ МІСТА ЖИТОМИРА PDF
Андрій Володимирович Ільченко, Ірина Григорівна Коцюба 209-213
КОНЦЕПЦІЯ БІОГЕОЦЕНОТИЧНИХ ГЕОХІМІЧНИХ БАР’ЄРІВ PDF
Владислав Борисович Логгінов 214-220
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Тетяна Адамівна Распутна, Олена Василівна Дерев’янко 221-223
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Наталія Іванівна Свояк 224-229