№ 2(77) (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ОБСТЕЖЕННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ НА ТРАНСПОРТІ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ М. ЖИТОМИР ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ ВИБОРУ МІСЬКИХ АВТОБУСІВ PDF
Володимир Васильович Рудзинський, Микола Михайлович Маяк, Сергій Володимирович Мельничук, Олексій Ігорович Рафальський, Сергій Петрович Чуйко 6-12
УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ПЕРЕЇЗДІ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТЕОРІЇ КОРИСНОСТІ PDF
Людмила Сергіївна Абрамова, Сергій Володимирович Капінус 13-17
ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ АТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА PDF
Щасяна Валіковна Аргун, Андрій Вікторович Гнатов, Ольга Анатоліївна Ульянец 18-27
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ PDF
Дмитро Вадимович Голуб, Віктор Васильович Аулін 28-35
ПРОБЛЕМИ І ЗАДАЧІ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОБІЛЬНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТА АВТОТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ PDF
Віктор Васильович Аулін, Андрій Вікторович Гриньків 36-41
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОЇ ВИСОТИ ПЕРЕШКОДИ, ЯКУ МОЖЕ ПОДОЛАТИ АВТОМОБІЛЬ ПРИ ЗАДАНІЙ ШВИДКОСТІ ЙОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ БЕЗ ВТРАТИ ПОПЕРЕЧНОЇ СТІЙКОСТІ PDF
Андрій Леонідович Башинський 42-47
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЖОРСТКОСТІ КЕРОВАНОГО КОЛIСНОГО МОДУЛЯ ДВОХОСЬОВОГО ЕКIПАЖУ PDF
Наталія Леонідівна Белевцова, Володимир Григорович Вербицький, Валерій Григорович Хребет, Василь Степанович Тарасюк 48-55
ОБГРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИБОРУ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ НА СКЛАДІ АТП ДЛЯ ПІДТРИМКИ В СПРАВНОМУ СТАНІ ЙОГО РУХОМОГО СКЛАДУ PDF
Віктор Вікторович Біліченко, Олег Павлович Антонюк 56-60
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ САЛОНІВ АВТОБУСІВ PDF
Василь Михайлович Бритковський, Степан Володимирович Нємий 61-68
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ СТЕЖЕННЯ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ СУЧАСНИХ АВТОМОБІЛІВ PDF
Валерій Миколайович Дембіцький, Павло Вікторович Мазилюк, Олег Пилипович Сітовський 69-72
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИДУ ВИКОРИСТОВУВАНОГО ПАЛИВА НА ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА PDF
Віктор Іванович Захарчук, Юрій Олександрович Цикун 73-78
КОНТРОЛЬ ПОВЕРХНОСТИ РАЗРУШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ В КОРОННОМ РАЗРЯДЕ PDF (Русский)
Наталия Николаевна Защепкина, Константин Михайлович Божко, Сергей Михайлович Кущевой, Сергей Юрьевич Сидоренко 79-84
ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТI ВИМIРЮВАННЯ ШВИДКОСТI АВТОМОБIЛЯ ПРИ АВТОТЕХНIЧНIЙ ЕКСПЕРТИЗI ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД PDF
Андрій Альбертович Кашканов, Галина Григорівна Кашканова, Олег Григорович Грисюк 85-93
СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ ПАЛИВНИХ НАСОСІВ ВИСОКОГО ТИСКУ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ COMMON RAIL PDF
Володимир Андрійович Кищун, Ігор Валерійович Боровицький 94-101
Конопляне біопаливо для автотранспорту. Українська перспектива PDF (English)
R. V. Kolodnytska 102-108
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИПРОБУВАНЬ АВТОТРАКТОРНОЇ ТЕХНІКИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ PDF
Андрій Іванович Коробко, Олеся Олександрівна Михайлова, Ольга Олександрівна Назарько, Юлія Андріанівна Радченко 109-114
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА НА ПАЛИВНУ ЕКОНОМІЧНІСТЬ, ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ АВТОМОБІЛЬНОГО ДИЗЕЛЯ PDF
Анатолій Олександрович Корпач, Олександр Олександрович Левківський 115-121
ВПЛИВ ДОБАВКИ ВОДНЕВМІСНОГО ГАЗУ НА ЗМІНУ ПОКАЗНИКІВ ДВИГУНА АВТОМОБІЛЯ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
Анатолій Олександрович Корпач, Олександр Дмитрович Філоненко 122-126
АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРО- ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ-ТЯГАЧІВ PDF
Олександр Петрович Кравченко 127-135
ДО ПИТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ДАЛЬНОСТІ ВИДИМОСТІ ДОРОЖНІХ ОБ’ЄКТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННІ АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДТП PDF
Володимир Петрович Кужель 136-142
МОНІТОРИНГ АКТИВНОСТІ ВОДІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ PDF
Андрій Володимирович Курганський, Наталія Миколаївна Защепкіна 143-147
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ В ЖИДКОМ ВЕЩЕСТВЕ PDF (Русский)
Надежда Григорьевна Куць, Владимир Иванович Бодак 148-155
МАХОВИК ПЕРЕМЕННОГО МОМЕНТА ИНЕРЦИИ ДЛЯ ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ FP10C PDF (Русский)
Владимир Александрович Ломакин 156-161
Дослідження вільних коливань підвіски на основі чотириланкового важільного механізму за допомогою комп’ютерного моделювання PDF (English)
Serhii Volodymyrovych Melnychuk, Ivan Vasylyovych Vityuk, Ihor Anatoliyovych BOVSUNIVSKYI, Yuryi Ivanovych TROSTENIUK 162-168
ДО ПИТАННЯ РЕГЕНЕРУВАННЯ ЕНЕРГІЇ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ PDF
Микола Мар'янович Можаровський 169-174
АНАЛІЗ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МІСЬКИМ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТОМ ЛУЦЬКА PDF
Ігор Сергійович Мурований, Ірина Олексіївна Павлова 175-180
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ВПЛИВУ РУХОМОГО СКЛАДУ НА КОЛІЙНУ СТРУКТУРУ PDF
Олена Сергіївна Ноженко, Ганна Юріївна Черняк, Анатолій Валентинович Мостович 181-192
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ЗА УМОВ ЗМІННИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ PDF
Мирослав Стефанович Оліскевич 193-200
ВПЛИВ ПРУЖНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУШІЯ НА ТЯГОВО-ЗЧІПНІ ВЛАСТИВОСТІ АВТОМОБІЛІВ ПІДВИЩЕНОЇ ПРОХІДНОСТІ PDF
Євген Григорович Опанасюк, Дмитро Богданович Бегерський 201-206
МЕТОДИКА ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ ПЕРЕМИКАННЯ У ДВОПОТОКОВІЙ АВТОМАТИЧНІЙ ТРАНСМІСІЇ АВТОМОБІЛЯ PDF
Роман Андрійович Пельо 207-214
ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ ВЗАЄМОДІЇ КОЛЕСА ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ ПІД ЧАС РУХУ НЕРІВНОЮ ДОРОГОЮ PDF
Віктор Михайлович Поляков, Олександр Олександрович Разбойніков 215-223
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Павло Васильович Попович, Оксана Степанівна Шевчук, Анатолій Йосипович Матвіїшин, Вікторія Миколаївна Лотоцька 224-229
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ PDF
Ольга Володимирівна Рудзінська, Яна Володимирівна Беззуб, Володимир Петрович Шумляківський 230-237
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЯХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ PDF
Володимир Васильович Рудзінський, Володимир Петрович Шумляківський, Ольга Володимирівна Рудзінська, Галина Василівна Савченко 238-247
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОПОЇЗДІВ НА ОСНОВІ КВАЛІМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ PDF
Володимир Прохорович Сахно, Віктор Михайлович Поляков, Ольга Петрівна Сакно, Олександр Васильович Лисий 248-258
К АНАЛИЗУ АВТОКОЛЕБАНИЙ МОДЕЛИ КОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПРЯМОЛИНЕЙНОМУ УЧАСТКУ ПУТЕПРОВОДА PDF (Русский)
Владимир Прохорович Сахно, Алла Николаевна Ефименко 259-266
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕХРЕСТЬ ЗА ВИКИДАМИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНІВ У МІСТІ ЖИТОМИРІ PDF
Володимир Євгенійович Титаренко, Віктор Олексійович Нестеренко 267-273