№ 3(38) (2006)

Зміст

Машинознавство

СХЕМИ РІЗАННЯ ПРИ ОБРОБЦІ ТОРЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ З ВАЖКООБРОБЛЮВАНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Лариса Євгеніївна Глембоцька, Петро Петрович Мельничук 3-10
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ МОДЕЛІ ПРОТЕКТОРА ПНЕВМАТИЧНОЇ ШИНИ З ҐРУНТОМ PDF
Іван Григорович Грабар, Євгеній Григорович Опанасюк, Микола Мар'янович Можаровський, Дмитро Богданович Бегерський, Олександр Євгенійович Опанасюк 11-19
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВІДКЛАДЕННЯ САЖІ У ВИПУСКНОМУ ТРАКТІ ДВИГУНА АВТОМОБІЛЯ PDF
Андрій Володимирович Ільченко, Володимир Петрович Кур'ята 20-24
ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ЗАКРІПЛЕННЯ АЛМАЗНОГО ЗЕРНА У ЗВ'ЯЗЦІ ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ PDF
Валерій Олексійович Коновалов, Ольга Ульянівна Петасюк, Володимир Володимирович Шатохін 25-30
ПРО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ЛЕЗОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ PDF
Вячеслав Борисович Крижанівський 31-39
ДВОМАСОВА КОЛИВАЛЬНА СИСТЕМА ПІДВІСКИ АВТОМОБІЛЯ НА ОСНОВІ ЧОТИРИЛАНКОВОГО ВАЖІЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ PDF
Сергій Володимирович Мельничук, Єфрем Михайлович Рибалкін 40-43
ПРОГРАМУВАННЯ НАВЧАННЯМ У ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ (ІСТОРІЯ РОЗРОБКИ МЕТОДУ) PDF
Володимир Євгенович Юмашев 44-48

Прилади

МЕТОДИКА АПРОКСИМАЦІЇ ЗАКОНУ ПЛАНКА НА ОСНОВІ ЗМІЩЕНИХ НЕТЕЙЛОРІВСЬКИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
Володимир Леонідович Баранов, Руслан Валентинович Грищук 49-55
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КІЛЬЦЕВОГО ЛАЗЕРА PDF
Олена Миколаївна Безвесільна, Світлана Валеріївна Кур'ята 56-60
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕРЕЖА СЕЙСМІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ГЦСК ЩОДО УПЕРЕДЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО СЕЙСМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ЗЕМЛЕТРУСУ В БЛИЖНІЙ ЗОНІ PDF
Юрій Олексійович Гордієнко, Валерій Миколайович Каплаушенко 61-71
РОЗРОБКА ПРИСТРОЇВ КОРЕКЦІЇ ВПЛИВУ ОБЛАСТЕЙ ПІДВИЩЕНОЇ ІОНІЗАЦІЇ З ОРТОГОНАЛЬНИМИ ПІДКАНАЛАМИ НА РОБОТУ БАГАТОПОЗИЦІЙНОГО РАДІОЛОКАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Анатолій Юрійович Денисюк 72-80
УЗАГАЛЬНЕНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАРАМЕТР ГРВ-ЗОБРАЖЕНЬ PDF
Роман Олександрович Коломієць, Валентин Анатолійович Рудницький 81-83
РІВНЯННЯ РУХУ НОВОГО ДВОКІЛЬЦЕВОГО ДИНАМІЧНО НАСТРОЮВАНОГО ГРАВІМЕТРА PDF
Ігор Вацлавович Коробійчук 84-92
МЕТОДИ ПОБУДОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНО СТІЙКИХ СКЛАДНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Олег Альбертович Машков, Олексій Анатолійович Кононов, Дмитро Володимирович Пекарєв 93-103
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ РАДІОЗВЯЗКУ PDF
Альберт Федорович Панов, Валентин Григорович Ципоренко, Юрій Володимирович Журавський 104-109
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КАНАЛУ ЗАСОБІВ ВІДЕОВИМІРЮВАНЬ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН PDF
Юрій Олександрович Подчашинський 110-115
ВИЗНАЧЕННЯ ДВОМІРНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО СПЕКТРА СКЛАДНИХ ФУНКЦІЙ PDF
Михайло Юрійович Ракушев 116-120
ОРІЄНТАЦІЯ ШТУЧНОГО СУПУТНИКА ЗЕМЛІ В ГЕОМАГНІТНОМУ ПОЛІ PDF
Борис Борисович Самотокін, Дмитро Миколайович Шостачук, Андрій Миколайович Шостачук 121-129

Розробка корисних копалин

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БІОГЕНІВ НА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕВТРОФНИХ ПРОЦЕСІВ У ВОДОСХОВИЩІ ДЕНИШІ PDF
Елла Олександрівна Аристархова, Тетяна Олександрівна Єльнікова, Ольга Леонідівна Купрієць, Лариса Миколаївна Трускавецька 130-133
ВИБУХОВА ПІДГОТОВКА ПОРОЖНИНИ В СЛАБОЗВ’ЯЗАНИХ ҐРУНТАХ PDF
Микола Терентійович Бакка, Олександр Сергійович Жмуденко, Любов Валентинівна Шайдецька 134-137
ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ ВЕРТИКАЛЬНИХ ДЕФОРМАЦІЙ В ПОРОДАХ ПІДОШВИ ПРИГРАНИЧНОЇ ЗОНИ КРАЙОВИХ ЧАСТИН ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА, ЩО РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ PDF
Сергій Вікторович Бєгічев 138-145
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ БОЙОВИКІВ У РОЗОСЕРЕДЖЕНОМУ ЗАРЯДІ PDF
Лариса Дмитрівна Воробйова, Геннадій Володимирович Славко 146-149
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ САМООЧИЩЕННЯ КАР’ЄРНИХ ВОД ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ВИБУХІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОДОЙМ PDF
Ірина Володимирівна Давидова, Олена Костянтинівна Левицька 150-154
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПЛОСКИХ ХВИЛЬ У РОЗРІДЖЕНОМУ МАСИВІ ПРИ КОРОТКОЧАСНО ДІЮЧИХ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ PDF
Наталія Володимирівна Зуєвська, Довлат Чигаров, Ахмед Меджид огли Самедов 155-162
ВИКОРИСТАННЯ ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ БЛОЧНИХ РОДОВИЩ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ ВІДБОЮ МОНОЛІТІВ PDF
Вікторія Володимирівна Калюжна 163-166
ГЕОЛОГО-ПРОМИСЛОВІ ТИПИ РОДОВИЩ БУРШТИНУ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ ЗА СКЛАДНІСТЮ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ PDF
Людмила Анатоліївна Ковалевич, Оксана Миколаївна Оляніцька 167-170
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ ТЕХНОГЕННОГО РЕЛЬЄФУ ПРИ РОЗРОБЦІ ПОЛОГИХ РОДОВИЩ PDF
Олена Олександрівна Конопльова, Георгій Якович Корсуньский, Тамара Григорівна Ніколаєва 171-175
ЕКОЛОГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ З ПОДАЛЬШОЇ РОЗРОБКИ ФЛЮСОВИХ ВАПНЯКІВ НА ВАТ “БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО” PDF
Володимир Іванович Симоненко, Андрій Олексійович Бондаренко, Володимир Дмитрович Кірнос, Анатолій Іванович Богданець, Віктор Вікторович Гафіулов 176-182
ВИВЧЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ УТВОРЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ВТРАТ ПРИ ВИДОБУВАННІ ДЕКОРАТИВНОГО ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ МЕТОДОМ СУЦІЛЬНОГО БУРІННЯ PDF
Руслан Вадимович Соболевський, Олена Олександрівна Кісель 183-188
ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ПОРІД ПІДОШВИ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК PDF
Олександр Вікторович Солодянкін 189-196
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ШАРУ ВІДСИПКИ ҐРУНТУ ПРИ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ШАХТНИХ ВІДВАЛІВ PDF
Микола Миколайович Харитонов, Микола Іванович Жиленко, Валерій Євгенович Колеснік 197-200