Том 1, № 2(80) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Візуальна оцінка можливості раціональної орієнтації виробу при пошаровій побудові на установках адитивних технологій PDF
Ярослав Миколайович Гаращенко 3-10
Определение оптимальной скорости резания при фрезеровании сложно-профильных тонкостенных элементов деталей PDF (Русский)
Антон Игоревич Гермашев, Виктор Алексеевич Логоминов, Елена Борисовна Козлова, Владимир Александрович Кришталь, Єдуард Васильевич Кондратюк 11-17
Визначення закономірностей формування похибки профілю при шліфуванні виробів-оболонок з крихких неметалевих матеріалів PDF
Людмила Павлівна Калафатова, Світлана Юріївна Олійник 18-24
Стенди для випробування на міцність матеріалів зварних труб при дії корозійного середовища PDF
Марина Анатоліївна Колодій, Галина Віталіївна Скиба 25-28
Влияние микроструктуры алмазосодержащего композиционного материала на режущую способность инструмента при шлифовании монокристалла алмаза PDF (Русский)
Анатолий Михайлович Кузей, Виталий Евгеньевич Бабич 29-34
Дослідження зносостійкості наплавлених зубків шарошкових доліт методом планування експерименту PDF
Віктор Володимирович Кустов, Павло Миколайович Присяжнюк, Олег Михайлович Богаченко 35-39
Стенд для дослідження характеристик гвинтових завантажувачів PDF
Олег Леонтійович Ляшук, Володимир Миколайович Клендій, Олег Ярославович Гурик, Любомир Михайлович Слободян 40-44
Підвищення експлуатаційної надійності та довговічності гвинтових секційних робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів PDF
Олег Леонтійович Ляшук, Тетяна Дем’янівна Навроцька, Марія Дмитрівна Радик, Роман Михайлович Котик, Андрій Іванович Пік 45-48
Параметрична оптимізація конструкції круглих компенсаційних отворів дискової фрези в середовищі Solidworks Simulation PDF
Олександр Леонідович Мельник, Наталя Олександрівна Балицька, Володимир Володимирович Сєров, Андрій Володимирович Соловйов 49-59
Нанотехнология получения каменного материала из огненно-жидких техногенных отходов для получения изделий PDF (Русский)
Владимир Алексеевич Неведомский, Александр Васильевич Чернышов, Александр Александрович Чернышов 60-67
Шлифование зубчатых колес кругами из кубического нитрида бора PDF (Русский)
Сергей Васильевич Рябченко, Леонид Григорьевич Полонский, Вячеслав Дмитриевич Головня, Валерий Анатольевич Яновский, Ярослав Анатольевич Козяр 68-72
Дослідження вірогідної зони придатних посадок з натягом при автоматизованому проектуванні PDF
Валентин Андрійович Сало, Андрій Петрович Горбунов, Володимир Миколайович Нечипоренко 73-77
Дослідження впливу металевого наповнювача термітної шихти на якісні показники сплаву, наплавленого методом СВС PDF
Ігор Едуардович Скідін, Олена Миколаївна Жбанова, Лєван Наільєвич Саітгареєв, Віталій Васильович Ткач, Василій Тимофійович Калінін 78-83
Влияние плазменного эффекта на диффузионное насыщение контактирующих поверхностей в зоне стружкообразования PDF (Русский)
Виктор Александрович Сошко, Михаил Игоревич Подольский, Дмитрий Дмитриевич Федорчук 84-89
Математична модель теплообміну у резервуарі МОР шліфувального верстату PDF
Михайло Сергійович Степанов, Петро Іванович Літовченко, Лариса Петрівна Іванова 90-96
Спосіб дослідженні нерівномірності температурного імпедансу металевої пластини PDF
Юрій Йосипович Стрілецький 97-101
Технологический комплекс послойного синтеза изделий из неметаллических композитов PDF (Русский)
Михаил Львович Хейфець, Александр Михайлович Піньків, Дмитрий Владимирович Семененко, Николай Леонидович Грецкий, Константин Алексеевич Антончик 102-110

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Вплив нелінійних властивостей середовища на процес імпульсно-стимульованого вимушеного комбінаційного розсіювання в умовах фемтосекундного накачування PDF
Володимир Львович Добряков, Павло Петрович Москвін, Вадим Анатолійович Романько 111-115
Використання цифрової обробки сигналів у частотній області з використанням нелінійних ортогональних перетворень PDF (English)
E. V. Ivanichenko 116-118
Використання статистичних методів для прогнозування часу збереженняметрологічної справності та оцінення міжкалібрувальних інтервалів ЗВТ PDF
Ігор Анатолійович Омельчук 119-125
Удосконалений математичний апарат для визначення спостережуваної площі заданого району землі у завданнях космічного моніторингу PDF
Петро Васильович Фриз 126-134

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Проблеми і вимоги до АСУ автотранспортного підприємства PDF
Микола Федорович Єфремов, Юрій Миколайович Єфремов, Віталій Миколайович Єфремов 135-138
Формалізація процесів в земельних відносинах України PDF
Костянтин Олександрович Метешкін, Максим Анатолійович Кухар 139-143

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Вплив сезонних чинників на міжміські пасажирські кореспонденції PDF (English)
K. Dolia 144-152
Удосконалення конструкції та технології виготовлення кульової опори підвіски автомобіля PDF
Микола Миколайович Косіюк, Сава Андрійович Костюк 153-158
Моделі послідовно-паралельного впорядкування транспортних операцій PDF
Тамара Миколаївна Локтікова, Андрій Васильович Морозов, Володимир Олександрович Скачков 159-165

ГІРНИЦТВО

Оцінка ефективності руйнування гідромолотом негабаритів природного каменю PDF
Віктор Георгійович Кравець, Азер Шукюров, Константин Юрійович Вахрушев, Андрій Вікторович Панасюк, Андрій Юрійович Барановський 199-172
Дослідження екологічно безпечних способів утилізації відходів щебеневих гранітних кар’єрів PDF (English)
Volodymyr Hryhorovych Levytskyi, Oleksandr Mykolaiovych Tolkach 173-180
Напружено-деформований стан гірських порід у пружній стадії і за межами пружності PDF (English)
A. М. Samedov, V. V. Vapnichna, V. O. Shlapak, O. M. Sidorov 181-188
Вероятностно-стохастическая модель распределения физико-механических свойств мягких горных пород PDF (Русский)
Елена Александровна Сдвижкова, Александр Станиславович Ковров, Таисия Владимировна Мнишенко 189-199
Формування тріщини відриву при видобутку блокового каменю PDF
Станіслав Миколайович Стовпник, Андрій Іванович Ковтун, Наталія Федорівна Качинська, Олексій Сергійович Прит 200-206
Встановлення ефективних режимів сповільненого підривання при руйнуванні скельних порід на кар’єрах PDF
Олександр Олександрович Фролов, Аліна Володимирівна Куляпіна 207-213
Норми сейсмічної безпеки при проведені вибухових робіт на кар’єрах PDF
Денис Вікторович Хлевнюк, Віктор Вікторович Бойко, Анатолій Олександрович Кузьменко 214-224
Системні принципи та оціночний критерій надійності при оптимізації технологічних схем вугільних родовищ PDF
Андрій Олександрович Хорольський, Володимир Герасимович Гриньов 225-233
Management of waste of stone processing in the framework of Euro integration of Ukraine PDF (English)
V. I. Shamrai, Vanentyn Vatslavovych Korobiіchuk, Ruslan Vadymovych Sobolevskyi 234-239