DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-2(69)-64-70

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Юрій Юрійович Бурєнніков

Анотація


На основі моделювання розглядаються підходи до оцінки складових результативності транспорту як виду економічної діяльності на регіональному рівні. 


Ключові слова


транспорт; результативність; економічна діяльність; регіон; валова додана вартість; зайнятість населення

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 1999. – 895 с.

Економічний словник ; під ред. П.І. Багрія, С.І. Дорогунцова. – К. : гол. ред. Укр. рад. енцикл. АН УРСР, 1973. – 623 с.

Мочерний С.В. Економічна теорія / С.В. Мочерний. – К. : Академія, 2003. – 656 с.

Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підручник / Ф.І. Хміль. – К. : Академвидав, 2003. – 608 с.

Ярмоленко В.А. Измерение результативности труда на основе стоимостных / В.А. Ярмоленко // Хранение и переработка сельхозсырья. – М. – 1996. – № 2. – С. 10–12.

Ярмоленко В. Закон зміни результативності праці: зміст, моделювання / В.Ярмоленко // Економіст. – 1998. – № 11. – С. 50–54.

Поліщук Н. Підпри¬єм¬ницька діяльність як сукупність відповідних економічних процесів: результативність складових частин / Н.Поліщук // Економіст. – К., 2000. – № 9 (167). – С. 28–32.

Поліщук Н.В. Оцінка результативності процесу утворення первинного регіонального доходу / Н.В. Поліщук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Вип. 145. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – С. 54–60.

Статистичний щорічник Вінниччини за 2012 рік. – Вінниця, 2012. – 682 с.

Статистичний щорічник Вінниччини за 2013 рік. – Вінниця, 2013. – 686


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 Юрій Юрійович Бурєнніков

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.