DOI: https://doi.org/10.26642/tn-2014-2(69)-71-73

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОМОБІЛЯ ЗМІНОЮ ВІДСОТКОВОГО СКЛАДУ СУМІШІ ДИЗЕЛЬНОГО ТА БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Дмитро Олександрович Галущак

Анотація


Використання біодизельного палива як палива для автомобілів з дизельними двигунами дозволяє значно зменшити викиди шкідливих речовин та досягти кращих економічних показників автомобілів. Проте при використанні біодизельного палива виникає ряд проблем, які необхідно досліджувати та усувати.


Ключові слова


дизельний двигун; біодизельне паливо; шкідливі речовини; викиди

Повний текст:

PDF

Посилання


Celik I. Usage of Biodiesel as Fuel and Examining Its Effects on an Engine / I.Celik, C.Sensogut, O.Aydin // Energy Sources, Part A, 31:1857–1865, 2009.

Войтюк С.Д. Підвищення економічних і екологічних показників роботи бензинового двигуна на холостому ході відключенням окремих робочих циклів : дис. … к.т.н. : 05.05.03 / С.Д. Войтюк. – Національний транспортний університет. – К., 2004.

Поляков А.П. Спосіб забезпечення необхідних техніко-економічних та експлуатаційних характеристик дизельного двигуна при переводі його на роботу на біодизельному паливі / А.П. Поляков, О.О. Галущак, Д.О. Галущак, К.В. Нгаяхи Аббе // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – № 3, 2012.

Поляков А.П. Дослідження впливу на показники автомобіля переведення його двигуна на роботу на біодизельному паливі / А.П. Поляков, Д.О. Галущак // Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ». – Луцьк, 2014. – Вип. № 46. – С. 431–438.

Чуваєв П.І. Аналіз залежності паливної економічності автомобілів від умов експлуатації / П.І. Чуваєв // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 3 (62). – С. 205–209.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Дмитро Олександрович Галущак

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.